Jeigu į darbo biržą registruojuosi internetu, ar man vis tiek reikia vykti į darbo biržą ir ten registruotis?
Asmenys gali įsiregistruoti pasirinktoje teritorinėje darbo biržoje interneto svetainėje www.ldb.lt  prieinama e. paslauga „Išankstinė registracija darbo biržoje“. Įsiregistravusieji internetu per 5 darbo dienas su  nurodytais dokumentais turi atvykti į teritorinę darbo biržą registracijos faktui patvirtinti. Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos apr...
Daugiau atsakymų
Siūlomos priemonės ir projektai 

 

Pasinaudok darbo biržos siūlomomis priemonėmis, dalyvauk jos vykdomuose projektuose


     

Ieškai informacijos apie laisvas darbo vietas, padėtį darbo rinkoje ar nori įgyti paklausią darbo rinkoje kvalifikaciją?

Atvyk į teritorinę darbo biržą. Darbo biržos specialistas:

  • suteiks informacijos apie laisvas darbo vietas, padėtį darbo rinkoje, profesinio mokymosi galimybes ir sąlygas;
  • konsultuos keičiant darbą, renkantis profesiją, planuojant karjerą, parenkant tinkamiausias paslaugas ir priemones;
  • tarpininkaus įdarbinant, patars dėl darbo paieškos būdų ir metodų, savarankiško užimtumo klausimais;
  • padės sudaryti Individualų užimtumo veiklos planą, kuriame, įvertinus Tavo galimybes konkuruoti darbo rinkoje bei darbo rinkos poreikius, bus suplanuoti kryptingi ir nuoseklūs veiksmai, padėsiantys Tau įsidarbinti.

Aktyvios darbo rinkos priemonės jaunimui  

  • Profesinio mokymo priemonėje – jei  nesiseka įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, nes neturi reikiamos kvalifikacijos ar trūksta kompetencijų, darbo birža gali Tau pasiūlyti dalyvauti profesiniame mokyme ir įgyti profesiją, kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti pagal darbo rinkos poreikį.

Įdarbinimas subsidijuojant – parama, skirta padėti Tau įsidarbinti, mokant Tave įdarbinusiam darbdaviui subsidiją darbo užmokesčiui iš dalies kompensuoti. 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas – parama, suteiksianti Tau galimybę trūkstamus darbo įgūdžius įgyti tiesiogiai darbo vietoje.

Darbo rotacija – laikinas įdarbinimas, pakeičiant nuolatinį darbuotoją, išėjusį tikslinių atostogų metu, ar kitais kolektyvinėse sutartyse numatytais atvejais.

Viešieji darbai – laikinas įdarbinimas atlikti viešuosius darbus, suteikiantis Tau galimybę palaikyti darbo įgūdžius ir užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.   

  • Paramos darbo vietoms steigti priemonėje –  turi sumanymų pradėti verslą? Įsteigti darbo vietą sau, naują darbo vietą neįgaliam asmeniui arba pritaikyti prie bedarbio negalios esamas darbo vietas? Darbo birža gali pasiūlyti finansinę paramą darbo vietoms steigti.  

Darbo vietų steigimo subsidijavimas – šia priemone siekiama skatinti darbdavius steigti neįgaliesiems naujas darbo vietas arba pritaikyti esamas prie bedarbio negalios. 

Savarankiško užimtumo rėmimas – finansinė parama, skirta įsteigti darbo vietą.

Vietinės užimtumo iniciatyvos – naujų darbo vietų steigimo projektai, padedantys didinti atskirų regionų gyventojų užimtumą.

  • Bedarbių teritorinio judumo rėmimo priemonėje – darbo vieta nuo Tavo gyvenamosios vietos nutolusi daugiau kaip 30km? Darbo birža gali Tau pasiūlyti paramą, skirtą iš dalies kompensuoti kelionės iš/į darbo vietą ir (ar) apgyvendinimo išlaidas.

Išsamią informaciją apie reikalavimus ir sąlygas paramai gauti Tau suteiks teritorinės darbo biržos

 

Siekdama suteikti jaunam žmogui kuo daugiau galimybių, Lietuvos darbo birža vykdo šiuos jaunimui aktualius projektus:

„Atrask save“

„Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“

„Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“

 

Susidomėjai ir norėtum dalyvauti? Užsiregistruok pasirinktoje teritorinėje darbo biržoje. Galimybę dalyvauti priemonėje numatys teritorinės darbo biržos specialistas Tavo Individualiame veiklos plane.

 


Informacija atnaujinta: 2016.06.30 16:04