Kurioje darbo biržoje reikėtų registruotis, jei gyvenamoji vieta deklaruota viename mieste, o gyvenu kitame?
Registruotis darbo biržoje galima tame mieste, kuriame šiuo metu gyvenate. Vadovaujantis Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473, 7 punktu, teritorinės darbo biržos registruoja darbo ieškančius asmenis, kurie gyvena jų nurodytoje gyve...
Daugiau atsakymų
Kur ieškoti darbo? 

 

 Norint greičiau rasti darbą, svarbu būti aktyviam ir pasitelkti įvairius darbo paieškos būdus.

Darbo paieškos sėkmę palengvina profesionalų pagalba – apsilankyk artimiausiame Jaunimo darbo centre. 

  

Kur ieškoti darbo

Čia Tau bus suteikta informacija apie įsidarbinimo galimybes Lietuvoje ir užsienyje, aukštos kvalifikacijos specialistų duomenų bazę Talentų bankas, darbo ieškančių duomenų banką, kitus su įsidarbinimu susijusius klausimus.

Jaunimo darbo centre galėsi savarankiškai naudotis internetu darbo paieškai bei informacija, pateikta atvirose informavimo erdvėse.

Galėsi dalyvauti Jaunimo darbo centrų organizuojamuose informaciniuose ir mokomuosiuose užsiėmimuose, skirtuose ugdyti darbo paieškos įgūdžius, pasitikėjimą savo jėgomis, bendrąsias kompetencijas.    metu išmoksi tinkamai parengti gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, kitus  darbo paieškos dokumentus, pasirengsi pokalbiui su darbdaviu.

Dalyvaudamas užsiėmimuose grupėms įgysi pasitikėjimo savo jėgomis, sustiprinsi motyvaciją vėl pradėti dirbti ir įsitvirtinti darbo rinkoje.

 

Savarankiška darbo pasiūlymų paieška

Jei informacijos nori ieškoti savarankiškai, Tau gali praversti prie teritorinių darbo biržų ar jų patalpose sukurti atviro informavimo padaliniai: Jaunimo darbo centrai, darbo biržos atviro informavimo sistemos terminalai (DBAIS),  informaciniai stendai ir kt.

Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje galima pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis (kaip naudotis,  naudojimosi e. paslaugomis vadovas).

Norėdamas paskelbti CV, registruokis interneto svetainėje, gavęs prisijungimo slaptažodį, suvesk darbdaviams aktualią informaciją apie save. 

Jeigu nori registruotis darbo biržoje, kreipkis į pasirinktą teritorinės darbo biržos skyrių. Užpildęs darbo ieškančio asmens kortelę ir pateikęs visus reikalingus dokumentus – būsi įregistruotas. Registruodamasis darbo biržoje, pateik tikslius duomenis apie save, nurodyk savo ilgalaikius tikslus, pageidaujamus darbus. Atviras pirmasis pokalbis registratūroje, darbo motyvacijos išsiaiškinimas, padeda kuo anksčiau surasti veiksmingiausias užimtumo priemones ir laiku suteikti reikalingas paslaugas. 

Darbo biržoje užsiregistravusius darbo ieškančius asmenis individualiai konsultuos specialistai. Tau bus pasiūlyti gebėjimų ir interesų testai, susipažinsi su darbo rinkoje paklausiomis profesijomis, profesijų aprašymais, įsidarbinimo galimybių barometru. Su darbo biržos specialistais aptarsi savo norus ir galimybes, kartu sudarysite užimtumo veiklos planą, kuriame kryptingai suplanuosite veiksmus, padėsiančius įsidarbinti, bei pasirinksite veiksmingiausius darbo paieškos būdus ir metodus.

Darbo vietų paieška organizacijų interneto svetainėse

Sudaryk Tave labiausiai dominančių ir Tavo kriterijus atitinkančių darbdavių sąrašą.

Darbdavius identifikuoti gali keliais būdais:

  • socialiniuose tinkluose (Netlog, Linkedin, Facebook);
  • apie potencialius darbdavius sužinojus iš pažįstamų; 
  • informaciją gavus iš Jaunimo darbo centro konsultantų ar tarpininkavimo įdarbinant paslaugas teikiančių specialistų;
  • apsilankius Tave dominančios veiklos srities asociacijose, sąjungose;
  • informaciją apie Tave dominantį darbdavį radus tos srities profesiniuose leidiniuose.

Sudaręs potencialių darbdavių sąrašą, apsilankyk jų interneto svetainėse. Surink kuo daugiau informacijos apie organizaciją. Išsiaiškink, kas jos vadovas ir nusiųsk savo CV tiesiogiai jam (ne tik personalo skyriui). Išsiaiškink organizacijos veiklos kryptis, pasiekimus, darbuotojus, kultūrą, istoriją ir kt.

Kur ieškoti darbo 2-ra iliustracija

Reagavimas į darbo skelbimus internete ir spaudoje

Dažnai įmonės spaudoje ar internete reklamuoja atvirus konkursus, kviesdamos susidomėjusius asmenis atsiųsti savo gyvenimo aprašymus.

Apsilankyk darbo paieškos internete svetainėse: www.ldb.lt; www.cv.lt; www.cvonline.lt; www.cvmarket.lt; www.cvbankas.lt; www.personalogrupe.lt; www.darbo.lt; www.skelbimai.lt; www.manager.lt; www.dirba.lt

Pasirinkus šią darbo paieškos priemonę ir išsiuntus savo CV, motyvacinius laiškus ar tikslinius prisistatymo laiškus daugeliui įmonių, svarbu nepasimesti, kam, kada ir kur buvo siųsti dokumentai.  Tokiu atveju pravartu vesti darbo skelbimų ir korespondencijos registrą, kad, sulaukus skambučio iš darbdavio, būtum tikras, su kuria įmone kalbiesi.

Naudojantis neformaliais socialiniais ryšiais, t. y. kontaktų tinklu

Dažna įmonė būsimiems darbuotojams taiko selektyvią atranką – darbuotojai atrenkami pagal pažįstamų ar verslo partnerių rekomendacijas. Todėl verta informuoti kuo platesnį ratą pažįstamų, kad ieškai darbo, kokio ieškai darbo ir ką gali dirbti.

 Jei nepavyko įsidarbinti po pirmo bandymo, svarbu nenuleisti rankų. Nepasisekimą priimk kaip iššūkį – kitą kartą tikrai pasiseks!


Informacija atnaujinta: 2017.06.22 16:40