EURES 

EURES – informacija apie įsidarbinimo galimybes, gyvenimo, darbo ir mokymosi sąlygas ES, EEE, Šveicarijoje


EURES (angl. European Employment Services)  Europos užimtumo tarnybų tinklas – tai bendradarbiavimo tinklas, jungiantis Europos Komisiją, visų Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių bei Šveicarijos užimtumo tarnybas ir kitas su užimtumu susijusias institucijas.

 Nuo 2004 metų, Lietuvai tapus ES nare, EURES tarnyba veikia  Lietuvos darbo biržoje.

 


  

EURES tinklo paskirtis teikti informaciją, konsultacijas ir įdabinimo (darbo pasirinkimo) paslaugas darbuotojams ir darbdaviams bei visiems piliečiams, norintiems pasinaudoti laisvo asmenų judėjimo teikiamais privalumais.

EURES tinklą sudaro daugiau negu 850 EURES konsultantų, kurie kasdien bendrauja su darbo ieškančiais asmenimis ir darbdaviais visoje Europoje. Lietuvoje veikia 10 EURES biurų teritorinėse darbo biržose.

EURES konsultantai:

 • informuoja, konsultuoja ir pataria apie darbo galimybes, gyvenimo ir darbo sąlygas Europoje;
 • suteikia informaciją apie laisvas darbo vietas;
 • informuoja apie situaciją ES/ EEE šalių darbo rinkoje, darbo užmokesčio/ mokesčių dydžius;
 • konsultuoja, kaip parengti gyvenimo aprašymą (CV);
 • suteikia informaciją apie kvalifikacijos pripažinimo procedūras, privalomas darbo sutarties sąlygas, padeda įvertinti darbo pasiūlymą;
 • informuoja apie nedarbo išmokos eksporto galimybes į kitas ES/EEE šalis;
 • tarpininkauja dėl stažo patvirtinimo iš ES/ EEE.
Europos sąjungos vėliava

 
Daugiau informacijos Europos mobilumo portale https://ec.europa.eu/eures, Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje http://www.ldb.lt/eures/.

 Tavo pirmasis EURES darbas – Europos komisijos inicijuota darbo mobilumo programa, padedanti jaunimui (18-35 m.) rasti darbą, mokomąją arba gamybinę praktiką kitoje ES šalyje, o darbdaviams – rasti kvalifikuotų darbuotojų. 
 

 

 10 priežasčių, kodėl verta kreiptis į EURES:

 1. galite sužinoti apie karjeros galimybes Europoje;
 2. teikia naujausią informaciją apie darbo rinką;
 3. siūlo specialią aukštųjų mokyklų absolventų duomenų bazę darbo paieškoms Europoje;
 4. tinklalapyje galima rasti daugybę kompanijų, ieškančių darbuotojų Europoje;
 5. interneto svetainės skyrelyje „Ar tu esi absolventas“ gali rasti informaciją labiausiai atitinkančią Tavo poreikius;
 6. EURES – tai ne tik darbo mobilumo portalas, bet ir daugiau nei 850 darbo rinkos profesionalų (EURES konsultantų), kasdien bendraujančių su darbdaviais ir darbo ieškančiais visoje Europoje;
 7. paslaugos yra nemokamos;
 8. visada rasi EURES konsultantą netoliese;
 9. EURES yra Tavo galimybė dirbti Europoje.

 

 


Informacija atnaujinta: 2017.11.29 16:50