Praleisti naršymo saitus
Veiklos sritys
Naujienos
Renginiai
Klientų priėmimo laikas
Informacijos ir konsultacijų centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Tarptautinis bendradarbiavimas 

Vilniaus teritorinė darbo birža, siekdama pasikeisti naujausia informacija apie darbo rinką, pasidalinti darbo patirtimi, bendradarbiauja su kitų šalių užimtumo tarnybomis:

 • Vykdydama 1999 m. spalio 21 d. pasirašytą Bendradarbiavimo susitarimą tarp Vilniaus darbo biržos ir Lenkijos Respublikos Varmijos Mozūrų vaivadijos darbo tarnybos Olštyne, devynioliktus metus bendradarbiauja su Lenkijos Respublikos Varmijos Mozūrų vaivadijos darbo tarnyba Olštyne.
 • 2017 m. rugsėjo 22 d. pasirašytas Ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo 2018 metais. Numatyta organizuoti seminarus šiomis temomis:

  • Pasikeitimas informacija apie situaciją darbo rinkose abiejų partnerių.
  • 2014-2020 m. finansinės perspektyvos įgyvendinimas, Vaivadijos darbo tarnybos Olštyne vykdomi projektai.
  • Darbuotojų atranka besikeičiančios darbo rinkos sąlygomis.
  • Socialinės partnerystės vystymas, didinant darbo ieškančių asmenų užimtumą.
 • Vykdydama 1997 m. lapkričio 20 d. pasirašytą Bendradarbiavimo sutartį tarp Vilniaus darbo biržos ir Latvijos Respublikos Valstybinės užimtumo agentūros Rygos regioninio filialo, dvidešimtus metus bendradarbiauja su Latvijos Respublikos Valstybinės užimtumo agentūros Rygos filialu.
 • Vykdydama 2001 m. gruodžio 5 d. pasirašytą Bendradarbiavimo sutartį tarp Vilniaus darbo biržos ir Estijos Respublikos Darbo rinkos departamento Talino ir Harjumaa regioninio skyriaus, šešioliktus metus bendradarbiauja su Estijos Respublikos Darbo rinkos departamento Talino ir Harjumaa regioniniu skyriumi.
   • Vilniaus teritorinė darbo birža vykdo bendradarbiavimą su socialiniais partneriais darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybėms didinti, pasiūlos ir paklausos darbo rinkoje pusiausvyrai gerinti. Vilniaus teritorinės darbo biržos socialiniai partneriai

    VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS

    Vilniaus miesto savivaldybė
    Vilniaus rajono savivaldybė
    Trakų rajono savivaldybė
    Širvintų rajono savivaldybė
    Švenčionių rajono savivaldybė
    Šalčininkų rajono savivaldybė
    Ukmergės rajono savivaldybė
    Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijos
    Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijos
    Trakų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos
    Širvintų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos
    Švenčionių rajono savivaldybės administracijos seniūnijos
    Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos
    Ukmergės rajono savivaldybės administracijos seniūnijos
    Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM
    LR Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyrius
    Vilniaus regiono pataisos inspekcija
    Vilniaus regiono Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriai
    Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariatas
    Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus regiono Pataisos inspekcija
    Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savivaldybės savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-oji rinktinė
    Ukmergės rajono savivaldybės
    Visuomenės sveikatos biuras
    Trakų globos ir socialinių paslaugų centras
    Elektrėnų savivaldybės slaugos ir socialinių paslaugų centras
    Elektrėnų socialinės globos namai
    Trakų vaikų globos namai
    Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras
    Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras
    Šalčininkų socialinių paslaugų centras
    Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centras

    DARBDAVIŲ INTERESUS ATSTOVAUJANČIOS ORGANIZACIJOS

    Lietuvos statybininkų asociacija
    Lietuvos verslo darbdavių konfederacija
    Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija
    Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai
    Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
    Statybos industrijos asociacija
    Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija
    UAB „Invalda“ nekilnojamojo turto grupė
    Švenčionių Krašto Verslininkų Asociacija
    Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos Širvintų filialas

    DARBUOTOJŲ INTERESUS ATSTOVAUJANČIOS ORGANIZACIJOS

    Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija
    Lietuvos darbo federacija
    Vilniaus profesinė sąjunga „Solidarumas“
    Lietuvos darbo federacijos Vilniaus apskrities skyrius
    Lietuvos profsąjungų lyga
    Ukmergės rajono profesinių sąjungų susivienijimas

    NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS

    VŠĮ neįgaliųjų ugdymo centras „Tu gali“
    Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija
    Lietuvos socialinių įmonių asociacija
    Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija
    Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija
    Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus viltis“
    Lietuvos pensininkų bendrija „Bočiai"
    Vilniaus miesto pagyvenusių žmonių asociacija
    VŠĮ ,,Pokyčių kelias‘‘
    VŠĮ ,,Savivaldos plėtros institutas‘‘
    Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga
    Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija
    Širvintų moterų klubas „Jums”
    Šalčininkų rajono jaunimo draugija „Alternata“
    Šalčininkų rajono vidaus reikalų sistemos pensininkų sąjunga
    Pagyvenusių žmonių asociacija
    Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“
    Vilniaus arkivyskupijos Caritas
    Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugija
    Mykolo Romerio universiteto studentų atstovybė
    Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų atstovybė
    Vilniaus pedagoginio universiteto studentų atstovybė
    Vilniaus universiteto studentų atstovybė
    Vilniaus dailės akademijos studentų atstovybė

    ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

    Vilniaus Gedimino technikos universitetas
    Mykolo Riomerio universitetas
    SM vadybos ir ekonomikos universitetas
    Verslo ir vadybos akademija
    Vilniaus universiteto Karjeros centras
    Lietuvos edukologijos universiteto Karjeros centras
    Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
    Verslo vadybos akademijos rinkodaros skyrius
    VŠĮ socialinių mokslų kolegijos Vilniaus filialas
    Vilniaus ,,Varpo‘‘ suaugusiųjų vidurinė mokykla
    Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras
    Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos institutas
    VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras
    VŠĮ jaunimo centras „Babilonas“
    VŠĮ socializacijos ir darbinio mokymo centras
    VŠĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras
    VŠĮ ,,Menų ir mokymo namai‘‘
    VŠĮ „Socialinių projektų centras“
    Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras
    Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
    Elektrėnų švietimo paslaugų centras
    Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
    Vilniaus kolegija
    Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
    Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
    Vilniaus kooperacijos kolegija
    Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla
    Bukiškių žemės ūkio mokykla
    Ukmergės meno mokykla
    Ukmergės technologijų ir verslo mokykla
    Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija
    Vilniaus Simono Daukanto vidurinė mokykla
    Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija
    Vilniaus Radvilų gimnazija
    Vilniaus Šv. Kristoforo vidurinė mokykla
    Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija
    Ukmergės Antano Smetonos gimnazija
    Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla
    Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija
    Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija
    Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija
    Šalčininkų „Santarvės“ vidurinė mokykla
    Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus vidurinė mokykla
    VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras
    VŠĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras


    Informacija atnaujinta: 2018.01.22 14:47