Praleisti naršymo saitus
Veiklos sritys
Naujienos
Renginiai
Klientų priėmimo laikas
Informacijos ir konsultacijų centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Vilniaus jaunimo darbo centre - diskusija jaunimo profesinio orientavimo klausimais
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2013 m. gruodžio 13 d.
Kategorija: Darbo rinkos

Gruodžio 13 d., penktadienį, Vilniaus teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriuje buvo surengta diskusija jaunimo profesinio orientavimo klausimais, kurioje dalyvavo jaunimo užimtumo srityje dirbantys socialiniai partneriai – karjeros specialistai, savivaldybės, sostinės aukštųjų mokyklų ir jaunimo organizacijų atstovai.

Kaip svarbu yra pažinti save, mokėti tinkamai pasirinkti profesiją, planuoti savo tikslus? Kas lemia sėkmingą karjerą? Ar tai yra gebėjimas rasti įdomų darbą, jį derinti su laisvalaikiu ir šeimos poreikiais,  jausti pasitenkinimą tuo, ką darai? Diskusijos dalyviai kėlė daugybę aktualių klausimų, nes šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias. Karjerai reikia pradėti rengtis dar mokykloje – tam gali padėti tėvai, mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai ir konsultantai. Jaunas žmogus mokomas konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, nuolat lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Vilniaus teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus vedėja Jolanta Skirmantienė pažymėjo, kad šalies jaunimo darbo centruose nuolat organizuojami karjeros planavimo užsiėmimai studentams ir moksleiviams, o kiekvieną vasarą vyksta teminiai renginių ciklai, kuriuose dalyvauja įvairių sričių profesionalai padedantys jaunuoliams pasirinkti savo karjeros kelią. Lietuvos darbo birža kartu su socialiniais partneriais vykdo keletą projektų  jaunimo užimtumui didinti. Atnaujinta „Talentų banko“ programa - tai vienas iš efektyvių būdų padidinti sėkmingos karjeros galimybes, todėl studentams rekomenduojama registruotis šioje duomenų bazėje.

       

Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius Jonas Laniauskas pristatė Moksleivių profesinio orientavimo programą ir sostinės savivaldybės vykdomą projektą „Savanorystės meniu“.  „Dirbama dviem kryptimis: profesinio pasirinkimo ir savanoriškų veiklų bei pilietiškumo ugdymo“,- akcentavo Jonas Laniauskas.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Integracijos ir karjeros direkcijos vadybininkė Ugnė Narkevičiūtė informavo, kad kartu su Lietuvos verslo darbdavių konfederacija vykdo profesinio veiklinimo projektą, kai šalies verslininkai sudaro sąlygas jaunam žmogui padirbėti šalia patyrusio specialisto ir įgyti praktinės patirties.

„Ugdymo karjerai“ projekto vyr. konsultantė Ala Pupininkienė ir karjeros konsultantė Dalia Gaidamavičiūtė-Apulskė pasidalijo patirtimi, įgyvendinant projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Pirmajame etape buvo parengtos mokymo programos ir metodikos, sukurta mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema MUKIS, orientuota į informacijos sklaidą ir tikslinių grupių (mokinių, karjeros konsultantų, pedagogų, tėvų, neformalaus ugdymo specialistų, verslo atstovų) bendradarbiavimą. Šiuo metu vyksta mokinių ugdymo karjerai stebėsenos duomenų teikimas už praėjusius mokslo metus.

Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ pirmininkas Aistis Ramanauskas nurodė, kad siekiant teikti efektyvias karjeros planavimo paslaugas jaunimui, būtinas aktyvesnis įvairių įstaigų bendradarbiavimas. „Svarbu, kiek mūsų pastangos teikia konkrečios naudos jaunam žmogui“,-  sakė Aistis Ramanauskas.

Diskusijos dalyviai pažymėjo, kad būtų tikslinga bendrojo ugdymo mokyklose, kolegijose ir universitetuose, profesinio mokymo  ir įdarbinimo įstaigose įdiegti vieningą ugdymo karjerai sistemą, kuri padėtų mokiniams ir studentams išsiugdyti karjeros planavimo ir valdymo kompetencijas. Reikėtų labiau koordinuoti įvairių institucijų veiksmus ir diegti inovatyvius metodus, plačiau skleidžiant ir taikant gerąją patirtį, skatinant motyvaciją mokymuisi, kryptingą profesijos pasirinkimą – visa tai ateityje galėtų užtikrinti jauno žmogaus konkurencingumą darbo rinkoje.

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas