Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (iki 2017-07-01)
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Informavimas telefonu
Teikiamų administracinių paslaugų aprašymai
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
Savarankiško užimtumo rėmimas
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
ADRP Parama judumui
Stažuotė
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje 

Įregistravus laisvą darbo vietą ir nesuradus reikiamos kvalifikacijos darbuotojo Lietuvoje, darbdavys gali pateikti nustatytos formos prašymą išduoti leidimą dirbti užsieniečiui arba priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.

 

Leidimas dirbti išduodamas įvertinus Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius. 

Svarbu! Vadovaujantis įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" 62 straipsnio 21 dalimi, užsienietį įdarbinęs darbdavys Utenos teritorinei darbo biržai turi pateikti registruoti su užsieniečiu sudarytos darbo sutarties kopiją:

    - per 1 mėnesį nuo nacionalinės vizos išdavimo dienos, kai įdarbintas užsienietis, kurio profesija yra įtraukta į Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis;

    - per 2 mėnesius nuo leidimo dirbti išdavimo dienos;

    - per 1 mėnesį nuo darbo sutarties sudarymo dienos, kai įdarbintas studijuojantis ar besimokantis užsienietis.

Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams ir Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo atveju – per 2 mėnesius nuo leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo dienos.

 

Registruojant darbo sutartį, būtina turėti: darbo sutarties, sudarytos lietuvių ir užsieniečiui suprantama kalba, originalą ir kopiją, užsieniečio paso kopiją, nacionalinės vizos arba leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kopiją. Darbo sutartys registruojamos Utenos teritorinėje darbo biržoje, Lauko g. 19A, Utena, 5 kabinetas.

 

Aktualūs dokumentai:

 Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis (2018 m. II pusmečiui)

 Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas

 2018 m. III ketvirčio planinių patikrinimų grafikas

 Utenos teritorinės darbo biržos priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas 

Daugiau informacijos:

Utenos teritorinėje darbo biržoje

Lauko g. 19A, Utena, 5 kabinetas, tel. (8 389) 63 998, el. paštas aurimas.saltis@ldb.lt


Informacija atnaujinta: 2018.07.02 15:43