Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (iki 2017-07-01)
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Informavimas telefonu
Teikiamų administracinių paslaugų aprašymai
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
Savarankiško užimtumo rėmimas
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
ADRP Parama judumui
Stažuotė
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Tarpininkavimas įdarbinant 

Utenos teritorinė darbo birža:

·    padeda darbdaviams apsirūpinti tinkamais darbuotojais

·    parenka kandidatus į laisvas darbo vietas pagal darbdavio nurodytus kvalifikacinius bei dalykinius reikalavimus:

 

- neterminuotam darbui

- terminuotam darbui

- laikinam darbui

- sezoniniam darbui                      

·    organizuoja Darbo muges, kurių metu darbdaviai gali susitikti su ieškančiais darbo asmenimis ir pasirinkti sau tinkamus darbuotojus;

·    neradus tinkamų kandidatų, darbo birža finansuoja reikalingų specialistų rengimą iš įsiregistravusių ieškančių darbo asmenų;

·    organizuoja ir finansuoja įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų profesinį mokymą, kurio tikslas yra padėti darbdaviams išlaikyti darbo vietas ir dirbančiuosius, o dirbantiesiems išlikti darbo vietoje, suteikiant jiems reikiamą kvalifikaciją.

Jeigu įregistravęs laisvą darbo vietą darbdavys Lietuvos darbo rinkoje neranda reikalingos kvalifikacijos specialisto ir nori laikinai įdarbinti užsienietį iš trečiųjų šalių, jis pateikia nustatytos formos prašymą leidimui įdarbinti užsienietį gauti arba priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams. Plačiau apie užsieniečių įdarbinimą galite paskaityti čia.

Norint įdarbinti ES/EEE valstybių piliečius, darbdaviai turėtų kreiptis į EURES biurus arba naudotis informacija Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje, Europos darbo mobilumo portale.

Daugiau informacijos:

Utenos teritorinėje darbo biržoje

Lauko g. 19A, Utena, 5 kabinetas, tel. (8 389) 63 998, el. paštas aurimas.saltis@ldb.lt

 


Informacija atnaujinta: 2017.01.24 12:38