Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (iki 2017-07-01)
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Informavimas telefonu
Teikiamų administracinių paslaugų aprašymai
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
Savarankiško užimtumo rėmimas
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
ADRP Parama judumui
Stažuotė
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Stažuotė 

Stažuotė yra neatlygintinas darbo praktikos laikotarpis pas darbdavį, kurios metu pakelsite, atkursite ar patobulinsite darbo įgūdžius ar profesinę kvalifikaciją.

Stažuotė gali trukti iki 6 mėnesių. Stažuotojui turi būti užtikrintas stažavimasis ne mažiau kaip 20 valandų, bet ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę.

Per visą stažuotės laikotarpį kartą per mėnesį mokama stipendija, atsižvelgiant į stažavimosi valandas (0,5 MMA).

Trišalė stažuotės sutartis, kurioje nustatoma stažuotės trukmė, tikslas ir kitos sąlygos, sudaroma tarp:

  • teritorinės darbo biržos
  • stažuotę organizuojančios įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros
  • stažuotis ketinančio asmens

2018 metais planuojama, kad stažuotė bus organizuota 57 asmenims, iš jų 16 asm. bus finansuojami Užimtumo fondo lėšomis, 22 – ESF projekto „TAPK - tavo ateities perspektyvų kūrimas“ ir 19 – ESF ir JUI projekto „Naujas startas“ lėšomis. Priemonės įgyvendinimui finansuoti numatoma panaudoti 60 tūkst. Eur. Numatomas šios priemonės įgyvendinimas Utenos TDB skyriuose:

  • Anykščių skyriuje — 11asm.;
  • Ignalinos skyriuje — 6 asm.;
  • Molėtų skyriuje — 12 asm.;
  • Utenos skyriuje — 7 asm.;
  • Visagino skyriuje – 7 asm.;
  • Zarasų skyriuje – 7 asm;
  • Jaunimo užimtumo sk. – 7 asm.

2018 m. sausio - rugpjūčio mėn. rezultatai:

 

Utenos TDB skyriai

Nusiųstų asmenų skaičius

Panaudota lėšų, Eur.

Anykščiai

9

4117,61

Ignalina

8

2687,63

Molėtai

6

1947,64

Utena

10

3421,21

Visaginas

1

740

Zarasai

8

4352,73

Viso Utenos TDB

42

17266,82

     ________________________________________________

Informaciją Stažuotės klausimais Jums suteiks Utenos teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė Elinga Staskonienė, tel. (8 389) 63 995, el. paštas elinga.staskoniene@ldb.lt  


Informacija atnaujinta: 2018.09.17 09:12