Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (iki 2017-07-01)
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Informavimas telefonu
Teikiamų administracinių paslaugų aprašymai
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
Savarankiško užimtumo rėmimas
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
ADRP Parama judumui
Stažuotė
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
 

Išleidžiamiems į pensiją pareigūnams ir kariams teikiamos:

  • Darbo rinkos paslaugos - tarnybą baigiantiems ir išleidžiamiems į pensiją pareigūnams ir kariams, kuriems iki tarnybos pabaigos likę ne ilgiau kaip šeši mėnesiai;
  • Darbo rinkos paslaugos ir užimtumo rėmimo priemonės - tarnybą užbaigusiems ir išleistiems į pensiją pareigūnams ir kariams, kurie yra darbingo amžiaus ne ilgiau kaip 2 metus nuo išėjimo į pensiją ar atsargą dienos.

Utenos teritorinės darbo biržoje pareigūnams ir kariams paslaugos teikiamos vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 730 patvirtintu Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašu.

Informavimo ir konsultavimo paslaugos išleidžiamiems į pensiją pareigūnams ir kariams teikiamos Darbo biržoje registruotiems ir neregistruotiems asmenims.

Specialistų, atsakingų už pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimą Utenos teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje, sąrašas: 

Skyriaus pavadinimas

Vardas ir pavardė

Darbo vietos adresas

Tel. nr.

El. pašto adresas

Utenos TDB

Marytė Kirilovienė

Lauko g. 19A, LT-28203, Utena

(8 389) 63 998

maryte.kiriloviene@ldb.lt

Anykščių sk.

Giedrė Žukovienė

Kęstučio g. 17, LT-29130, Anykščiai

(8 381) 51 690

giedre.zukoviene@ldb.lt

Ignalinos sk.

Nijolė Laurutėnienė

Atgimimo g. 24, LT-30113, Ignalina

(8 386) 50 052

nijole.lauruteniene@ldb.lt

Molėtų sk.

Vilma Ilona Valiulienė

Inturkės g. 6, LT-33141, Molėtai

(8 383) 51 588

vilmailona.valiuliene@ldb.lt 

Utenos sk.

Danutė Zakarauskienė

J. Basanavičiaus g. 90, LT-28212, Utena

(8 389) 50 867

danute.zakarauskiene@ldb.lt

Visagino sk.

Vida Klovienė

Tarybų g. 25, LT-31202, Visaginas

(8 386) 50 504

vida.kloviene@ldb.lt

Zarasų sk.

Galina Soroko

Sėlių a. 14, LT-32106, Zarasai

(8 385) 38 007

galina.soroko@ldb.lt

DALYVAUDAMI DARBO BIRŽOS RENGINIUOSE:

  • Sužinosite apie Darbo biržos teikiamas paslaugas;
  • Išmoksite parengti gyvenimo aprašymą (CV) ar motyvacinį laišką;
  • Pasiruošite pokalbiui su darbdaviu ir kt.

Darbo klubai 2018 m. III ketv.

Utenos TDB

Data

Vieta

Tema

 

Anykščių skyrius

 

2018-09-06 9 val.

Anykščiai, Kęstučio g. 17

Darbo paieškos būdai

2018-08-09 9 val.

2018-09-13 9 val.

Anykščiai, Kęstučio g. 17

 

Įsidarbinimo dokumentų rengimas

2018-07-19 9 val.

2018-09-20 9 val.

Anykščiai, Kęstučio g. 17

Pasirengimas darbo pokalbiui

2018-09-11 9 val.

Anykščiai, Kęstučio g. 17

Profesinis apsisprendimas

 

Ignalinos skyrius

 

2018-07-12 10 val.

2018-08-16 10 val.

2018-08-22 10 val.

2018-09-26 10 val.

Ignalina, Atgimimo g. 24

Darbo paieškos įgūdžių lavinimas

2018-07-11 10 val.

2018-07-25 10 val.

2018-08-1 10 val.

2018-08-29 10 val.

2018-09-25 10 val.

Ignalina, Atgimimo g. 24

Profesinis apsisprendimas

2018-07-18 10 val.

Ignalina, Atgimimo g. 24

Savarankiško užimtumo skatinimas

 

Molėtų skyrius

 

2018-07-12 10:30 val.

2018-08-02 10:30 val.

2018-08-16 10:30 val.

2018-09-06 10:30 val.

Molėtai, Inturkės g. 6

Profesinis apsisprendimas

2018-07-19 10:30 val.

2018-08-09 10:30 val.

2018-08-23 10:30 val.

2018-09-13 10:30 val.

2018-09-20 10:30 val.

Molėtai, Inturkės g. 6

Pasirengimas ir dalyvavimas darbo pokalbyje. Darbo paieškos įgūdžių lavinimas

 

2018-07-26 10.30 val.

2018-08-30 10.30 val.

2018-09-27 10.30 val.

Molėtai, Inturkės g. 6

Savarankiško užimtumo skatinimas. Verslo pradžia; sąlygos ir galimybės.

 

Utenos skyrius

 

2018-07-18  9 val.

2018-07- 25 9 val.

Utena, Basanavičiaus 90

Darbo paieškos būdai. Gyvenimo aprašymo rengimas. Motyvacinio laiško rengimas. Pasirengimas darbo pokalbiui.

2018-08-22 9 val.

2018-08-29 9 val.

Utena, Basanavičiaus 90

Profesinis apsisprendimas. Mokymosi ir persikvalifikavimo galimybės.

2018-09-11 9 val.

2018-09-18 9 val.

Utena, Basanavičiaus 90

Savarankiško užimtumo skatinimas. Verslo pradžia; sąlygos ir galimybės.

 

Visagino skyrius

 

2018- 07-25 10 val.

2018- 08-29 10 val.

2018- 09-19 10 val.

Visaginas, Tarybų g. 25

Darbo paieška irgi darbas. Sėkmingas pokalbis su darbdaviu. Elektroninių paslaugų pristatymas darbo ieškantiems asmenims.

2018- 07-18 10 val.

2018- 08-22 10 val.

2018- 09-12 10 val.

Visaginas, Tarybų g. 25

CV ir motyvacinio laiško rengimas. Elektroninių paslaugų pristatymas darbo ieškantiems asmenims.

 

Zarasų skyrius

 

2018-08-09 9 val.

 

Zarasai, Sėlių 14

Profesinis apsisprendimas. Mano karjera.

2018-07-03 9 val.

2018-08-01 9 val.

2018-08-28 9 val.

2018-09-11 9 val.

2018-09-18 9 val.

Zarasai, Sėlių 14

 Darbo paieškos būdai.

2018-07-04 9 val.

2018-08-07 9 val.

2018-08-29 9 val.

2018-09-12 9 val.

2018-09-19 9 val.

Zarasai, Sėlių 14

Įsidarbinimo dokumentų rengimas

2018-07-05 9 val.

2018-08-08 9 val.

2018-08-30 9 val.

2018-09-13 9 val.

Zarasai, Sėlių 14

Pasirengimas darbo pokalbiui

2018-08-02 9 val.

2018-09-04 9 val.

2018-09- 20 9 val.

Zarasai, Sėlių 14

Profesinis apsisprendimas. Mokymosi ir persikvalifikavimo galimybės. Mano karjera.

2018-09-03 9 val.

Zarasai, Sėlių 14

Savarankiško užimtumo skatinimas

      

 Darbo klubai 2018 m. II ketv.

 Darbo klubai 2018 m. I ketv.

 Darbo klubai 2017 m. IV ketv.

 Darbo klubai 2017 m. III ketv.

 Darbo klubai 2017 m. II ketv.

 Darbo klubai 2017 m. I ketv.


Informacija atnaujinta: 2018.07.17 09:26