Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (iki 2017-07-01)
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Informavimas telefonu
Teikiamų administracinių paslaugų aprašymai
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
Savarankiško užimtumo rėmimas
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
ADRP Parama judumui
Stažuotė
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Parama judumui 
Paramos judumui priemonės organizavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 40 straipsnis, 2017 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-348 Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas. Minimus Teisės aktus galima rasti (čia).

Paramos judumui tikslas – kompensuoti kelionės išlaidas į darbo vietą ar į teritorinės darbo biržos organizuojamus konsultavimo grupėms užsiėmimus.

Paramos judumui priemonė organizuojama:

 1. bedarbiui įsidarbinus pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu;
 2. bedarbiui dalyvaujant remiamojo įdarbinimo priemonėse arba stažuotėje;
 3. bedarbiui dalyvaujant jo individualiame užimtumo veiklos plane numatytuose konsultavimo grupėms užsiėmimuose;
 4. darbdaviui, įdarbinusiam teritorinės darbo biržos siunčiamą bedarbį ir patiriančiam bedarbio, esant jo sutikimui, vežimo į darbo vietą ir atgal išlaidas.

Kelionės išlaidos bedarbiui kompensuojamos:

 • kai asmuo dėl paramos judumui į teritorinę darbo biržą kreipiasi per 3 darbo dienas nuo įsidarbinimo arba dalyvavimo remiamojo įdarbinimo priemonėse ar stažuotėje pradžios ar po dalyvavimo konsultavimo grupėms užsiėmimuose ir kai nustatoma, kad asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra darbo, stažuotės atlikimo ar konsultavimo grupėms užsiėmimų vieta;
 • ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo įsidarbinimo arba dalyvavimo remiamojo įdarbinimo priemonėse ar stažuotėje pradžios ir ne daugiau kaip 5 kartus vienos registracijos teritorinėje darbo biržoje laikotarpiu, dalyvavus bedarbio individualiame užimtumo veiklos plane numatytuose konsultavimo grupėms užsiėmimuose.

Kelionės išlaidos darbdaviui kompensuojamos:

 • kai jis dėl paramos judumui į teritorinę darbo biržą kreipiasi per 3 darbo dienas nuo bedarbio įdarbinimo dienos ir kai nustatoma, kad įdarbinto bedarbio gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra darbo vieta;
 • darbdavio patirtos kelionės išlaidos kompensuojamos atsižvelgiant į atstumą nuo darbdavio vežamo asmens gyvenamosios iki darbo vietos, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo bedarbio įdarbinimo dienos.

Paramos judumui dydis:

 • sudaro 33 procentus Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio, jeigu asmens darbo užmokestis neviršija vieno Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio;
 • sudaro 25 procentus Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio, jeigu asmens darbo užmokestis viršija vieno Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio, bet neviršija Lietuvos statistikos departamento paskelbto paskutinio ketvirčio šalies ūkio (neįtraukiant individualių įmonių darbo užmokesčio duomenų) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio;
 • parama judumui neskiriama, jeigu asmens darbo užmokestis viršija Lietuvos statistikos departamento paskelbtą šalies ūkio (neįtraukiant individualių įmonių darbo užmokesčio duomenų) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydį.

2018 metais planuojame, kad paramos judumui priemonė bus organizuota 382 asmenims, iš jų 366 - asmenų finansuojant Užimtumo fondo lėšomis, 16 asm. - ESF projekto „TAPK-tavo ateities perspektyvų kūrimas“ lėšomis. Priemonės įgyvendinimui finansuoti planuojama panaudoti 62 157 Eur, iš jų - 57 000 Eur iš Užimtumo fondo.

2018 metų sausio - rugpjūčio mėn. rezultatai:

 

 Lėšų šaltinis

Nusiųsta asmenų per rugpjūčio mėn. 

 Nusiųsta asmenų nuo metų pradžios

 Panaudota lėšų, eurais, per rugpjūčio mėn.

Panaudota lėšų, eurais, nuo metų pradžios

ESF projektas ,,TAPK-tavo ateities perspektyvų kūrimas“

Anykščių skyriuje

0

7

155,92

 

1909,96

 

Ignalinos skyriuje

0

3

0

 

672,52

 

Molėtų skyriuje

0

3

325,98

 

841,43

 

Utenos skyriuje

0

7

83,17

 

1329,33

 

Visagino skyriuje

0

1

76,19

 

280,19

 

Zarasų skyriuje

1

3

170,03

 

280,19

 

Viso:

1

 

24

811,29

 

5303,50

 

Užimtumo fondo lėšos

Anykščių skyriuje

2

83

341,31

9170,19

Ignalinos skyriuje

13

112

267,50

2754,81

Molėtų skyriuje

11

113

2028,53

10962,16

Utenos skyriuje

2

78

476,04

8611,52

Visagino skyriuje

0

0

0

0

Zarasų skyriuje

1

90

984,59

13077,59

Viso:

29

476

4097,97

44576,27

Iš viso:

30

500

4909,26

49879,77

           

 2017 m. Paramos judumui rezultatai 

Išsamesnę informaciją apie paramą judumui Jums suteiks:

Utenos teritorinės darbo biržos vyr. specialistė Alfonsa Tiškauskienė, tel. (8 389) 63 995, el. paštas alfonsa.tiskauskiene@ldb.lt 

Skyrius

Kontaktai

Anykščių

Vyr. specialistė Liuda Jasikonienė, el. paštas liuda.jasikoniene@ldb.lt,

tel. (8 381) 56 801, Kęstučio g. 17, Anykščiai

Ignalinos

Vyr. specialistė Donata Jankovičienė, el. paštas donata.jankovičiene@ldb.lt,

tel. (8 386) 52 241, Atgimimo g. 24, Ignalina

Molėtų

Vyresn. specialistė Irena Žvinienė, el. paštas irena.zviniene@ldb.lt,

tel. (8 383) 51 448, Inturkės g. 6, Molėtai

Utenos

Vyr. specialistė Ona Bareikienė, el. paštas ona.bareikiene@ldb.lt,

tel. (8 389) 50 369, Basanavičiaus g. 90, Utena

Visagino

Vyr. specialistė Irma Daukantienė, el. paštas irma.daukantiene@ldb.lt,

tel. (8 386) 75 055, Tarybų g. 25, Visaginas

Zarasų

Vyr. specialistė Ligita Kemeklienė, el. paštas ligita.kemekliene@ldb.lt,

tel. (8 385) 38 002, Sėlių a. 14, Zarasai


Informacija atnaujinta: 2018.09.06 11:11