Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (iki 2017-07-01)
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Informavimas telefonu
Teikiamų administracinių paslaugų aprašymai
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
Savarankiško užimtumo rėmimas
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
ADRP Parama judumui
Stažuotė
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu (tiesioginiame darbe, savanoriškoje veikloje, neformalaus mokymo kursuose, stažuotėse ar kitu būdu) įgytų kompetencijų pripažinimas skirtas asmenų turimoms žinioms, įgūdžiams ir gebėjimams patikrinti, siekiant gauti atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą arba kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą.

Su kompetencijų pripažinimo siekiančiu asmeniu teritorinė darbo birža sudaro Dvišalę sutartį dėl neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų.

Darbo biržos skiriama lėšų suma neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytoms kompetencijoms pripažinti yra ne daugiau kaip 0,6 Vyriausybės patvirtinto minimalaus mėnesio atlyginimo.

2018 metais planuojama, kad neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonė bus organizuota 31 asmenims, iš jų 10 asm. bus finansuojami Užimtumo fondo lėšomis, 21 – ESF projekto „TAPK - tavo ateities perspektyvų kūrimas“ lėšomis. Priemonės įgyvendinimui finansuoti numatoma panaudoti 7,2 tūkst. Eur. Numatomas priemonės įgyvendinimas Utenos TDB skyriuose:

  • Anykščių skyriuje — 5 asm.;
  • Ignalinos skyriuje — 4 asm.;
  • Molėtų skyriuje — 5 asm.;
  • Utenos skyriuje — 6 asm.;
  • Visagino skyriuje — 5 asm.;
  • Zarasų skyriuje — 6 asm.

2018 m. sausio - sugpjūčio mėn. rezultatai:

 

Utenos TDB skyriai

Nusiųstų asmenų skaičius

Panaudota lėšų, Eur

Anykščiai

0

0

Ignalina

3

720

Molėtai

4

228

Utena

3

627

Visaginas

0

0

Zarasai

3

480

Viso Utenos TDB:

13

2100

 

________________________________________________

Informaciją Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo klausimais Jums suteiks Utenos teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė Elinga Staskonienė, tel. (8 389) 63 995, el. paštas elinga.staskoniene@ldb.lt. 


Informacija atnaujinta: 2018.09.17 09:26