Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (iki 2017-07-01)
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Informavimas telefonu
Teikiamų administracinių paslaugų aprašymai
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
Savarankiško užimtumo rėmimas
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
ADRP Parama judumui
Stažuotė
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Informavimas ir konsultavimas 

 

Informuojame apie:

·     laisvas darbo vietas;

·     padėtį darbo rinkoje;

·     profesinio mokymo galimybes ir sąlygas;

·     darbo biržos įgyvendinamas užimtumo rėmimo priemones.

                 

 Konsultuojame:

·     darbo paieškos;

·     karjeros planavimo;

·     profesinės reabilitacijos; 

·     kitais su darbo rinka susijusiais klausimais.

 

Užsiregistravusiems  darbo biržoje:

·     padedame planuoti profesinę karjerą;

·     tarpininkaujame įdarbinant;

·     organizuojame aktyvios darbo rinkos politikos priemones.

 

Daugiau informacijos:

 

Teritorinės darbo biržos skyrių atviro informavimo zonose bei pas jus aptarnaujantį specialistą:

Anykščių skyriuje, tel. (8 381) 52 399

Ignalinos skyriuje, tel. (8 386) 52 573

Molėtų skyriuje, tel. (8 383) 52 954

Utenos skyriuje, tel. (8 389) 57 725

Visagino skyriuje, tel. (8 386) 50 502

Zarasų skyriuje, tel. (8 385) 38 009

 


Informacija atnaujinta: 2018.03.15 11:00