Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (iki 2017-07-01)
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Informavimas telefonu
Teikiamų administracinių paslaugų aprašymai
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
Savarankiško užimtumo rėmimas
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
ADRP Parama judumui
Stažuotė
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Ieškantiems darbo 

Svarbiausias Darbo biržos uždavinys – padėti ieškantiems darbo asmenims susirasti darbą pagal profesiją ir kvalifikaciją, suteikiant nemokamas profesinės karjeros planavimo ir konsultavimo paslaugas, informuoti registruotus darbo biržoje asmenis apie laisvas darbo vietas, gyventojų užimtumo programas ir kitas darbo rinkos paslaugas.

Bedarbiai, užsiregistravę Darbo biržoje, įgyja galimybę nemokamai:

 • pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis įsidarbinant ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje;
 • įsigyti naują specialybę arba persikvalifikuoti;
 • užsidirbti lėšų pragyvenimui, laikinai padirbėjus viešuosius darbus;
 • tobulinti darbinius įgūdžius darbo vietoje dalyvaujant remiamojo įdarbinimo priemonėse;
 • pasinaudoti patarimais ir teikiama parama organizuojant savo verslą;
 • susipažinti su darbo paieškos būdais.

Informacija apie Darbo biržos paslaugas Utenos teritorinėje darbo biržoje teikiama:

 • Utenos teritorinė darbo birža, Lauko g. 19A, LT-28203 Utena
 • Jaunimo darbo centras, Lauko g.19 A, Utena
 • Anykščių skyriusKęstučio g. 17, LT-29130 Anyksčiai
 • Ignalinos skyrius, Atgimimo g. 24, LT-30113 Ignalina
 • Molėtų skyrius, Inturkės g. 6, LT-33141 Molėtai
 • Visagino skyrius, Tarybų g. 25, LT-31202 Visaginas
 • Zarasų skyrius, Sėlių a. 14, LT32106 Zarasai

Ieškantiems darbo

 

* Laisvų darbo vietų paieška

 

LDB interneto svetainėje, Utenos teritorinės darbo biržos skyrių atviro informavimo zonose:

 • savarankiškos informacijos paieška terminaluose,
 • stenduose "Laisvos darbo vietos",
 • darbo paieška interneto svetainėje.

Daugiau informacijos:

 

 • Anykščių skyriuje, tel. (8 381) 52 399
 • Ignalinos skyriuje, tel. (8 386) 52 573
 • Molėtų skyriuje, tel. (8 383) 52 954
 • Utenos skyriuje, tel. (8 389) 57 801
 • Visagino skyriuje, tel. (8 386) 75 055 
 • Zarasų skyriuje, tel. (8 385) 38 003 
 •  

   

  Jei esate pensijinio amžiaus ir ieškote darbo registruokitės Senjorų banke

  Senjorų bankas – duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie ieškančius darbo pensinio amžiaus asmenis.
  Senjorų banko tikslas – sudaryti galimybę:

  • pensinio amžiaus asmenims gauti pageidaujamo pobūdžio darbą;
  • darbdaviams operatyviai gauti informaciją apie ieškančius darbo pensinio amžiaus asmenis.

  Norėdami registruotis Senjorų banke, prisijunkite Lietuvos darbo biržos tinklalapio dalyje e.paslaugos ir užpildykite CV anketą arba apsilankykite Utenos teritorinės darbo biržos skyriuose.

  Registruokites Lietuvos darbo biržos Talentų banke

  Talentų bankas – tai aukštos kvalifikacijos specialistų duomenų bazė. Ši programa padės Jums pateikti informaciją apie save bei greičiau surasti darbą, o darbdaviui – gauti informaciją apie ieškančius darbo aukštos kvalifikacijos specialistus.
  Internetinio Talentų banko dalyviais galite tapti, jei esate:

  • Bedarbis – įgijęs aukštąjį išsilavinimą, turintis ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį pagal įgytą kvalifikaciją arba pageidaujamą profesiją, mokantis bent vieną Europos Sąjungos šalių kalbą.
  • Absolventas – įgijęs aukštąjį išsilavinimą.
  • Studentas:
   • aukštojo mokslo magistratūros studentas, mokantis bent vieną Europos Sąjungos šalių kalbą;
   • aukštųjų universitetinių ir aukštųjų neuniversitetinių mokyklų ne žemesnių nei III kurso studentas, mokantis bent vieną Europos Sąjungos šalių kalbą.
  • Dirbantis aukštos kvalifikacijos specialistas – ieškantis darbo karjeros ar darbo sąlygų gerinimo.
   Papildomi reikalavimai dirbantiems aukštos kvalifikacijos specialistams:
   • aukštasis išsilavinimas;
   • mokėti bent vieną Europos Sąjungos šalių kalbą;
   • mokėti dirbti kompiuteriu.

  Norėdami registruotis Talentų banke, prisijunkite Lietuvos darbo biržos tinklalapio dalyje e.paslaugos ir užpildykite CV anketą arba apsilankykite Utenos teritorinės darbo biržos skyriuose.


  Informacija atnaujinta: 2017.03.23 15:13