Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (iki 2017-07-01)
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Informavimas telefonu
Teikiamų administracinių paslaugų aprašymai
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
Savarankiško užimtumo rėmimas
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
ADRP Parama judumui
Stažuotė
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį 

Įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį reglamentuoja Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 38 str., Darbo kodekso 81,82,84 str., Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas, Kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas. Minimus Teisės aktus galima rasti (čia).

Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį yra profesinio mokymo organizavimo forma, kai profesinis mokymas vykdomas pas darbdavį, kuris su asmeniu sudaro pameistrystės darbo sutartį, o teorinis profesinis mokymas gali būti vykdomas pas darbdavį arba profesinio mokymo teikėją.

Praktinis mokymas vyksta realioje darbo vietoje (gamybos įmonėje, organizacijoje), mokymo įstaigoje pagilinamos arba įgyjamos teorinės žinios bei suteikiami pradiniai praktiniai gebėjimai.

Darbdaviui, įdarbinusiam asmenį pagal pameistrystės sutartį mokymosi laikotarpiu, kompensuojama 40 proc. darbo užmokesčio ir nuo šios darbo užmokesčio dalies apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dalis. Subsidijos dydis negali viršyti 1 Vyriausybės patvirtinto minimalaus mėnesinio atlyginimo.

Asmeniui įdarbintam pagal pameistrystės darbo sutartį darbo birža finansuoja profesinio mokymo paslaugų, mokymo stipendijos mokėjimo (0,6 MMA) ir privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas.

Trišalė sutartis sudaroma tarp:

 • teritorinės darbo biržos, kuri finansuos profesinį mokymą;
 • darbdavio, kuris po mokymo įdarbins asmenį pagal įgytą kvalifikaciją/kompetenciją ne mažiau kaip 6 mėnesius;
 • asmens, kuris pabaigs profesinį mokymą su darbdaviu suderintoje mokymo įstaigoje, įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją/kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Dvišalė sutartis sudaroma tarp:

 • teritorinės darbo biržos, kuri finansuos profesinį mokymą;
 • asmens, kuris pabaigs profesinį mokymą pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, įsidarbins darbo biržos pasiūlytoje darbo vietoje arba savo susirastoje darbo vietoje, arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją/kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

2018 metais planuojama, kad pagal pameistrystės darbo sutartį bus įdarbintas 41 asmuo, iš jų 12 asm. bus finansuojami Užimtumo fondo lėšomis, 9 – ESF projekto „TAPK - tavo ateities perspektyvų kūrimas“ lėšomis, 20 – ESF projekto „Naujas startas“ lėšomis. Priemonės įgyvendinimui finansuoti numatoma panaudoti 73,5 tūkst. Eur. Numatomas priemonės įgyvendinimas Utenos TDB skyriuose:

 • Anykščių skyriuje – 9 asm.;
 • Ignalinos skyriuje – 4 asm.;
 • Molėtų skyriuje – 8 asm.;
 • Utenos skyriuje – 10 asm.;
 • Visagino skyriuje – 5 asm.;
 • Zarasų skyriuje – 5 asm.

2018 m. sausio - birželio mėn. rezultatai:

 Utenos TDB skyriai

Nusiųstų asmenų skaičius

Panaudota lėšų, Eur

Anykščiai

1

1358

Ignalina

0

0

Molėtai

7

6946

Utena

1

798

Visaginas

0

0

Zarasai

2

1278

Viso Utenos TDB:

11

10380

 

Išsamią informaciją apie Profesinio mokymo priemonę Utenos teritorinės darbo biržos skyriuose teikia:

Skyrius

Kontaktai

Anykščių

Vyr. specialistė Dalia Zelbienė, el. paštas dalia.zelbiene@ldb.lt,
tel. (8 381) 52 399, Kęstučio g. 17, Anykščiai

Ignalinos

Vyr. specialistė Danutė Juodkienė, el. paštas danute.juodkiene@ldb.lt,
tel. (8 386) 52 241, Atgimimo g. 24, Ignalina

Molėtų

Vyr. specialistė Janė Ramanauskienė, el. paštas jane.ramanauskiene@ldb.lt,
tel. (8 383) 51 926, Inturkės g. 6, Molėtai

Utenos

Vyr. specialistė Malvina Sipavičienė, el. paštas malvina.sipaviciene@ldb.lt,
vyr. specialistė Genė Paulauskienė, el. paštas gene.paulauskiene@ldb.lt,

tel. (8 389) 57 725, J. Basanavičiaus g. 90, Utena

Visagino

Vyr. specialistė Vijalė Arbačiauskienė, el. paštas vijale.arbaciauskiene@ldb.lt,
tel. (8 386) 75 055, Tarybų g. 25, Visaginas

Zarasų

Vyr. specialistė Laura Andrejevienė, el. paštas laura.andrejeviene@ldb.lt,
tel. (8 385) 38 001, Sėlių a. 14, Zarasai

________________________________________________

Informaciją Įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį Jums suteiks Utenos teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė Jurgita Viliūnienė, tel. (8 389) 63 995, el. paštas jurgita.viliuniene@ldb.lt.    


Informacija atnaujinta: 2018.07.20 09:50