Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (iki 2017-07-01)
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Informavimas telefonu
Teikiamų administracinių paslaugų aprašymai
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
Savarankiško užimtumo rėmimas
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
ADRP Parama judumui
Stažuotė
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija 

Grupės darbuotojų atleidimu laikomi atvejai, kai darbdavys mažina darbuotojų skaičių arba nutraukia įmonės veiklą ir dėl to per 30 kalendorinių dienų numato atleisti grupę darbuotojų. Grupės darbuotojų atleidimo atveju darbo birža su darbdaviais ir kitais socialiniais partneriais rengia bendras programas socialinei įtampai mažinti. Darbo birža yra parengusi vadovą „Patarimai grupės darbuotojų atleidimų atveju“.
Utenos teritorinė darbo birža, gavusi pranešimą apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą, organizuoja susitikimus su darbdavio atstovais, atleidžiamais darbuotojais, numato galimybes švelninti atleidimo pasekmes, taiko aktyvios darbo rinkos politikos priemones.

Daugiau informacijos:

Utenos teritorinėje darbo biržoje

Lauko g. 19A, Utena, 5 kabinetas, tel. (8 389) 63 998, el. paštas aurimas.saltis@ldb.lt

 


Informacija atnaujinta: 2017.03.21 09:46