Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (iki 2017-07-01)
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Informavimas telefonu
Teikiamų administracinių paslaugų aprašymai
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
Savarankiško užimtumo rėmimas
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
ADRP Parama judumui
Stažuotė
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
 

Darbo įgūdžių įgijimo sutartis

Dvišalės darbo įgūdžių įgijimo sutarties tikslas - suteikti galimybes darbo ieškantiems asmenims iki 29 metų  darbo įgūdžius įgyti tiesiogiai darbo vietoje.

Dvišalė darbo įgūdžių įgijimo sutartis sudaroma tarp teritorinėje darbo biržoje registruoto asmens ir darbo įgūdžių įgyti padedančio darbdavio.

Asmuo su tuo pačiu darbdaviu darbo įgūdžių įgijimo sutartį dėl kitokio pobūdžio darbo įgūdžių įgijimo gali sudaryti ne daugiau kaip du kartus. Darbo įgūdžių įgijimo sutartis negali būti sudaroma su juridiniais asmenimis, kurie per paskutinius 12 mėnesių nutraukė darbo sutartis su daugiau negu dešimtadaliu darbuotojų.

Svarbu !

Darbo įgūdžių įgijimo sutartis gali būti laikoma galiojančia tik tuo atveju, kai asmuo, kuris įgyja darbo įgūdžių, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo apie tai informuoja teritorinę darbo biržą.

Darbo įgūdžius įgyjančio asmens sudarytos darbo įgūdžių įgijimo sutarties terminas arba bendras jo sudarytų darbo įgūdžių įgijimo sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 4 mėnesius per kalendorinius metus.

Šios priemonės metu finansavimas netaikomas.

Išsamią informaciją apie įgūdžių įgijimą pagal dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį teikia
teritorinės darbo biržos specialistai. Kreipkitės į Jus aptarnaujantį teritorinės darbo biržos specialistą ir aptarkite savo pageidavimus bei galimybes.

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 24, 26 ir 26(1) str., Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499, Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-476, kuriuos galima rasti
teisės aktų puslapyje.

Per 2015 m. sausio - gruodžio mėn. Utenos teritorinė darbo birža pripažino galiojančiomis 6 darbo įgūdžių įgijimo sutartis.

Per 2016 m. sausio - gruodžio mėn. sudarytų dvišalių darbo įgūdžių sutarčių nebuvo.

2017 m. sausio - gegužės mėn. sudarytų dvišalių darbo įgūdžių sutarčių nebuvo.

 Dvišalės darbo įgūdžių įgijimo sutarties forma

Skyrius

Kontaktai

Anykščių

Vyresn. specialistė Dalia Zelbienė, el. paštas dalia.zelbiene@ldb.lt,

tel. (8 381) 52 399, Kęstučio g. 17, Anykščiai

Ignalinos

Vyr. specialistė Donata Jankovičienė, el. paštas donata.jankoviciene@ldb.lt,

tel. (8 386) 52 241, Atgimimo g. 24, Ignalina

Molėtų

Vyr. specialistė Rima Burbulienė, el. paštas rima.burbuliene@ldb.lt,

tel. (8 383) 51 926, Inturkės g. 6, Molėtai

Utenos

Vyr. specialistė Malvina Sipavičienė, el. paštas malvina.sipaviciene@ldb.lt,

tel. (8 389) 50 038, J.Basanavičiaus g. 90, Utena

Visagino

Vyr. specialistė Irma Daukantienė, el. paštas irma.daukantiene@ldb.lt,

tel. (8 386) 75 055, Tarybų g. 25, Visaginas

Zarasų

Vyr. specialistė Laura Andrejevienė, el. paštas laura.adrejeviene@ldb.lt,

tel. (8 385) 38 001, Sėlių a. 14, Zarasai


Informacija atnaujinta: 2017.06.07 09:37