Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (iki 2017-07-01)
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Informavimas telefonu
Teikiamų administracinių paslaugų aprašymai
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
Savarankiško užimtumo rėmimas
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
ADRP Parama judumui
Stažuotė
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Darbdaviams 
 

Utenos teritorinė darbo birža gali Jums pasiūlyti šias paslaugas: 

·    informavimas ir konsultavimas;

·    laisvų darbo vietų registracija ir skelbimas;

·    darbuotojų parinkimas pagal Jūsų keliamus kvalifikacinius reikalavimus;

·    tarpininkavimas įdarbinant;

·    aktyvios darbo rinkos politikos priemonių organizavimas ir finansavimas;

·    parama socialinėms įmonėms.

 

Pasinaudodami Lietuvos darbo biržos internetinėmis paslaugomis Jūs turite galimybę:

·    Savarankiškai pasirinkti norimos kvalifikacijos darbuotoją iš ieškančių darbo duomenų bazės. Atranką galite vykdyti:

Bendrame CV duomenų banke;

Talentų banke – aukštos kvalifikacijos darbuotojų ir paskutinių kursų studentų duomenų bazėje;

Senjorų banke – pensinio amžiaus ir pageidaujančių dirbti asmenų duomenų bazėje;

Vairuotojų banke.

·    Savarankiškai paskelbti informaciją apie laisvas darbo vietas Lietuvos darbo biržos interneto svetainės rubrikoje e. paslaugos.

·    Paskelbti informaciją apie darbo pasiūlymus savarankiškai veiklai (turintiems verslo liudijimą, individualios veiklos pažymėjimą, pagal frančizės sutartį ir autorinę sutartį).

 

Jei nepageidaujate jungtis prie Lietuvos darbo biržos internetinės svetainės arba registruojant laisvas darbo vietas reikalinga Darbo biržos specialistų pagalba ar patarimas, žiūrėkite rubriką Laisvų darbo vietų registravimas.

Informacija fiziniams ir juridiniams asmenims, teikiantiems tarpininkavimo įdarbinant paslaugas 

Vadovaujantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 6 d. įsakymu
Nr. V-1 „Dėl informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“, informuojame, kad tarpininkavimo įdarbinant paslaugas teikiančios įmonės ir asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 88 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktuose pranešimą apie savo statusą (teisinę formą) teritorinei darbo biržai turi pateikti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo (pranešimo forma).

Informacija atnaujinta: 2015.06.04 14:06