Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (iki 2017-07-01)
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Informavimas telefonu
Teikiamų administracinių paslaugų aprašymai
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
Savarankiško užimtumo rėmimas
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
ADRP Parama judumui
Stažuotė
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas  

Bedarbių teritorinio judumo rėmimo priemonę reglamentuoja  Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstatymas  ir vykdomas pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 patvirtintą  "Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašą".  

Šios priemonės tikslas — skatinti bedarbius įsidarbinti ir dirbti darbo vietose, nutolusiose daugiau kaip 30 kilometrų nuo jų gyvenamosios vietos, kai darbo birža negali pasiūlyti jiems tinkamo darbo.

Į šią priemonę gali pretenduoti darbo biržoje registruoti bedarbiai, įsidarbinusieji darbo vietose, nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos daugiau kaip 30 kilometrų, kai šios išlaidos per mėnesį viršija 20 procentų įsidarbinusio buvusio bedarbio gaunamo atlyginimo, jei šis atlyginimas mažesnis už dviejų Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumą asmeniui dirbant visą darbo laiką.

Kompensuojamos šios išlaidos:

1. Kelionės į darbą ir atgal išlaidos, kai vykstama tolimojo ar (ir) vietinio (priemiestinio) susisiekimo transportu, traukiniais ar nuosavu transportu ir šios išlaidos per mėnesį viršija 20 procentų įsidarbinusio buvusio bedarbio gaunamo atlyginimo, jei šis atlyginimas mažesnis už dviejų Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumą. Vieno mėnesio kelionės išlaidų kompensavimo dydis negali viršyti 0,5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio;

2. Apgyvendinimo išlaidos, kai į darbo vietą vykstama ne dažniau kaip vieną kartą per darbo savaitę. Vieno mėnesio išlaidų kompensavimo dydis negali viršyti 0,5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

Kompensacijoms gauti buvęs bedarbis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų mėnesiui pasibaigus  pateikia:

1. Prašymą dėl kelionės ar (ir) apgyvendinimo išlaidų kompensavimo (28 priedas);

2. Pažymą iš darbovietės apie apskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtą darbo dienų skaičių (29 priedas);

3. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir apmokėjimo už nuomą sąskaitą-faktūrą ar mokėjimo kvitą, ar mokėjimo pavedimo kopiją, ar kasos pajamų orderį ar kt.

Apgyvendinimo ir kelionės išlaidų mėnesio kompensavimo dydis kartu negali viršyti 1,0 Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio. Jei asmuo dirba ne pilną mėnesį, kelionės į darbą išlaidos kompensuojamos pagal faktiškai asmens dirbtą darbo laiką.

 2017 metų bedarbių teritorinio judumo rėmimo priemonės prioritetai

 2016 metų bedarbių teritorinio judumo rėmimo priemonės prioritetai

Prioritetinės grupės 2015 m. (visi skyriai):

1. Ilgalaikiai bedarbiai;

2. Iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metus.

Vidutinė subsidijų mokėjimo trukmė – 2 mėn.

 Prašymo dėl kelionės ir apgyvendinimo išlaidų kompensavimo  pagal bedarbių teritorinio judumo rėmimo priemonę forma.

 Pažymos apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtas darbo dienas forma. 

2017 metais planuojama įdarbinti bedarbių:

 Iš viso:


 Finansuojant UF lėšomis


Finansuojant ESF lėšomis

31

30

1

2017 m. gegužės mėn. teritorinio judumo priemonėje dalyvavo 1 asmuo. Gegužės mėn. panaudota 230,94 Eur iš Užinmtumo fondo lėšų.

 Bedarbių Teritorinio Judumo rezultatai 2015 m.

 Bedarbių Teritorinio Judumo rezultatai 2014 m. 

 Bedarbių Teritorinio Judumo rezultatai 2013 m. 

 Bedarbių Teritorinio Judumo rezultatai 2012 m. 

Skyrius

Kontaktai

Anykščių

Vyr. specialistė Rūta Ščerbakovienė, el. paštas ruta.scerbakoviene@ldb.lt,

tel. (8 381) 56 801, Kęstučio g. 17, Anykščiai

Ignalinos

Vyresn. specialistė Danutė Juodkienė, el. paštas danute.juodkiene@ldb.lt    

tel. (8 386) 52 241, Atgimimo g. 24, Ignalina

Molėtų

Vyr. specialistė Rima Burbulienė, el. paštas rima.burbuliene@ldb.lt 

tel. (8 383) 51 926, Inturkės g. 6, Molėtai

Utenos

Vyr. specialistė Alina Karvelienė, el. paštas alina.karveliene@ldb.lt,   

tel. (8 389) 57 725, J.Basanavičiaus g. 90, Utena

Visagino

Vyr. specialistė Irma Daukantienė, el. paštas irma.daukantiene@ldb.lt 

tel. (8 386) 75 055, Tarybų g. 25, Visaginas

Zarasų

Vyr. specialistė Daiva Blekienė, el. paštas daiva.blekiene@ldb.lt,

tel. (8 385) 38 002, Sėlių a. 14, Zarasai

Išsamią informaciją apie Bedarbių teritorinio judumo rėmimo priemonę teikia Utenos teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento vyresnioji specialistė Daiva Zlatkė, tel. (8 389) 63 995, el. paštas daiva.zlatke@ldb.lt.


Informacija atnaujinta: 2018.02.15 10:30