Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Darbo rinkos priemonės
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (iki 2017-07-01)
Neįgaliųjų integracija
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
EURES paslaugos
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Informavimas telefonu
Teikiamų administracinių paslaugų aprašymai
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbo įgūdžių įgijimo sutartis
Savarankiško užimtumo rėmimas
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
ADRP Parama judumui
Stažuotė
Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Darbo birža organizuoja priemones: 

 

Darbo birža organizuoja priemones:

Įgyvendinimas Utenos darbo biržoje

Bedarbių profesinis mokymas

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Stažuotė

Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį

Remia ieškančiųjų darbo įdarbinimą:

 

-          įdarbinimas subsidijuojant,

-          darbo įgūdžių įgijimo rėmimas,

-          darbo įgūdžių įgijimo sutartis (buvo įgyvendinama iki 2017-07-01),

-          viešieji darbai (buvo įgyvendinama iki 2017-07-01),

-       darbo rotacija (buvo įgyvendinama iki 2017-07-01).

Remia bedarbių neterminuotą įdarbinimą, steigiant darbo vietas:

 

-          darbo vietų steigimo subsidijavimas,

-          savarankiško užimtumo rėmimas

Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (buvo įgyvendinama iki 2017-07-01).

 

Parama judumui (nuo 2017-07-01)

Daugiau informacijos:

Utenos teritorinės darbo biržos

Lauko g. 19A, Utena, 9 kabinetas, tel. (8 389) 63 994, el. paštas laima.kisieliene@ldb.lt


Informacija atnaujinta: 2018.05.18 13:14