Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2018 m. gegužės 1 d. Telšių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruoti 7542 bedarbiai (balandžio 1 d. – 8160), tai sudarė 8,9 proc. visų Telšių apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su 2018 m. kovo mėn., sumažėjo 0,7 proc., o 2017 m. gegužės 1 d. buvo mažesnis 0,7 proc. ir siekė 8,2 proc.
Per balandžio mėnesį įregistruoti 989 darbo neturintys asmenys (vasario mėn. - 1092), iš jų bedarbio statusas suteiktas 942 asmenims.
Įregistruotos 1076 laisvos darbo vietos (terminuotos ir neterminuotos). Įdarbinti 926 asmenys, iš jų neterminuotai - 781. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipti 375 asmenys.
Gegužės 1 d. buvo registruoti 1225 jauni asmenys (16 - 29 m.). Per balandžio mėn. įdarbinta 180 jaunuolių, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 128.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

 Renginiai

2018-05-25 10:00
Konsultavimas grupėms užsiėmimas „Pasirengimas ir dalyvavimas darbo pokalbyje“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Plungės skyrius (A. Jucio 9, Plungė)
2018-05-25 13:00
Konsultavimas grupėms užsiėmimas „Profesinis mokymas, PIA anketos nustatymas“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Plungės skyrius (A. Jucio 9, Plungė)
2018-05-29 09:00
Konsultavimo grupėms II motyvacinis „Aš galiu“ užsiėmimas „Norai ir galimybės, tikslų siekimas“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Plungės JDC, A. Jucio g. 9, Plungė)
2018-05-29 10:00
Konsultavimo grupėms užsiėmimas „Elektroninės darbo biržos paslaugos“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Telšių JDC, S. Daukanto g. 64, Telšiai)
2018-05-29 10:00
Darbo klubo užsiėmimas „Pasirengimas darbo pokalbiui bei jo imitavimas“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Mažeikių JDC, Ventos g. 27, Mažeikiai)
Daugiau renginių

 Situacija darbo rinkoje