Naujienos

 Situacijos darbo rinkoje apžvalga

2017 m. gruodžio 1 d. Telšių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo įregistruoti 6957 bedarbiai (lapkričio 1 d. – 6590), tai sudarė 8,2 proc. visų Telšių apskrityje registruotų darbingo amžiaus gyventojų. Nedarbas, lyginant su 2017 m. spalio mėn., išaugo 0,5 proc., o 2016 m. gruodžio 1 d. taip pat siekė 8,2 proc.
Per lapkričio mėnesį įregistruoti 1345 darbo neturintys asmenys (spalio mėn. - 1274), iš jų bedarbio statusas suteiktas 1271 asmeniui.
Įregistruota 581 laisva darbo vieta (terminuotos ir neterminuotos). Įdarbinti 626 asmenys, iš jų neterminuotai - 512. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipti 226 asmenys, į Užimtumo didinimo programas įtraukta 15 asmenų.
Gruodžio 1 d. buvo registruotas 1161 jaunas asmuo (16 - 29 m.). Per lapkričio mėn. įdarbinti 148 jaunuoliai, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 100.
Išsami situacijos apžvalga >

 Situacija aptarnaujamų savivaldybių darbo rinkoje

 Renginiai

2017-12-18 14:00
Plungės rajono pramonininkų sąjungos visuotinis susirinkimas „Plungės pramonės problemos ir perspektyvos“
Vieta: Parko al. 7, Plungė
2017-12-19 10:00
Darbo klubo užsiėmimas darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m. “Pasirengimas darbo pokalbiui bei jo imitavimas”
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Mažeikių JDC, Ventos g. 27, Mažeikiai)
2017-12-19 10:00
Konsultavimo grupėms užsiėmimas darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m. ir JDC lankytojams „Elektroninės darbo biržos paslaugos“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Telšių JDC, S. Daukanto g. 64, Telšiai)
2017-12-19 10:00
Darbo klubo užsiėmimas darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m., turinčiam kvalifikaciją „Įsidarbinimo dokumentų rengimas“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Plungės JDC, A. Jucio g. 9, Plungė)
2017-12-19 11:30
Informacinis renginys darbo biržoje registruotam jaunimui iki 29 m. ir JDC lankytojams „Darbo teisė. Diskriminacija darbe“
Vieta: Telšių TDB Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyrius (Mažeikių JDC, Ventos g. 27, Mažeikiai)
Daugiau renginių

 Situacija darbo rinkoje