Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Darbo rinka
ES parama
ESF projektų valdymas
Kontaktai
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti ESF projektai
Įgyvendinti EGF projektai
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Nuorodos
Europos socialinio fondo projektas „TAPK-Tavo ateities perspektyvų kūrimas“
Sąrašas
2018 m. rugsėjo 6 d.
Kategorija: Vykdomas ESF projektas

2017 m. gruodžio 14 d. Lietuvos darbo birža pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą "TAPK-Tavo ateities perspektyvų kūrimas", projekto kodas 07.3.1-ESFA-V-401-04-0001.

Projekto įgyvendinimo metu 12210 bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose ir priklausančių projekto tikslinėms grupėms, bus įtraukti į profesinį mokymą, 600 - bus įtraukti į įdarbinimą pagal pameistrystės sutartis, 1400 bus įtraukti į stažuotę ir 1350- į neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimą.

Taip pat numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu 7700 bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose ir priklausančių Projekto tikslinėms grupėms bus įtraukti į įdarbinimą subsidijuojant, o 2700- į darbo įgūdžių įgijimo rėmimą.

1000-čiui bedarbių, dalyvaujančių Projekto veiklose bus suteikta parama judumui.

Projekto tikslas - padėti bedarbiams, registruotiems teritorinėse darbo biržose, įskaitant ilgalaikius, nekvalifikuotus ir neįgaliuosius, įgyti kvalifikaciją, tobulinti kompetenciją ir integruotis į darbo rinką.

Projekto tikslinė grupė - bedarbiai, įskaitant ilgalaikius, nekvalifikuotus ir neįgaliuosius.

Projekto partneriai - 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto trukmė - 2017 m. gruodžio 14 d. - 2020 m. kovo 1 d.  

Projekto vertė - 38 461 480,00 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis - 2014 – 2020 m. 

Projekto įgyvendinimo Tauragės teritorinėje darbo biržoje rezultatai

Veiklos pavadinimas

Planuojamas projekto dalyvių skaičius

Numatytos lėšos šio projekto finansavimui (Eur)

Nuo projekto pradžios iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. priemonėje dalyvavusių asmenų skaičius

Nuo projekto pradžios iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. panaudotos lėšos  (Eur)

Parama mokymas

572

896 579

89

87961,50

Remiamasis įdarbinimas

382

487 352

99

83191,66

Parama judumui

38

12 824

12

1918,02

Informaciją apie projekto įgyvendinimą teikia Tauragės teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento vyr. specialistė Loreta Mekšraitienė, tel. (8 446) 72 673, el. paštas Loreta.Meksraitiene@ldb.lt

ir Finansų ir apskaitos skyriaus vyr. specialistė Toma Vaičienė, tel. (8 446) 61 609, el. paštas  Toma.Vaiciene@ldb.lt

 

Sąrašas