Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Darbo ieškantiems asmenims
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Paslaugos seniūnijose
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija 

Grupės darbuotojų atleidimu laikomi atvejai, kai darbdavys mažina darbuotojų skaičių arba nutraukia įmonės veiklą ir dėl to per 30 kalendorinių dienų numato atleisti grupę darbuotojų. Grupės darbuotojų atleidimo atveju darbo birža su darbdaviais ir kitais socialiniais partneriais rengia bendras programas socialinei įtampai mažinti. Darbo birža yra parengusi vadovą „Patarimai grupės darbuotojų atleidimų atveju“.

Šiaulių teritorinė darbo birža, gavusi pranešimą apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą, organizuoja susitikimus su darbdavio atstovais, atleidžiamais darbuotojais, numato galimybes švelninti atleidimo pasekmes, taiko aktyvios darbo rinkos politikos priemones.

 

Daugiau informacijos:

Telefonu (8 41) 502 827,

Šiaulių teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamente – 102 kab., Trakų g. 39, Šiauliai

 


Informacija atnaujinta: 2017.09.15 14:24