Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Darbo ieškantiems asmenims
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Subsidijos už karo prievolininkus
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Subsidijos už įdarbintus karo prievolininkus
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Informavimas telefonu
Paslaugos seniūnijose
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės 

Darbo birža organizuoja ir finansuoja:

 Įgyvendinimas Šiaulių teritorinėje darbo biržoje

 Bedarbių profesinis mokymas

 

Remia ieškančiųjų darbo įdarbinimą:  

įdarbinimas subsidijuojant,

 

- darbo įgūdžių įgijimo rėmimas,

 

          - darbo įgūdžių įgijimo sutartis - buvo įgyvendinama iki 2017-07-01 d.,

- viešieji darbai - buvo įgyvendinama iki 2017-07-01 d.,

 

          - darbo rotacija - buvo įgyvendinama iki 2017-07-01 d.

Remia bedarbių neterminuotą įdarbinimą, steigiant darbo vietas:  

  - darbo vietų steigimo subsidijavimas,

 

 - savarankiško užimtumo rėmimas

Bedarbių teritorinio judumo rėmimas - buvo įgyvendinama iki 2017-07-01 d.

 

Parama judumui

 

Daugiau informacijos:

Tel. (8 41) 399 927

Darbo biržos informaciniuose stenduose

 


Informacija atnaujinta: 2017.08.08 11:31