Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Europos socialinio fondo projektai 

Europos socialinis fondas (toliau – ESF) – vienas iš keturių Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kurio tikslas - užkirsti kelią nedarbui, plėtoti žmonių išteklius bei integraciją į darbo rinką, mažinti socialinę atskirtį, skatinti aukštesnį užimtumo lygį, skatinti moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimą.

Pagrindinės penkios Europos socialinio fondo politikos sritys:

 • Aktyvios darbo rinkos politikos vystymas ir skatinimas;
 • Lygių galimybių visiems, patenkantiems į darbo rinką, skatinimas;
 • Mokymo, lavinimo ir konsultavimo kaip mokymosi visą gyvenimą politikos dalies skatinimas bei gerinimas;
 • Kvalifikuotos ir galinčios prisitaikyti darbo jėgos skatinimas;
 • Moterų patekimo į darbo rinką ir dalyvavimo joje gerinimas.

Tinkamos veiklos, kurios gali būti finansuojamos iš ESF:

 • Švietimas ir profesinis mokymas, stažuotojų išankstinis mokymas, bazinių įgūdžių atnaujinimas;
 • Užimtumo priemonės ir priemonės savarankiškai dirbantiems;
 • Mokymas tyrimų, mokslo ir technologijos srityse;
 • Naujų užimtumo šaltinių vystymas;
 • Mokymo, lavinimo ir įgūdžių įgijimo gerinimas bei vystymas, apimant ir mokytojų mokymą;
 • Užimtumo tarnybų efektyvumo modernizavimas ir gerinimas;
 • Ryšių tarp darbo, mokslo ir tyrimų sričių vystymas;
 • Sistemų, numatančių pokyčius užimtumo ir kvalifikacijų poreikio srityse, vystymas;
 • Pagalba teikiant paslaugas gavėjams;
 • Naujoviškos priemonės ir bandomieji projektai, susiję su darbo rinka, užimtumu ir profesiniu mokymu.

Šiaulių teritorinės darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriaus vedėja Violeta Glinskienė teikia informaciją įmonėms, organizacijoms ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie galimybę dalyvauti Europos socialinio fondo projektuose.

Kreiptis adresu: Trakų g. 39, Šiauliai 76291, 205 kab. 
Informacija teikiama: telefonu (8 41) 399 927
arba
elektroniniu paštu: Violeta.Glinskiene@ldb.lt
 


Informacija atnaujinta: 2016.05.26 15:25