Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
Situacija
Darbo rinkos tendencijos
Prognozės
Apklausos
Nedarbo žemėlapis
ES parama
Prognozės 

 

Darbo birža jau daugiau nei 20 metų rengia trumpalaikes (vienerių metų trukmės) darbo rinkos prognozes, kurių tikslai: 

-numatyti besikreipiančiųjų į darbo biržą srautus, jų pasiskirstymą profesiniu, demografiniu ir socialiniu požiūriu;
-numatyti darbo jėgos paklausą ir jos pokytį pagal profesijas, ekonomines veiklas, įmonių dydį;
-įvertinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, užimtumo didinimo programų ir darbo rinkos paslaugų poreikį.

 

2018 metų darbo rinkos prognozė parengta remiantis darbo jėgos pasiūlos ir paklausos rodiklių analizės rezultatais ir darbdavių atsakymais į klausimus apie verslo veiklos perspektyvas, darbo vietų steigimą ir likvidavimą įmonėse, viešojoje erdvėje prieinama aktualia informacija apie numatomus pokyčius darbo rinkoje.  

Darbdavių apklausa. 2018 m. prognozei apklausti 602 Šiaulių apskrities darbdaviai, kurių įmonėse dirba per 45,5 tūkst. darbuotojų. Akmenėje r. savivaldybėje apklausti 79 darbdaviai, Joniškio r. – 80, Kelmės r. – 80, Pakruojo r. – 81, Radviliškio r. – 88, Šiaulių m. ir r. – 194 darbdaviai.  

Tarp apklaustųjų 55,5 proc. sudarė paslaugų sektoriaus įmonės, 20,9 proc. – pramonės, 16,1 proc. – žemės ūkio ir 7,5 proc. – statybos sektoriaus įmonės.

Atlikta darbdavių apklausa rodo, kad įmonių veiklos perspektyvas 2018 metais dauguma respondentų vertina pakankamai teigiamai

  • Apyvarta didės kas ketvirtoje įmonėje.
  • Investuos į įrenginius ir technologijas viena iš keturių įmonių.
  • Darbuotojų skaičiaus didės kas šeštoje įmonėje.
  • Darbo užmokestį darbuotojams didinti planuoja 44 proc. įmonių.

Įvertinus darbdavių apklausos rezultatus ir darbo rinkos tendencijas prognozuojama, kad situacija Šiaulių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje 2018 metais gerės:

  • didės darbo pasiūlymų skaičius,
  • mažės bedarbių registracija,
  • mažės bedarbių skaičius ir registruotas nedarbas metų pabaigoje,
  • daugiau asmenų bus įdarbinta pagal terminuotas ir neterminuotas darbo sutartis.

Numatoma įregistruoti 23,5 tūkst. naujų darbo pasiūlymų. Darbo jėgos paklausa didės 5,1 proc. Trys iš penkių darbo pasiūlymų bus paslaugų sektoriuje, kas penkta laisva darbo vieta – pramonėje, kas dešimta – statyboje ir apie 7 proc. – žemės ūkyje

Per 2018 metus numatoma įregistruoti 22,5 tūkst. bedarbių. Darbo jėgos pasiūla mažės 2,5 proc. Moterys bedarbių tarpe sudarys 45 proc., jaunimas iki 29 m. amžiaus – 30 proc., vyresni nei 55 m. amžiaus bedarbiai – 16,5 proc., nekvalifikuoti bedarbiai – 38 proc., kaimo gyventojai – 35,5 proc.

 
Vidutinis metinis registruotas nedarbas sumažės 0,6 proc. punkto ir sudarys 8,8 proc

Darbo rinkos prognozė Šiaulių apskrityje

 

Įsidarbinimo galimybės 2018 m.

Didžiausias įsidarbinimo galimybes 2018 metais turės šias profesines kvalifikacijas turintys darbo ieškantys žmonės: specialistai pardavimo vadybininkai,  lopšelio-darželio auklėtojai, psichologai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, buhalteriai, statybos inžinieriai, konstruktoriai, personalo specialistai, programuotojai, visuomenės sveikatos specialistai; kvalifikuoti darbininkai tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojai, plataus profilio statybininkai, pardavėjai, siuvėjai, virėjai, plytelių klojėjai, suvirintojai, šaltkalviai surinkėjai, automobilių šaltkalviai, pastatų apšiltintojai.

Mažiausias įsidarbinimo galimybes šiais metais turės šias profesines kvalifikacijas turintys darbo ieškantys žmonės: specialistai – administratoriai, verslo paslaugų vadybininkai, restauratoriai, kosmetologai, socialinio darbuotojo padėjėjai, kineziterapeutai, teisininkai, aplinkos apsaugos inžinieriai, turizmo vadybininkai; kvalifikuoti darbininkai – traktorininkai, automobilio vairuotojai, kirpėjai, apsaugos darbuotojai, automobilio krautuvo vairuotojai, manikiūrininkai, automobilių mechanikai, floristai, slaugytojo padėjėjai, apdailininkai.

Ketvirtus metus sudaromas gerokai išplėstas „Įsidarbinimo galimybių barometras 2018“. Jo pagrindu sukurtas interaktyvus 155 profesijų grupių paklausumo žemėlapis, kuriame pateikta prognozuojama konkrečios profesijų grupės pasiūlos ir paklausos padėtis atskirose savivaldybėse.

Lietuvos darbo biržos 2018 metų darbo rinkos prognozė ir įsidarbinimo galimybių barometrai bus aktyviai pristatomi šalies moksleiviams, socialiniams partneriams, darbdaviams, nevyriausybinėms organizacijoms supažindinant juos su darbo rinkos tendencijomis ir kvalifikuotos darbo jėgos poreikiu. 

Daugiau informacijos apie paklausiausias bei mažiau paklausias profesijas galima rasti „Įsidarbinimo galimybių barometras 2018“ bei "Profesijų žemėlapyje".

 
Įsidarbinimo galimybių barometrai Šiaulių apskrities savivaldybėse: 

       
Akmenės r.         Joniškio r.           Kelmės r.            Pakruojo r.          Radviliškio r.      Šiaulių m. ir r. 

Informacija atnaujinta: 2018.02.19 13:38