Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Klientų priėmimo laikas
Jaunimo darbo centrai
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Dokumentai
Informacija apie darbo užmokestį
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Ūkio subjektų priežiūra 

Ūkio subjektų veiklos priežiūros veikla apibrėžta Viešojo administravimo įstatymo IV skirsnyje , institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo tikslai, uždaviniai, principai, priežiūros funkcijų optimizavimo dalyvių veiksmai ir priemonės aprašyti Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“  patvirtintame „Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių apraše“, gera verslo priežiūros praktika pagrįstos kontrolinių klausimynų rengimo, vienodo ir kokybiško asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo ir rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairės  patvirtintos bendru teisingumo ir ūkio ministrų įsakymu.

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsniu, gali būti skundžiami Jūsų pasirinkimu Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Priežiūrą atliekančio subjekto konsultacijos, informacija apie konsultavimą ir kita metodinė pagalba teikiama bendruoju Lietuvos darbo biržos telefonu 8 700 55 166.

Ūkio subjektų veiklos priežiūrą nustato Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas.

Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas skelbiamas teisinės informacijos puslapyje.

Ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuoja Šiaulių teritorinės darbo biržos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-249 patvirtintas Šiaulių TDB priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas ir 2017 m. gruodžio 20 d. Šiaulių teritorinės darbo biržos direktoriaus įsakymu Nr. V-342 patvirtinti Šiaulių teritorinės darbo biržos 2018 m. I ketvirtį planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašai:

Įdarbinimo subsidijuojant darbdavių,

darbo įgūdžių įgijimo rėmimo darbdavių,

subsidijų gavėjų,

profesinės reabilitacijos įstaigų,

darbdavių, įdarbinusių užsieniečius,

profesinio mokymo teikėjų.

 

Ūkio subjektų priežiūros ataskaitos

 Priežiūra 2017 gruodis

 Priežiūra 2017 lapkritis  

  Priežiūra 2017 spalis

  Priežiūra 2017 rugsėjis

  Priežiūra 2017 rugpjūtis

  Priežiūra 2017 liepa

  Priežiūra 2017 birželis

  Priežiūra 2017 gegužė

  Priežiūra 2017 balandis

  Priežiūra 2017 kovas

  Priežiūra 2017 vasaris

  Priežiūra 2017 sausis

  Priežiūra 2016 gruodis 

  Priežiūra 2016 lapkritis 

  Priežiūra 2016 spalis

  Priežiūra 2016 rugsėjis 

  Priežiūra 2016 rugpjūtis

  Priežiūra 2016 liepa

  Priežiūra 2016 birželis

  Priežiūra 2016 gegužė 

  Priežiūra 2016 balandis

  Priežiūra 2016 kovas

  Priežiūra 2016 vasaris

  Priežiūra 2016 sausis 

  Priežiūra 2015 gruodis

  Priežiūra 2015 lapkritis

  Priežiūra 2015 spalis

  Priežiūra 2015 rugsėjis

  Priežiūra 2015 rugpjūtis

  Priežiūra 2015 liepa

  Priežiūra 2015 birželis

  Priežiūra 2015 gegužė

  Priežiūra 2015 balandis

  Priežiūra 2015 kovas

  Priežiūra 2015 vasaris

  Priežiūra 2015 sausis

 


Informacija atnaujinta: 2018.01.08 08:04