Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
ESF Projektai
ESF projektų valdymas
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti projektai
EGF parama
Kontaktai
Įgyvendinti projektai
2018-05-06
ESF Projektas
Projekto tikslas – padėti ilgalaikiams bedarbiams ir ilgą laiką nedirbusiems, t.y. iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje (toliau – TDB) nedirbusiems 2 ir daugiau metų asmenims, registruotiems darbo biržoje, įgyti ar tobulinti kvalifikaciją ir (ar) įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.
2018-04-07
ESF Projektas
Projekto tikslas – padidinti nekvalifikuotų bedarbių, registruotų teritorinėje darbo biržoje, motyvaciją įsidarbinti, pagelbėti jiems spręsti emocines, asmenybės ir bendravimo problemas, sudarančias kliūtis jų užimtumui, padėti įgyti ar tobulinti kvalifikaciją ir (ar) įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.
2018-04-02
ESF Projektas
Projekto tikslas – padėti vyresniems negu 54 metų bedarbiams, registruotiems teritorinėje darbo biržoje, įgyti ar tobulinti kvalifikaciją ir (ar) įgyti kompetencijų ir trūkstamų darbo įgūdžių, padedančių integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.
2018-02-07
ESF Projektas
Projekto tikslas – skatinti socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų, praradusių darbingumą, užimtumo lygį, išlaikyti jų darbo vietas, remti naujai įdarbintus neįgaliuosius, didinti jų socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį bei asistentų pagalba padėti atlikti darbo funkcijas neįgaliesiems.
2016-01-11
ESF Projektas
Projekto tikslas – kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis skatinti jaunimo integraciją į darbo rinką ar švietimo sistemą teikiant socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje paslaugas.
2016-01-11
ESF Projektas
Projekto tikslas – skatinti socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų, praradusių profesinį ir bendrąjį darbingumą, negalinčių lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, užimtumo lygį, išlaikyti jų darbo vietas, remti naujai įdarbintus neįgaliuosius, didinti jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį, taip pat asistentų pagalba padėti neįgaliesiems atlikti darbo funkcijas.
2016-01-11
ESF Projekats
Projekto tikslas - padidinti bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus asmenų, vyresnių kaip 50 metų darbingo amžiaus, ilgalaikių bedarbių bei jaunimo iki 29 m. galimybes įsidarbinti ir išlikti aktyviais darbo rinkoje.
2014-10-22
ESF Projektas
Projekto tikslas – spartinti nedirbančių asmenų, ypač socialiai pažeidžiamų, sugrįžimą ir įsitvirtinimą darbo rinkoje.
2014-03-19
ESF Projektas
Projekto tikslas – didinti ieškančių darbo asmenų konkurencines galimybes ir padėti įsitvirtinti darbo rinkoje arba laikinai įsidarbinti.
2014-02-04
ESF Projektas
Projekto tikslas – Paremti socialines įmones, skatinti jas didinti neįgalių darbuotojų užimtumo lygį, jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį.
2014-02-04
ESF Projekats
Projekto tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas neįgaliesiems integruotis į darbo rinką atstatant darbinius įgūdžius arba įgyjant naują profesinę kvalifikaciją.
2014-02-04
EFS Projektas
Projekto tikslas – skatinti jaunimo užimtumą, sudarant galimybes įgyti praktinių įgūdžių ir įsitvirtinti darbo rinkoje.
2013-05-16
ESF Projektas
Projekto tikslas — Paremti socialines įmones, skatinti jas didinti neįgalių darbuotojų užimtumo lygį, jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį.
2013-03-04
ESF Projektas
Projekto tikslas — sudaryti sąlygas bedarbiams turėti laikiną užimtumą ir palaikyti darbinius įgūdžius, užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų ir padidinti savo galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje.
2012-05-23
ESF Projektas
Projekto tikslas — didinti darbo ieškančių asmenų konkurencines galimybes darbo rinkoje ir padėti įsitvirtinti joje ar laikinai įsidarbinti.
2012-02-23
ESF Projektas
Projekto tikslas – paremti socialines įmones, skatinti jas didinti neįgaliųjų darbuotojų užimtumo lygį bei asmenų, praradusių profesinį ir bendrąjį darbingumą, grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį.
2012-02-23
ESF Projektas
Projekto tikslas – Paremti neįgaliųjų socialines įmones, skatinti jas didinti neįgalių darbuotojų užimtumo lygį bei asmenų, praradusių profesinį ir bendrąjį darbingumą, grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį.
2012-02-23
ESF Projektas
Projekto tikslas — sudaryti palankesnes sąlygas neįgaliesiems integruotis į darbo rinką atstatant jų prarastus darbinius įgūdžius arba įgyjant naują profesinę kvalifikaciją.
2012-02-20
ESF Projektas
Projekto tikslas — skatinti jaunimo užimtumą, sudarant galimybes įgyti praktinių įgūdžių ir įsitvirtinti darbo rinkoje.
2012-02-20
ESF Projektas
Projekto tikslas – skatinti bedarbių grįžimą į darbo rinką, palaikant jų darbinius įgūdžius ir sudarant sąlygas užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.
1 - 20 Next