Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
Situacijos apžvalga
Panevėžys
Panevėžio miestas
Panevėžio rajonas
Biržai
Kupiškis
Pasvalys
Rokiškis
Prognozė
Apklausų rezultatai
Darbo rinkos tendencijos
Nedarbo žemėlapis
ES parama
Darbdaviams teikiamų darbo biržos paslaugų kokybės vertinimas 2016 m.
Sąrašas
2017 m. sausio 16 d.
Kategorija: Paslaugų vertinimo apklausa

Apklausos tikslas — įvertinti darbdaviams teikiamų informavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugų ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonių kokybę bei išsiaiškinti, kokių naujų paslaugų darbdaviai pageidauja.
Apklausa vykdyta — 2016 m. lapkričio mėnesį.
Apklausos būdas — darbdavių nuomonės tyrimas buvo atliktas apklausiant darbdavius telefonu, elektroniniu paštu, darbdavių apsilankymo teritorinėje darbo biržoje bei tikslinių vizitų pas darbdavius metu.
2017 m. sausio 1 d. Panevėžio apskrityje veikė 5982 įmonės.
Tyrimo apklausoje, siekiant 90 procentų patikimumo, dalyvavo 434 respondentai.

Darbdaviams teikiamų paslaugų kokybės vertinimas čia.

Sąrašas