Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
Situacijos apžvalga
Panevėžys
Panevėžio miestas
Panevėžio rajonas
Biržai
Kupiškis
Pasvalys
Rokiškis
Prognozė
Apklausų rezultatai
Darbo rinkos tendencijos
Nedarbo žemėlapis
ES parama
Darbdaviams teikiamų paslaugų kokybės vertinimas (2015 m.)
Sąrašas
2016 m. sausio 15 d.
Kategorija: Paslaugų vertinimo apklausa

Apklausos tikslas — įvertinti darbdaviams teikiamų informavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugų ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonių kokybę bei išsiaiškinti, kokių naujų paslaugų darbdaviai pageidauja.

Tikslinė grupė — visi darbdaviai, ne tik bendradarbiaujantys su darbo birža.

Apklausa vykdyta — 2015 m. lapkričio mėnesį.

Apklausos būdas — darbdavių nuomonės tyrimas buvo atliktas apklausiant darbdavius telefonu, elektroniniu paštu, darbdavių apsilankymo teritorinėje darbo biržoje bei tikslinių vizitų pas darbdavius metu.

2016 m. sausio 1 d. Panevėžio apskrityje veikė 4851 įmonė.

Tyrimo apklausoje, siekiant 90 procentų patikimumo, dalyvavo 429 respondentai.

 Darbdaviams teikiamų paslaugų vertinimas

Sąrašas