Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Informavimas telefonu
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Elektroninės paslaugos
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Savanoriška praktika 

Reikalavimus savanoriškos praktikos atlikimui  nustato Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 10 straipsnis ir  2016 m. spalio 24 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-573 patvirtintas Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas.

Savanorišką praktiką abipusiu susitarimu pasirinktoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje iki 2 mėnesių per kalendorinius metus savanoriškai gali atlikti asmenys iki 29 metų. Atliekant savanorišką praktiką atlyginimas nemokamas, tačiau praktikos metu asmenys draudžiami sveikatos draudimu ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis, o jei jie yra registruoti teritorinėje darbo biržoje – išsaugo registruojantis įgytas teises ir garantijas.

Svarbu žinoti

  • Asmuo tuo pačiu metu atlikti savanorišką praktiką gali ne daugiau kaip pagal vieną savanoriškos praktikos sutartį. Savanoriškos praktikos sutartis su ta pačia įmone gali būti sudaroma ne daugiau kaip vieną kartą;
  • Asmuo gali sudaryti savanoriškos praktikos sutartį ne daugiau kaip 3 kartus, o bendras jo sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai;
  • Savanorišką praktiką atliekančio asmens sudarytos savanoriškos praktikos sutarties terminas arba bendras savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai per kalendorinius metus;
  • Savanoriškos praktikos sutarčių skaičius įmonėje negali viršyti 10 procentų visų įmonės darbo vietų (pareigybių) skaičiaus. Savanoriškos praktikos sutartis negali būti sudaroma su juridiniais asmenimis, kurie per paskutinius 12 mėnesių nutraukė darbo sutartis su daugiau negu dešimtadaliu darbuotojų.

Savanoriškai praktikai nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę vykdo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai: www.sodra.lt

Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas
Savanoriškos praktikos sutarties forma

Daugiau informacijos:
Marijampolės teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento Jaunimo užimtumo skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Barkauskienė, tel. (8 343)  50 285, el. paštas loreta.barkauskiene@ldb.lt

Informacija atnaujinta: 2018.03.23 13:22