Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Informavimas telefonu
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Elektroninės paslaugos
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką 
Marijampolės teritorinės darbo biržos paslaugos teikiamos:

· tarnybą baigiantiems ir išleidžiamiems į pensiją pareigūnams ir kariams, kuriems iki tarnybos pabaigos likę ne ilgiau kaip šeši mėnesiai - informavimo ir konsultavimo paslaugos;

· tarnybą užbaigusiems ir išleistiems į pensiją pareigūnams ir kariams, kurie yra darbingo amžiaus ne ilgiau kaip 2 metus nuo išėjimo į pensiją ar atsargą dienos ir užsiregistravusiems darbo biržoje - informavimo ir konsultavimo paslaugos ir užimtumo rėmimo priemonės.

Marijampolės teritorinės darbo biržoje pareigūnams ir kariams paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu 2016 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 730 Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašas.

Marijampolės teritorinės darbo biržos specialistų, atsakingų už pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimą, kontaktai:

Skyriaus pavadinimas Vardas ir pavardė Pareigos Darbo vietos adresas

Tel. Nr.

El. pašto adresas

Marijampolės skyrius Virginija Karosienė Vyriausioji specialistė Valaičio g. 2, Marijampolė (8 343) 97 852  Virginija.Karosiene@ldb.lt
Šakių skyrius Renata Rupeikienė Vyriausioji specialistė Gimnazijos g. 7, Šakiai (8 345) 53 090  Renata.Rupeikiene@ldb.lt.
Vilkaviškio skyrius Birutė Šmitienė Vyriausioji specialistė S.Daukanto g. 17A, Vilkaviškis (8 342) 52 260  Birute.Šmitiene@ldb.lt
Marijampolės TDB Violeta Parulienė Klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė Valaičio g. 2, Marijampolė (8 343) 92 151

 Violeta.Paruliene@ldb.lt.

Informavimo ir konsultavimo paslaugos išleidžiamiems į pensiją pareigūnams ir kariams teikiamos Darbo biržoje registruotiems ir neregistruotiems asmenims.

Pareigūnai ir kariai, išleidžiami į pensiją, kurie nori plačiau susipažinti su darbo biržos teikiamomis paslaugomis, kviečiami dalyvauti Marijampolės teritorinės darbo biržos organizuojamuose renginiuose.


Informacija atnaujinta: 2017.12.28 11:27