Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Paslaugos seniūnijose
Informavimas telefonu
Ieškantiems darbo
Laisvų darbo vietų paieška
Informavimas ir konsultavimas
Registravimasis darbo biržoje
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Elektroninės paslaugos
Pažymų užsakymas
Neįgaliųjų integracija
Savanoriška praktika
Darbdaviams
Laisvų darbo vietų registravimas
Tarpininkavimas įdarbinant
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje
Grupės darbuotojų atleidimų prevencija
Teikiantiems privačias tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
EURES paslaugos
Socialinės įmonės
Vietinės užimtumo iniciatyvos
Profesinė reabilitacija
Subsidijos už karo prievolininkus
Pareigūnų ir karių integracija į darbo rinką
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Darbo birža organizuoja priemones: 

 

Įgyvendinimas Marijampolės teritorinėje darbo biržoje

Parama mokymuisi

- profesinis mokymas

- įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį

- stažuotė

- neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Remia ieškančiųjų darbo įdarbinimą:

- įdarbinimas subsidijuojant,

- darbo įgūdžių įgijimo rėmimas,

- darbo įgūdžių įgijimo sutartis (buvo įgyvendinama iki 2017-07-01),

- viešieji darbai (buvo įgyvendinama iki 2017-07-01),

 

- darbo rotacija, laikinai pakeičiant darbuotojus įmonėse ir įstaigose ieškančiais darbo asmenimis (buvo įgyvendinama iki 2017-07-01),

Remia bedarbių neterminuotą įdarbinimą, steigiant darbo vietas:

- darbo vietų steigimo subsidijavimas,

 

- savarankiško užimtumo rėmimas

Bedarbių teritorinio judumo rėmimas (buvo įgyvendinama iki 2017-07-01),

Parama judumui

 

Daugiau informacijos:

Telefonu (8 343) 97 857
Marijampolės teritorinėje darbo biržoje, Užimtumo rėmimo skyriuje – 204 kab.


Informacija atnaujinta: 2018.09.10 07:59