Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijų iniciatyva
Klientų priėmimo laikas
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Veiklos ataskaitos
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Jaunimo garantijų iniciatyva 

Tikslas - užtikrinti, kad visi jaunuoliai iki 29 m. amžiaus per keturių mėnesių laikotarpį nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo gautų pasiūlymą dirbti, toliau mokytis, įskaitant pameistrystės profesinio mokymo formą, atlikti praktiką arba stažuotę.

Jaunimo garantijos jaunam asmeniui iki 29 m. turi būti pradėtos teikti per keturis mėnesius nuo jo įregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos.

Šia iniciatyva siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, padėtį, padedant susirasti darbą baigus mokslus. Jaunimo garantijų iniciatyva pradėta taikyti nuo 2014 m. sausio 1 d.

Pažymėtina, jog svarbiausios priežastys, trukdančios jauniems bedarbiams sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje yra profesinės kvalifikacijos ir darbo patirties neturėjimas.

 

MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS TEIKIAMOS GARANTIJOS DARBO BIRŽOJE

REGISTRUOTAM JAUNIMUI


• Teikia socialinės ir psichologinės reabilitacijos paslaugas ugdant motyvaciją mokytis ir dirbti: motyvacinių užsiėmimų ciklai „Aš galiu“, darbo klubų
užsiėmimai ir kiti motyvavimo, darbo paieškos ir bendrųjų kompetencijų ugdymo informaciniai ir mokomieji renginiai Jaunimo darbo centruose Marijampolėje, Šakiuose ir Vilkaviškyje.

 
• Įgyvendina ESF projektą jaunimui „Atrask save“. Projektas skirtas neaktyviam, nemotyvuotam 16-29 metų jaunimui, siekiant juos įtraukti į darbo rinką, švietimo sistemą ar individualią veiklą.

 

 Mentorystė (ugdomasis vadovavimas) asmenims, susiduriantiems su sunkumais darbo paieškoje.


• Informuoja apie galimybes dalyvauti savanoriškoje veikloje ir įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų ir darbo patirties.


• Informuoja apie stažuočių ir praktikos galimybes per EURES tarptautinį portalą.


 Orientuoja mokytis
pagal bendrojo ugdymo, pirminio bei tęstinio profesinio mokymo programas.

Bendrojo lavinimo suaugusiųjų mokyklos arba mokyklos, kuriuose yra suaugusiųjų klasės:
Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras
Kalvarijos suaugusiųjų mokykla
Šakių „Žiburio“ gimnazija
Šakių „Varpo“ mokykla
Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla
Kybartų suaugusiųjų mokykla

Profesinės mokyklos:
Marijampolės profesinio rengimo centras (Vilkaviškio ir Kudirkos Naumiesčio skyriai)
VšĮ  „Profesijų spektras“
UAB „Amatų mokymo centras“

Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinis mokymas.
Mokytis pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas siunčiami atitinkantys profesinio mokymo programos reikalavimus, o Trišalės profesinio mokymo ir įdarbinimo sutarties sudarymo atveju – ir darbdavių reikalavimus. Daugiau informacijos čia.


 Teikia paramą pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją įsidarbinantiems asmenims pagal darbo įgūdžių įgijimo rėmimo programą.


• Suteikia galimybių įgyti trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje pagal dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį.


• Suteikia galimybių atlikti savanorišką praktiką.


• Teikia įdarbinimo subsidijas darbdaviams.


• Teikia subsidiją darbo vietai steigti ar verslo liudijimui įsigyti.

 

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMAS


Jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimo rezultatų ir gerosios praktikos pavyzdžių apžvalga

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMO KOORDINACINIS KOMITETAS

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMO KOORDINACINIO KOMITETO IR KOMISIJŲ RENGINIAI

PASLAUGŲ IR PRIEMONIŲ PAKETAI

 Jaunimo garantijų iniciatyvos paslaugų paketas bedarbiams 

„Jaunimo garantijos Europos Sąjungos kontekste“ (video medžiaga)


Informacija atnaujinta: 2017.07.11 11:27