Ieškomas Priemonių buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas
Skelbimai

2017 m. gegužės 22 d.
Kategorija: Konkursas

 

Priemonių buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti Užimtumo fondo ir valstybės biudžeto lėšomis vykdomų Priemonių buhalterinę apskaitą, vykdyti Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos funkcijas ir procedūras, kontroliuoti Priemonių įgyvendinimo lėšų panaudojimą vadovaujantis patvirtintomis sąmatomis, rengti Priemonių suvestines ataskaitas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimui. 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI 

1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį finansų srityje;

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, Europos Sąjungos paramos programų, valstybės biudžeto ir Užimtumo fondo lėšų administravimą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;

5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialiuosius dokumentus;

5.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook..

 

Pageidaujančius prisijungti prie mūsų komandos, prašome savo gyvenimo aprašymus (CV) iki 2017 m. birželio 8 d. siųsti el. paštu RDBPersonalas@ldb.lt

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 236 0786

 

Skelbimai