LDB ir TDB darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas
Skelbimai

2016 m. liepos 28 d.
Kategorija: Viešasis pirkimas
 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtas LDB ir TDB darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas. Pasiūlymus ir (ar) pastabas dėl techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2016 m. rugpjūčio 5 d. 24:00 val.

 

Skelbimai