Darbo biržos veikla 

Lietuvos darbo birža > Informacija > Administracinė informacija
 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos 46 teritorinės darbo biržos savo veiklą pradėjo 1991 m. kovo 1 d.

Lietuvos darbo birža derina darbo pasiūlą ir paklausą, siekiant išlaikyti darbo rinkos pusiausvyrą, siekia didinti darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybes, įgyvendina dvišalį ir trišalį socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimą užimtumui skatinti, prisideda prie socialinės atskirties mažinimo, rengia ir įgyvendina nedarbo prevencijos ir darbuotojų atleidimo iš darbo pasekmių švelninimo priemones, siekiant mažinti struktūrinį nedarbą, vykdo darbo rinkos stebėseną, vertina padėtį darbo rinkoje ir prognozuoja jos pokyčius, plėtoja viešąsias paslaugas ir gerina įgyvendinamų užimtumo rėmimo priemonių efektyvumą, įsisavina Europos Sąjungos struktūrinių, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų finansinę paramą, siekiant užimtumo ir investicijų į žmogiškąjį kapitalą skatinimo bei užtikrinant lygias galimybes darbo rinkoje, aktyviai veikia Europos užimtumo tarnybų tinkle, kuriant vieningą ir skaidrią Europos Sąjungos darbo rinką, užtikrina ir modernizuoja teritorinių darbo biržų veiklą, skatinant užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą.

 Naujienos

Europos darbdavių diena - #EED17Naujas2017.11.16
Spalį daugiau žmonių dalyvavo darbo rinkos priemonėse2017.11.07
„Išsipildymo akcija 2017“ – Pyragų diena Lietuvos darbo biržoje2017.11.06
Vyriausybė pritarė įstatymų pataisų paketui dėl Darbo biržos pertvarkymo į Užimtumo tarnybą2017.10.31
Azerbaidžano delegacija: pirmosios patirties pamokos Lietuvoje 2017.10.23
1 - 5 Pirmyn

 Naujausi skelbimai

2017.11.14Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieško naujo komandos nario Finansų, teisės ir pirkimų departamento Veiklos buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto

 Renginiai

Lapkričio 13-17 d. LDB Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento direktorė Inga Liubertė dalyvaus Dvynių projekto misijoje. 2017.11.13 08:00Baku, Azerbaidžanas.
Lapkričio 17 d. 10.45 Lietuvos darbo biržos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyr. specialistė Eglė Švabauskienė dalyvaus Socialinių mokslų kolegijos rengiamoje atviroje diskusijoje „Ko šiandien reikia darbdaviui".Naujas2017.11.17 10:45

Informacija atnaujinta: 2015.11.13 10:32