Darbo biržos veikla 

Lietuvos darbo birža > Informacija > Administracinė informacija
 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos 46 teritorinės darbo biržos savo veiklą pradėjo 1991 m. kovo 1 d.

Lietuvos darbo birža derina darbo pasiūlą ir paklausą, siekiant išlaikyti darbo rinkos pusiausvyrą, siekia didinti darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybes, įgyvendina dvišalį ir trišalį socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimą užimtumui skatinti, prisideda prie socialinės atskirties mažinimo, rengia ir įgyvendina nedarbo prevencijos ir darbuotojų atleidimo iš darbo pasekmių švelninimo priemones, siekiant mažinti struktūrinį nedarbą, vykdo darbo rinkos stebėseną, vertina padėtį darbo rinkoje ir prognozuoja jos pokyčius, plėtoja viešąsias paslaugas ir gerina įgyvendinamų užimtumo rėmimo priemonių efektyvumą, įsisavina Europos Sąjungos struktūrinių, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų finansinę paramą, siekiant užimtumo ir investicijų į žmogiškąjį kapitalą skatinimo bei užtikrinant lygias galimybes darbo rinkoje, aktyviai veikia Europos užimtumo tarnybų tinkle, kuriant vieningą ir skaidrią Europos Sąjungos darbo rinką, užtikrina ir modernizuoja teritorinių darbo biržų veiklą, skatinant užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą.

 Naujienos

2017 m. įsidarbino du trečdaliai praktiką įmonėse atlikusių asmenų 2018.01.17
60 tūkstančių vyresnio amžiaus darbo ieškančių asmenų – didžiulis potencialas darbo rinkai2018.01.04
Seimas patvirtino Darbo biržos pertvarką2017.12.21
Profesinė reabilitacija – kelias į sėkmingą įsidarbinimą2017.12.20
„Mes rengiame moteris sėkmei“ - pasaulinio judėjimo patirtis įgalinti praradusias darbą Lietuvos moteris2017.12.15
1 - 5 Pirmyn

 Naujausi skelbimai

Nėra elementų, kuriuos galima rodyti šiame sąrašo „Skelbimai“ rodinyje.

 Renginiai

Sausio 15-26 d. LDB departamento direktorė Inga Liubertė dalyvaus Dvynių projekto „Parama Darbo ir gyventojų socialinės apsaugos ministerijai valstybines įdarbinimo paslaugas Azerbaidžano Respublikoje“ misijoje. 2018.01.15 08:00Baku, Azerbaidžanas.

Informacija atnaujinta: 2015.11.13 10:32