Neįgaliesiems kelią į darbo rinką atveria socialinės įmonės
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2013 m. gegužės 9 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Daugiau nei metus 129 šalies socialinės įmonės buvo remiamos pagal Lietuvos darbo biržos įgyvendintą Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Neįgaliųjų integracija”, kurio tikslas –  skatinti šias įmones didinti neįgalių darbuotojų užimtumą, jų socialinę integraciją ir mažinti jų socialinę atskirtį. Nuo 2012 metų balandžio 4 dienos iki šių metų balandžio 30 dienos per 5,1 tūkst. įvairių tautybių ir amžiaus, negalią turinčių vyrų ir moterų turėjo galimybę ne tik dirbdami realizuoti save, bet ir jaustis visaverčiais visuomenės nariais. Projekto veiklose 919 sunkiausią negalią turintiems darbo funkcijas padėjo atlikti 211 asistentų (gestų kalbos vertėjų). Tarp visų dalyvių 1728 neįgalieji buvo vyresni nei 55 metų amžiaus ir 481 – iki 29 metų.

Projekto įgyvendinimo metu socialinėms įmonėms iš dalies buvo kompensuotos daugiau nei 5,1 tūkst. neįgalių darbuotojų darbo užmokesčio ir nuo jo priskaičiuoto valstybinio socialinio draudimo įmokos. Ši parama padėjo joms išlaikyti esamus darbuotojus ir priimti naujų.

Plastikinių statybos dirbinių gamyba užsiimančios UAB „Panevėžio Lironta“ direktoriaus Gražvydo Girštauto teigimu, dalyvaudama projekte įmonė turėjo galimybę išlaikyti darbo vietas 35 neįgaliems darbuotojams.

 „Daugiau nei metus gaudami stabilią valstybės paramą darbuotojų darbo užmokesčiui ir Sodros įmokoms kompensuoti, galėjome nuosavas lėšas investuoti į įmonės veiklos plėtrą ir kurti naujas darbo vietas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu papildomai priėmėme 25 neįgaliuosius, kurių dauguma ilgai negalėjo rasti darbo, buvo registruoti darbo biržoje daugiau nei metus, tačiau dėl negalios jiems nepavyko įsidarbinti kitose miesto įmonėse. Mūsų įmonėje dirbantiems neįgaliesiems sudarytos geros ne tik darbo, bet ir socialinės sąlygos. Įmonėje laiku mokamas atlyginimas ir taikoma darbuotojų skatinimo sistema“, – pasakojo vadovas.

Spaudos ir poligrafijos paslaugas teikiančioje ir nuo 2010 metų turinčioje socialinės įmonės statusą įmonėje „Spaudmeta“ dirba 13 asmenų, iš kurių 54 proc. sudaro neįgalieji. Projekto dėka subsidijos buvo teikiamos 7 darbuotojų su negalia darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms kompensuoti. Todėl įmonė turėjo galimybę plėsti savo veiklą ir įsteigė dvi spaudos mašinos operatoriaus ir jo padėjėjo darbo vietas, priimdama į darbą dar du neįgaliuosius, kuriems nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis.

UAB „Spaudmeta“ direktoriaus Rimvydo Garnevičiaus tvirtinimu, jų įmonė daug dirba socialinės integracijos srityje gerindama neįgaliųjų darbo sąlygas, didindama jų savarankiškumą ir įtraukdama į kultūrinę veiklą. Direktorius pažymėjo, jog jaunesni įmonės darbuotojai semiasi iš vyresniųjų patyrimo ir profesijos išmanymo. Tuo tarpu vyresni darbuotojai yra psichologinio klimato kūrėjai, kurie turėdami darbo patirtį, moko jaunus darbuotojus savarankiškai spręsti problemas, skatina toliau siekti žinių, persikvalifikavimo ir teigiamo požiūrio į darbą.

Įgyvendinto projekto „Neįgaliųjų integracija“ vertė − 48,1 mln. Lt, iš jų − 31,8 mln. Lt yra ESF lėšos (kompensuojama dalis darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų bei mokama subsidija asistentams (gestų kalbos vertėjams), likusios – socialinių įmonių lėšos.  

Artimiausiu metu Lietuvos darbo birža numato įgyvendinti naują „Socialinių įmonių rėmimo“ projektą, kuris bus finansuojamas Europos socialinio fondo bei socialinių įmonių lėšomis. Pagrindinis šio projekto uždavinys – išlaikyti neįgaliųjų asmenų darbo vietas, remti naujai įdarbintus neįgaliuosius, asistento pagalba padėti neįgaliesiems atlikti darbo funkcijas.

 

 

Lietuvis darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 0799.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas