Pakeistos Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo nuostatos
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas

2013 m. gegužės 9 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Pranešame, kad 2013-05-09 leidinyje „Valstybės žinios“ Nr. 47 paskelbtas:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. A1-200 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr . A1-135 „Dėl valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 47-2346). 

Šiuo įsakymu Aprašo 56.3 punktas pripažintas netekusiu galios, o Aprašo 66 punktas išdėstytas taip:

„66. Lietuvos darbo birža, priėmusi sprendimą skirti šio tvarkos aprašo 3.2–3.6 punktuose nurodytą valstybės pagalbą, socialinei įmonei registruotu paštu išsiunčia sutarties projektą bei raštą, kuriame informuoja apie priimtą sprendimą skirti valstybės pagalbą bei nurodo sutarties pasirašymo terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo pranešimo gavimo dienos, ir pateikia kitą svarbią informaciją. Priėmus sprendimą skirti šio tvarkos aprašo 3.2 punkte nurodytą valstybės pagalbą, prieš pasirašant sutartį, socialinė įmonė privalo pateikti ne mažesnį kaip 50 procentų subsidijos sumos, skirtos neįgalių darbuotojų darbo vietoms steigti ar pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti, banko, draudimo bendrovės ar kitos kredito įstaigos garantinį raštą sutarties galiojimo laikotarpiui. Sutartį pasirašo Lietuvos darbo biržos direktorius ir socialinės įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Sutarties tipinę formą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras.“

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 0799.

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas