Dažniausiai užduodami klausimai

Klausimų santrauka

Klausimai - atsakymai

Įmonei mažinant darbuotojų skaičių, palikus darbą šalių susitarimu, po kiek laiko galima registruotis Darbo biržoje?
Nėra nustatytų terminų per kuriuos galima ar būtina įsiregistruoti nutraukus darbo santykius.
Ar galima įsiregistruoti kito rajono, nei gyvenu, darbo biržoje? Ar galima tik ten kur deklaruota gyvenama vieta?
Teisės aktai numato, kad asmenys registruojami darbo biržoje pagal jų nurodytą gyvenamąją vietą. Asmuo vienu metu gali registruotis tik vienoje teritorinėje darbo biržoje. Reikalavimo registruotis to miesto, kuriame asmuo deklaravęs gyvenamąją vietą, darbo biržoje nėra.
Turiu 38 metus darbo stažo. Kitais metais 06 mėn. turiu išeiti į pensiją. Dėl sveikatos negaliu dirbti, darbo užmokestis visada buvo minimumas. Jei išeičiau iš darbo ir stočiau į darbo biržą, tai kiek ji man laiko mokėtų pašalpą ir koks būtų jos dydis?
Asmenims, turintiems 35 metus nedarbo draudimo stažo, nedarbo socialinio draudimo išmoka mokama 9 mėnesius. Nedarbo draudimo išmokos dydis kiekvienam bedarbiui paskaičiuojamas individualiai, jis priklauso nuo bedarbiui priklausiusių draudžiamųjų pajamų, bedarbio darbo stažo, valstybės remiamų pajamų.
Neturiu nuolatinio darbo, bet kartais dirbu pagal autorinę sutartį. Ar galėčiau gauti bedarbio statusą?
Bedarbio statusas suteikiamas tik nedirbančiam asmeniui, t.y. neturinčiam darbo (darbo santykių), nesiverčiančiam individualia veikla (įskaitant individualių įmonių, kurioms Juridinių asmenų registre yra suteiktas likviduojamos įmonės statusas, savininkus), neturinčiam ūkininko statuso, nesančiam ūkininko partneriu ar žemės ūkio veiklos subjektu. Sudarius autorinę sutartį ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, Jūs netektumėte bedarbio statuso ir registracija darbo biržoje būtų nutraukta. Sudarius autorinę sutartį trumpesniam laikotarpiui, bedarbio statusas (taip pat ir nedarbo draudimo išmoka, jeigu ji būtų skirta) būtų sustabdomas, o išnykus sustabdymą sąlygojusioms aplinkybėms, atstatomas.