Teisės aktai_ 

 

Pasirinkite norimą teisės aktą iš žemiau esančio sąrašo. Norėdami susiaurinti paiešką, pasirinkite Jus dominančią sritį (kategoriją) arba įveskite žodį paieškos lauke.

  Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas (184 Kb).

Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašą tvirtinę ir keitę Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymai:  2011-04-20 V-187 (130 Kb),  2013-10-14 V-563 (132 Kb),  2014-01-29 V-68 (138 Kb),  2014-11-24 V-713.

 Paieškos žodis:    Rodyti visus
 Pasirinkite kategoriją:
 

PavadinimasPriėmimo data
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30)2017.01.17Įstatymas Nr. XIII-198 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30) 2016.09.14Įstatymas Nr. XII-2603 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)2016.06.21Įstatymas Nr. XII-2470 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENŲ, KURIEMS UŽ DARBĄ APMOKAMA IŠ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, DĖL EKONOMIKOS KRIZĖS NEPROPORCINGAI SUMAŽINTO DARBO UŽMOKESČIO (ATLYGINIMO) DALIES GRĄŽINIMO ĮSTATYMAS (aktuali redakcija nuo 2015-09-01)2015.06.30Įstatymas Nr. XII-1927 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01) 2015.06.25Įstatymas Nr. XII-1869 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)2004.06.01Įstatymas Nr. IX-2251 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)2004.04.29Įstatymas Nr. IX-2206 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS JAUNIMO POLITIKOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)2003.12.04Įstatymas Nr. IX-1871 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS DARBUOTOJŲ PAPILDOMŲ UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ GARANTIJŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01) 2003.04.29Įstatymas Nr. IX-1541 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)2001.11.06Įstatymas Nr. IX-574 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-11-23) 2000.01.11Įstatymas Nr. VIII-1524 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)1999.07.08Įstatymas Nr. VIII-1316 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)1999.06.17Įstatymas Nr. VIII-1234 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-10-18)1998.06.30Įstatymas Nr. VIII-822 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)1997.10.14Įstatymas Nr.VIII-450 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)1997.07.02Įstatymas Nr. VIII-371 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01) 1996.10.22Įstatymas Nr. I-1593 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31)1996.08.13Įstatymas Nr. I-1491 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)1996.06.11Įstatymas Nr. I-1374 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-02)1995.12.05Įstatymas Nr. I-1113 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)1991.11.28Įstatymas Nr. I-2044 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01) 1991.06.25Įstatymas Nr. I-1489 Dokumento tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)1991.05.21Įstatymas Nr. I-1336 Pakeitimai
Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašas2017.06.28Nutarimas Nr. 518 Dokumento tekstas
Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-09-11)2017.06.21Nutarimas Nr. 496 Dokumento tekstas
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-09-01)2017.04.05Nutarimas Nr. 254 Dokumento tekstas
Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-20)2017.02.08Nutarimas Nr. 96 Dokumento tekstas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2016.10.05Nutarimas Nr. 979 Dokumento tekstas
Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo (aktuali redakcija nuo 2016-04-28)2015.08.26Nutarimas Nr. 903 Dokumento tekstas
Dėl institucijų, atsakingų už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų valdymą ir kontrolę 2014–2020 metais, paskyrimo (aktuali redakcija nuo 2016-09-01)2014.11.12Nutarimas Nr. 1243 Dokumento tekstas
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-11-30 iki 2019-03-31)2014.10.03Nutarimas Nr. 1090 Dokumento tekstas
Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-06-01)2014.06.04Nutarimas Nr. 528 Dokumento tekstas
Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo (aktuali redakcija nuo 2016-05-13) 2014.02.26Nutarimas Nr. 204 Dokumento tekstas
Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-09-30)2012.01.25Nutarimas Nr. 165 Dokumento tekstas
Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, metodika (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-01-01) 2008.12.08Nutarimas Nr. 1320 Dokumento tekstas
Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-08-28)2008.11.12Nutarimas Nr. 1225 Dokumento tekstas
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-31)2008.07.23Nutarimas Nr. 789 Dokumento tekstas
Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2008.04.24Nutarimas Nr. 358 Dokumento tekstas
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-09-20)2007.12.19Nutarimas Nr. 1443 Dokumento tekstas
Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-09-11)2007.10.24Nutarimas Nr. 1114 Dokumento tekstas
Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-11-23)2007.08.22Nutarimas Nr. 875 Dokumento tekstas
Lietuvos Respublikos darbo nuomos įstatymo koncepcija (aktuali redakcija nuo 2007-06-17)2007.06.06Nutarimas Nr. 569 Dokumento tekstas
Dėl probleminių teritorijų (aktuali redakcija nuo 2007-02-04)2007.01.31Nutarimas Nr. 112 Dokumento tekstas
Profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatai (aktuali redakcija nuo 2018-10-01)2005.04.18Nutarimas Nr. 413 Dokumento tekstas
Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatai (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)2004.12.24Nutarimas Nr. 1656 Dokumento tekstas
Socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašas2004.11.29Nutarimas Nr. 1501 Dokumento tekstas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2004.07.07Nutarimas Nr. 852 Dokumento tekstas
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2019-06-30)2003.04.18Nutarimas Nr. 480 Dokumento tekstas
Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2012-11-01)2002.06.25Nutarimas Nr. 977 Dokumento tekstas
Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-09-11)2002.06.24Nutarimas Nr. 966 Dokumento tekstas
Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės2002.06.24Nutarimas Nr. 968 Dokumento tekstas
Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-09-11)2002.06.17Nutarimas Nr. 909 Dokumento tekstas
Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31) 2000.12.15Nutarimas Nr. 1458 Dokumento tekstas
Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašas2018.12.12SADM įsakymas Nr. A1-715 Dokumento tekstas
Savivaldybių ar seniūnijų teritorijų, kuriose 2019 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas2018.11.05SADM įsakymas Nr. A1-614 Dokumento tekstas
Įstaigų prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir ministro valdymo sritims priskirtų valstybės institucijų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-08-03)2018.04.10SADM įsakymas Nr. A1-149 Dokumento tekstas
Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašas2017.12.22SADM įsakymas Nr. A1-646 Dokumento tekstas
Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2018 metais patvirtinimo2017.12.18SADM įsakymas Nr. A1-629 Dokumento tekstas
Savivaldybių ar seniūnijų teritorijos, kuriose 2018 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas2017.10.25SADM įsakymas Nr. A1-542 Dokumento tekstas
Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas2017.07.21SADM įsakymas Nr. A1-394 Dokumento tekstas
Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašas2017.07.05SADM įsakymas Nr. A1-383 Dokumento tekstas
Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-10)2017.06.30SADM įsakymas Nr. A1-348 Dokumento tekstas
Pavyzdinė darbo sutarties forma2017.06.29SADM įsakymas Nr. A1-343 Dokumento tekstas
Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-06)2017.06.22SADM įsakymas Nr. A1-314 Dokumento tekstas
Dėl 1 kilometro įkainio patvirtinimo (galiojanti redakcija nuo 2017-07-01)2017.06.21SADM įsakymas Nr. A1-311 Dokumento tekstas
Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-06)2017.05.23SADM įsakymas Nr. A1-257 Dokumento tekstas
Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-12-06)2017.05.15SADM įsakymas Nr. A1-253 Dokumento tekstas
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodika2017.04.12SADM įsakymas Nr. A1-177 Dokumento tekstas
Trišalės tarybos prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančios įstaigos nuostatai (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-20)2016.11.15SADM įsakymas Nr. A1-604 Dokumento tekstas
Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2016.10.24SADM įsakymas Nr. A1-573 Dokumento tekstas
2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-esfa-v-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-08-22)2015.05.20SADM įsakymas Nr. A1-283 Dokumento tekstas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ataskaitos formų patvirtinimo2015.04.24SADM įsakymas Nr. A1-234 Dokumento tekstas
Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-11-21)2015.03.19SADM įsakymas Nr. A1-139 Dokumento tekstas
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-10-20) 2015.02.24SADM įsakymas Nr. A1-90 Dokumento tekstas
Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015–2017 metų veiksmų planas2015.01.09SADM įsakymas Nr. A1-11 Dokumento tekstas
Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis finansuojamus projektus 2014-2020 metais, taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-03) 2014.12.29SADM įsakymas Nr. A1-668 Dokumento tekstas
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašas (nauja redakcija nuo 2016-12-03) 2014.08.19SADM įsakymas Nr. A1-416 Dokumento tekstas
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-26)2013.12.16SADM įsakymas Nr. A1-692 Dokumento tekstas
Intensyvios ilgalaikės pagalbos nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui programa (galiojanti redakcija nuo 2013-04-21)2013.04.17SADM įsakymas Nr. A1-169 Dokumento tekstas
Dėl teritorijų, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, nustatymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2013-06-02)2013.04.16SADM įsakymas Nr. A1-162 Dokumento tekstas
Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-22)2013.03.27SADM įsakymas Nr. A1-133 Dokumento tekstas
Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programa (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-11-14) 2013.02.25SADM įsakymas Nr. A1-73 Dokumento tekstas
Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-11-21)2012.12.28SADM įsakymas Nr. A1-587 Dokumento tekstas
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (galiojanti redakcija nuo 2012-07-04)2012.07.04SMM ir SADM įsakymas Nr. V-1090/A1-314 Dokumento tekstas
Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2012.03.09SADM įsakymas Nr. A1-135 Dokumento tekstas
Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimą, paskyrimo 2010.07.28SADM ir SAM įsakymas Nr. A1-376/V-676 Dokumento tekstas
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)2006.11.13SADM įsakymas Nr. A1-306 Dokumento tekstas
Dėl Profesinės reabilitacijos pažymėjimo formos ir Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklių patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2005.07.01SADM įsakymas Nr. A1-144 Dokumento tekstas
Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2005.06.16SADM įsakymas Nr. A1-169 Dokumento tekstas
Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-02)2005.05.31SADM įsakymas Nr. A1-159 Dokumento tekstas
Išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio forma (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2006-08-06)2005.04.28SADM įsakymas Nr. A1-114 Dokumento tekstas
Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2018-10-03)2004.12.31SADM įsakymas Nr. A1-302 Dokumento tekstas
Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-03)2004.12.31SADM įsakymas Nr. A1-302 Dokumento tekstas
Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.12.15SADM įsakymas Nr. A1-279 Dokumento tekstas
Sutarties dėl subsidijos išmokėjimo ir panaudojimo tvarkos tipinė forma (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.12.15SADM įsakymas Nr. A1-279 Dokumento tekstas
Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225 Dokumento tekstas
Socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225 Dokumento tekstas
Socialinių įmonių veiklos (verslo) plano struktūra ir šio plano vertinimo kriterijų sąrašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225 Dokumento tekstas
Tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo ir socialinės integracijos priemonių plano struktūra ir šio plano vertinimo kriterijų sąrašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225 Dokumento tekstas
Socialinės įmonės ir neįgaliųjų socialinės įmonės pažymėjimų formos (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225 Dokumento tekstas
Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL Bendrojo programavimo dokumentą (EQUAL BPD), teikimo, vertinimo ir atrankos taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2004-10-17)2004.04.16SADM įsakymas Nr. A1-101 Dokumento tekstas
Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatyme patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2004.01.06SADM įsakymas Nr. A1-4 Dokumento tekstas
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-11-15)2014.12.30FM įsakymas Nr. 1K-499 Dokumento tekstas
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-01-01)2014.10.08FM įsakymas Nr. 1K-316 Dokumento tekstas
Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-04)2013.05.21VRM įsakymas Nr. 1V-447 Dokumento tekstas
Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-07-10)2008.01.11ŠMM įsakymas Nr. ISAK-72 Dokumento tekstas
Dėl Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdžių patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2008-05-11)2007.12.12FM įsakymas Nr. 1K-366 Dokumento tekstas
Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-08-31)2005.05.25FM įsakymas Nr. 1K-170 Dokumento tekstas
Profesinės reabilitacijos pažymėjimo blankų apskaitos, saugojimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos aprašas2018.12.07UZT direktoriaus įsakymas Nr. V-601 Dokumento tekstas
Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašas2018.11.21UZT direktoriaus įsakymas Nr. V-560 Dokumento tekstas
Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2018 m. (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-10)2018.05.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-227 Dokumento tekstas
EURES narių ir partnerių patvirtinimo tvarkos aprašas2018.05.11LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-209 Dokumento tekstas
Paklausių kompetencijų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, pagal kurias yra organizuojamas užimtų asmenų profesinis mokymas, sąrašas2018.05.08LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-202 Dokumento tekstas
Dėl Trišalės tarybos prie Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo2018.04.19LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-168 Dokumento tekstas
Dėl leidimo dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo2018.04.11LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-153 Dokumento tekstas
Prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programų, pagal kurias siunčiami mokytis užimti asmenys, sąrašas2018.04.10LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-150 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašas2018.03.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-113 Dokumento tekstas
Klientų aptarnavimo telefonu Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinėse darbo biržose tvarka2018.03.02LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-94 Dokumento tekstas
Statistinės informacijos viešinimo/teikimo kitoms institucijoms 2018 m. kalendorius2018.01.31LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-42 Dokumento tekstas
Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. II pusmečiui 2017.12.20LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-702 Dokumento tekstas
Priemonių įgyvendinimo priežiūros tvarka2017.12.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-664 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės2017.10.31LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-594 Dokumento tekstas
Praktikos atlikimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas2017.10.20LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-578 Dokumento tekstas
Dėl profesinės reabilitacijos pažymėjimo blankų pripažinimo negaliojančiais2017.10.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-557 Dokumento tekstas
Veiklos ir priemonių planavimo tvarkos aprašas2017.09.26LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-529 Dokumento tekstas
Dėl profesinės reabilitacijos pažymėjimo PR Nr. 041018 pripažinimo negaliojančiu2017.09.19LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-518 Dokumento tekstas
Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-25)2017.09.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-497 Dokumento tekstas
Dėl sprendimo pavyzdinės formos patvirtinimo2017.08.09LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-454 Dokumento tekstas
Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės2017.07.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-420 Dokumento tekstas
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos darbo reglamentas2017.07.10LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-398 Dokumento tekstas
Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, sąrašas2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-384 Dokumento tekstas
Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal formaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-383 Dokumento tekstas
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-03-01)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-388 Dokumento tekstas
Dėl darbo rinkos stebėsenos vykdymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-24)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-389 Dokumento tekstas
Dėl reikalavimų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms nustatymo, pavyzdinės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos formos ir pažymų apie asmenims siūlomas paslaugas formų patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-03-01)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-385 Dokumento tekstas
Kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo bedarbiams sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-03-01)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Darbo ieškantiems asmenims teikiamų darbo rinkos paslaugų ir užimtumo rėmimo priemonių jiems siūlymo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-19)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Darbo ieškančio asmens kortelės forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Darbo ieškančio asmens atmintinės forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Laisvų darbo vietų registracijos kortelės forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelės forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Prašymo dėl stipendijos dydžio pasirinkimo pavyzdinė forma (LDB direktoriaus 2018-02-28 įsakymo Nr. V-83 redakcija)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Prašymo dėl kelionės išlaidų kompensavimo įsidarbinus pavyzdinė forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Trišalės sutarties standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Dvišalės sutarties standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Profesinio mokymo sutarties standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Mokymo sutarties standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Trišalės stažuotės sutarties standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Dvišalės sutarties dėl neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Pažymos apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtą valandų skaičių pavyzdinė forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo vertinimo rodiklių apskaičiavimo metodika2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-389 Dokumento tekstas
Rašytinio patvirtinimo dėl profesinio mokymo paslaugų suteikimo kokybės pavyzdinė forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Trišalės sutarties su užimtu asmeniu standartinės sąlygos2017.07.05LDB direkoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Dvišalės sutarties su užimtu asmeniu standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Prašymo dėl stipendijos skyrimo užimtam asmeniui, kuris profesinio mokymo metu buvo atleistas iš darbo, pavyzdinė forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382 Dokumento tekstas
Dėl Socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių bei jose dirbančiųjų asmenų informacinės sistemos naudotojo duomenų ir Pažymos apie asistentų (gestų kalbos vertėjo) dirbtą laiką su neįgaliaisiais formų pavyzdžių patvirtinimo2017.03.17LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-174 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamų Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei programų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo tvarkos aprašas2017.02.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-92 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų viešosios informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams, žurnalistams ir (ar) leidėjams tvarkos aprašas2017.01.10LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-25 Dokumento tekstas
Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo ir sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo2016.12.30LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-1001 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus tvarkos taisyklės2016.12.30LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-1000 Dokumento tekstas
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-07-31) 2016.12.27LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-969 Dokumento tekstas
Dokumentų kopijų parengimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašas2016.12.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-950 Dokumento tekstas
Dėl įtraukimo į sąrašą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, kriterijų nustatymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)2016.12.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-945 Dokumento tekstas
Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tobulinimo2016.11.18LDB direktoriaus įsakymas V-868 Dokumento tekstas
Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo2016.10.06LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-756 Dokumento tekstas
Socialinių įmonių reikalų komisijos darbo reglamentas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-12)2016.09.20LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-710 Dokumento tekstas
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001 „Atrask save“ įgyvendinimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-02)2016.07.27LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-584 Dokumento tekstas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-139 „Dėl socialinių įmonių administravimo“ pakeitimo2016.07.18LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-556 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriais vadovaujantis įgyvendinama įstaigos vidaus kontrolė, sąrašas2016.03.07LDB direktoriaus tvirtinimo žyma Dokumento tekstas
Dėl Tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių plano minimalaus reikalavimo socialinės integracijos priemonių apimčiai ir atitikties kriterijams įvertinimo standartų nustatymo2015.12.18LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-769 Dokumento tekstas
Personalo valdymo informacinės sistemos nuostatai2015.09.08LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-509 Dokumento tekstas
Vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-18)2015.05.12LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-279 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kovos su korupcija 2015-2018 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-26)2015.04.02LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-202 Dokumento tekstas
Dėl vidaus kontrolės Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užtikrinimo2014.12.12LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-760 Dokumento tekstas
Dėl Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų formos ir Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo formos patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-03)2014.09.01LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-530 Dokumento tekstas
Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos paslaugų paketų bedarbiams ir darbdaviams patvirtinimo2014.02.13LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-107 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodeksas2013.06.18LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-321 Dokumento tekstas
Dėl profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo2013.05.28LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-280 Dokumento tekstas
Prevencinių nedarbo priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais metodika (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-05-23)2013.05.24LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-275 Dokumento tekstas
Apsilankymų pas darbdavius tvarkos aprašas (galiojanti redakcija nuo 2014-03-31)2013.05.24LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-273 Dokumento tekstas Pakeitimai
Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklės2013.05.15LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-242 Dokumento tekstas Pakeitimai
Dėl Tarpininkavimo įdarbinant ir Konsultavimo paslaugų teikimo kokybės standartų bei Pagrindinių klientų aptarnavimo taisyklių patvirtinimo2013.04.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-197 Dokumento tekstas
Siuntimo dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio forma (galiojanti redakcija nuo 2013-04-19)2013.04.09LDB direktoriaus ir NDNT direktoriaus įsakymas Nr. V-47/V-190 Dokumento tekstas
Dėl talentų banko programos plėtojimo2013.03.13LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-137 Dokumento tekstas
Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupės darbo reglamentas (suvestinė redakcija nuo 2017-08-02)2012.05.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-262 Dokumento tekstas
Socialinių įmonių paraiškų ir mokėjimo prašymų registravimo teritorinėje darbo biržoje tvarkos aprašas (galiojanti redakcija nuo 2012-03-28)2012.03.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-144 Dokumento tekstas
Įmonės kortelės formos pavyzdys2011.01.31LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-56 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai (galiojanti redakcija nuo 2014-08-13)2010.09.22LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-509 Dokumento tekstas
Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos nuostatai (galiojanti redakcija nuo 2015-05-07)2010.08.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-400 redakcija Dokumento tekstas
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d.)2016.04.27Reglamentas Nr. 2016/679 Dokumento tekstas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 2016.04.13Reglamentas Nr. 2016/589 Dokumento tekstas
2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi tik dėl jų pilietybės2010.11.24Reglamentas Nr. 1231/2010 Dokumento tekstas
2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)2009.09.16Reglamentas Nr. 987/2009 Dokumento tekstas
2009 m. rugpjūčio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 780/2009, kuriuo nustatomos Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 2 dalies trečios pastraipos ir 96 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos įgyvendinimo nuostatos2009.08.27Reglamentas Nr. 780/2009 Dokumento tekstas
Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 64 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo bedarbiams asmenims, lydintiems savo sutuoktinius ar partnerius, kurie vykdo profesinę ar prekybinę veiklą valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė2009.06.12Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos rekomendacija Nr. U2 Dokumento tekstas
2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą2006.12.20Reglamentas Nr. 1927/2006 Dokumento tekstas Pakeitimai
Komisijos reglamentas, nustatantis Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles2006.12.08Reglamentas Nr. 1828/2006 Dokumento tekstas Pakeitimai
2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/19992006.07.11Reglamentas Nr. 1083/2006 Dokumento tekstas Pakeitimai
2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1784/19992006.07.05Reglamentas Nr. 1081/2006 Dokumento tekstas Pakeitimai
2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1783/19992006.07.05Reglamentas Nr. 1080/2006 Dokumento tekstas Pakeitimai
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)2004.04.29Reglamentas Nr. 883/2004 Dokumento tekstas
2004 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentas(EB) Nr. 448/2004 iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1685/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1145/20032004.03.10Reglamentas Nr. 448/2004 Dokumento tekstas
Dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 69 str. 1 dalies (a) taikymo bedarbiams lydintiems savo partnerius ar sutuoktinius į valstybę narę, kuri nėra kompetentinga valstybė 1996.11.28EB darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos rekomendacija Nr. 21 Dokumento tekstas
1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką 1972.03.21Reglamentas Nr. 574/72 Dokumento tekstas Pakeitimai
1971 m. birželio 14 d. Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartis dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje1971.06.14Reglamentas Nr. 1408/71 Dokumento tekstas Pakeitimai
Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Dėl privačių įdarbinimo agentūrų 1997.06.19Konvencija ratifikuota 2004.02.12 įstatymu Nr. IX-2016 Dokumento tekstas
Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr.159 Dėl (invalidų) profesinės reabilitacijos ir užimtumo 1983.06.20Konvencija ratifikuota 1994.06.23 nutarimu Nr. I-507 Dokumento tekstas
Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr.142 Dėl profesinio orientavimo ir profesinio rengimo ugdant žmogaus išgales 1975.06.04Konvencija ratifikuota 1994.06.23 nutarimu Nr. I-507 Dokumento tekstas
Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr. 122 Dėl užimtumo politikos1964.07.09Konvencija ratifikuota 2003.11.03 įstatymu Nr. IX-1801 Dokumento tekstas
Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr.88 Dėl įdarbinimo tarnybų organizavimo1948.07.09Konvencija ratifikuota 1994.06.23 nutarimu Nr. I-507 Dokumento tekstas
Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo2014.01.14Bendradarbiavimo memorandumas Dokumento tekstas