Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Lietuvos darbo birža nuo 2015 m. ketina įgyvendinti bendrą projektą, kurio tikslas jauniems bedarbiams ir neaktyviems žmonėms suteikti pirminės intervencijos paslaugas, siekiant juos sugrąžinti į švietimo sistemą ar darbo rinką.
Teisės aktų registre paskelbtas Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. V-176 „Dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo vykdymo“.
Kovo 25 d. Lietuvos darbo biržoje lankėsi Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Europos departamento ekonomistė Qianying Chen. Viešnią domino aktyvių darbo rinkos politikos priemonių finansavimo šaltiniai, šių priemonių esminiai ypatumai ir taikymo mechanizmas.
Jaunimui įsitvirtinti darbo rinkoje dažniausiai trukdo darbo patirties stoka. Registruotiems darbo biržoje jaunuoliams iki 29 metų geriausia išeitis – pasirašyti Darbo įgūdžių įgijimo sutartį ir darbo patirties įgyti pas darbdavius. Tokios iniciatyvos imtis skatina Lietuvos darbo birža, šią remiamojo įdarbinimo priemonę – darbo įgūdžių įgijimo sutartį – pradėjusi įgyvendinti nuo praėjusių metų rugsėjo 1 dienos. Šiuo metu savo iniciatyva darbo įgūdžių panoro įgyti ir su darbdaviais dvišales darbo įgūdžių įgijimo sutartis pasirašė 81 darbo ieškantis jaunuolis.
Siekdama kuo efektyviau įgyvendinti šiais metais patvirtintą Regioninės jaunimo politikos stiprinimo veiksmų planą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia du naujus konkursus jaunimo iniciatyvoms ir bendradarbiavimui stiprinti. Abiejų konkursų įgyvendinimui skirti 86 886 EUR.
Teisės aktų registre paskelbtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas „Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiuo įsakymu Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas ir įsakymas, kuriuo jis buvo patvirtintas, yra išdėstomi nauja redakcija.
Lietuvos darbo birža skiria didelį dėmesį socialinei partnerystei ir palaiko glaudžius ryšius su daugeliu šalies darbdavių organizacijų. Viena jų – Lietuvos darbdavių konfederacija, kovo 20 d. vykusiame kongrese Lietuvos darbo biržai įteikė padėkos raštą už darbdavių ir teritorinių darbo biržų glaudų bendradarbiavimą skatinant užimtumą.
Priimtas naujas teisės aktas – „Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas“, kuris reglamentuoja ketinančio dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbo atitikties šalies darbo rinkos poreikiams nustatymo kriterijus, prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams pateikimą, Lietuvos darbo biržos sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarką, Prašymo netenkinimo pagrindus ir darbdavio įsipareigojimus įdarbinus užsienietį. Šis aprašas įsigaliojo nuo šių metų kovo 21 d.
Neįgaliųjų integracija į darbo rinką yra gerokai ilgesnė nei kitų darbo ieškančių žmonių. Didindama neįgaliųjų užimtumo galimybes, Lietuvos darbo birža pradeda įgyvendinti naują Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Pagalba neįgaliesiems“. Tai gera proga žmonėms su negalia pradėti savo karjerą iš naujo – bus sudarytos palankios sąlygos ir aplinkybės atkurti darbingumą, įgyti naujų profesinių gebėjimų ir įsitvirtinti darbinėje veikloje ir visuomenėje. Per 36 mėnesius galės dalyvauti 2 tūkst. teritorinėse darbo biržose registruotų neįgaliųjų, kuriems nustatytas nuo 0 iki 45 procentų darbingumo lygis, ir asmenys, kurie pirmą kartą kreipėsi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl darbingumo lygio nustatymo.
Kovo 17 dieną Lietuvos darbo biržoje lankėsi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Darbo ir Socialinių reikalų direktorato delegacija – Alessandro Goglio, Alessia Forti ir Anton Nivorozhkin. Susitikę su Lietuvos darbo biržos atstovais svečiai aptarė jaunimo integracijos į darbo rinką klausimus – jaunimo iki 29 metų situaciją rinkoje, šiai bedarbių grupei skirtas priemones ir verslumo skatinimo būdus bei kaip vyksta Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas. Ypač domėtasi darbo biržos vykdomomis aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis.

 Darbo rinka

Vasario mėnesį mažėjo darbo pasiūla ir augo paklausa.

Lietuvos darbo biržos duomenų bazėje vasario mėn. buvo  registruota beveik 22 tūkst. laisvų darbo vietų, tai yra 12,6 proc. daugiau negu sausį. Daugiausią darbo pasiūlymų pateikė prekybos sektoriaus darbdaviai – 21,5 proc. Bedarbių kreipėsi ketvirtadaliu mažiau negu prieš mėnesį - 20,8 tūkst.

Lietuvos darbo biržos duomenimis šių metų kovo 1 d. šalyje buvo registruota 174,4 tūkst. bedarbių. Palyginti su 2014 m. kovo 1 d. bedarbių skaičius mažesnis 16,4 proc. arba 34,2 tūkst. Darbo biržoje registruoti neturintys darbo asmenys sudarė 9,6 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų, tai yra 1,8 proc. punkto mažiau negu prieš metus.


Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 

 Renginiai