Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, visoje ES nedarbo lygis 2015 m. sausį buvo 9,8 proc. ir sumažėjo, palyginti su praėjusių metų sausiu, kai sudarė 10,6 proc. Euro zonoje nedarbo lygis 2015 m. sausį siekė 11,2 proc. – tai mažiausias rodiklis nuo 2012 m. balandžio. Praėjusių metų gruodį jis buvo 11,3 proc., o sausį – 11,8 proc.
Visiems besidomintiems darbu užsienyje ar ketinantiems grįžti į Lietuvą skirti informaciniai leidiniai „Atmintinė grįžtantiems į Lietuvą“ ir „Atmintinė norintiems vykti dirbti į užsienio valstybes“. Lietuvos darbo biržos EURES tarnyba čia pateikia aktualią susistemintą informaciją, kokius dokumentus rekomenduojama turėti grįžtant ar vykstant į ES/EEE šalis, kur kreiptis nuvykus ar parvykus, kokios darbo ir gyvenimo sąlygos yra konkrečioje šalyje.
Vasario 26 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė lankėsi Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriuje. Su darbuotojais aptarti Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo, ES socialinio fondo finansuojamų projektų įgyvendinimo, profesinio mokymo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo ir kiti darbo biržos veiklos klausimai.
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai (VUI), praėjusiais metais įgyvendinti šalies aukščiausio nedarbo teritorijose, pristatyti vietos bendruomenėms. Skatinant verslumą ir užimtumą aukščiausio nedarbo teritorijose penkioliktus metus vykdomi projektai tapo darbdavių idėjų ir sumanymų išbandymu, įgijo gyventojų pasitikėjimą, tapo neatsiejama aktyvios darbo rinkos politikos dalimi, padedančia mažinti teritorinius nedarbo skirtumus. Pristatymuose dalyvavę darbdaviai ypač akcentavo šių projektų svarbą įmonių plėtrai.
Lietuvos darbo birža parengė 2014 m. veiklos ataskaitą, kurioje pateikiami praėjusių metų veiklos prioritetai ir veiksmai jiems įgyvendinti, apžvelgiama suteikta pagalba gyventojų užimtumui didinti, pirmieji Jaunimo garantijų iniciatyvos metai ir partnerystės svarba, praėjusių metų darbo rinkos tendencijos. Čia sužinosite, kiek žmonių įdarbinta, kiek pinigų išleista bedarbiams aktyvinti, kiek darbo rinkai parengta kvalifikuotų darbuotojų, įsteigta naujų darbo vietų. Leidinyje pristatomas tarptautinis bendradarbiavimas, EURES tinklo veikla, glaustai apžvelgiami 2015 m. veiklos prioritetai ir darbo rinkos prognozė, skelbiami detalūs darbo rinkos rodikliai savivaldybėse.
Negalia nėra kliūtis išlikti darbo rinkoje ar į ją integruotis, ypač kai neįgaliuosius palaiko ir finansiškai remia valstybė. Viena iš tokių užimtumo formų – darbas socialinėse įmonėse. Beveik per vienerių metų laikotarpį, įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo finansuojamą projektą „Parama socialinėms įmonėms 2014-2015 m.“, išlaikyta 4718 neįgaliųjų darbo vietų. Projekte dalyvauja 129 socialinės įmonės ir 9 teritorinės darbo biržos.
Lietuvos darbo birža skelbia 2015 m. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranką. Jų įgyvendinimo tikslas – steigti darbo vietos, atitinkančios vietos darbo rinkos poreikius ir padedančios spręsti tikslinių teritorijų nedarbo problemas. Paraiškos subsidijai gauti priimamos iki 2015 m. kovo 27 d.
Informuojame, kad Teisės aktų registre paskelbtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. A1-83 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. A1-499 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Daugiau nei kas trečias darbingo amžiaus bedarbis, registruotas darbo biržoje, metus ir ilgiau buvo neaktyvus darbo rinkoje. Jų integracijai skatinti sukurta ne viena priemonė, pavyzdžiui, Lietuvos darbo birža nuo praėjusių metų rugpjūčio įgyvendina ESF lėšomis finansuojamą projektą „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“ – jo metu 10,8 tūkst. ilgalaikių bedarbių įgis paklausias profesijas ir naujų kompetencijų, darbo įgūdžių ar įsitvirtins darbo rinkoje, padedant įdarbinimo subsidijuojant ir teritorinio judumo rėmimo priemonėms. Šiuo metu jau įtraukta beveik 1,8 tūkst. ilgalaikių bedarbių ir ilgą laiką nedirbusių asmenų.
Visoje šalyje startuoja tradiciškai kasmet vykstantis renginių ciklas – akcija „Planuok karjerą atsakingai“, skirtas bendrojo ugdymo, profesinių ir aukštųjų mokyklų mokiniams ir studentams, švietimo įstaigų vadovams ir karjeros konsultantams. Akcijos metu bus pristatyta naujovė – Lietuvos darbo biržos pirmą kartą parengtas interaktyvus „Profesijų žemėlapis“, sukurtas šių metų įsidarbinimo galimybių barometro pagrindu ir apimantis 155 profesijų grupes.

 Darbo rinka

Per sausio mėnesį teritorinės darbo biržos į darbo rinką padėjo sugrįžti  23,4 tūkst. asmenų: įdarbinta 13,3 tūkst., veiklą, įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn. laikotarpiui, pradėjo 6,9 tūkst. bedarbių, užimtumas per aktyvios darbo rinkos politikos priemones suteiktas 3,2 tūkst. asmenų. Daugiausia priemonių dalyvių, 1,1 tūkst., pradėjo mokytis darbo rinkoje paklausių profesijų.

Lietuvos darbo biržos duomenimis šių metų vasario 1 d. šalyje buvo registruota 174,9 tūkst. bedarbių. Palyginti su 2014 m. vasario 1 d. bedarbių skaičius sumažėjo per 17 proc. Darbo biržoje registruoti neturintys darbo asmenys sudarė 9,6 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų, tai yra 1,9 proc. punkto mažiau negu prieš metus.


Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 

 Renginiai