Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Lietuvos darbo birža jau ketvirtą mėnesį įgyvendina Jaunimo garantijų iniciatyvą. Ji skirta padėti jauniems bedarbiams iki 29 metų, kurie nei dirba, nei mokosi ir, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, teikti jiems darbo rinkos paslaugas ir priemones. Šių metų sausio – kovo mėn. teritorinėse darbo biržose įsiregistravo per 25 tūkst. 16-29 metų jaunuolių, iš jų absolventų – 3,2 tūkst. Per 55 proc. įregistruotų jaunų bedarbių buvo nepasirengę darbo rinkai – neturėjo jokios kvalifikacijos, darbo patirties, įgijo nepaklausią specialybę arba nedirbo daugiau kaip dvejus metus.
Duokit šansą
Balandžio 8 d. Lietuvos darbo biržoje pristatytas televizijos projektas jaunimui ,,Duokit šansą!“ ir aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Pavasarį žmonės pradeda aktyviau domėtis sezoninio darbo galimybėmis tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse. Neseniai Utenos teritorinės darbo biržos Zarasų skyriaus Jaunimo darbo centre vyko EURES konsultanto diena, kurioje pristatytas jau dešimtmetį Lietuvoje veikiantis EURES tinklas ir jo teikiamos paslaugos.
Teritorinės darbo biržos jau nuo metų pradžios viešuosius darbus pradėjo įgyvendinti su visomis šalies savivaldybėmis pagal jų parengtas viešųjų darbų programas. Pernai tokiu laiku ši laikino užimtumo priemonė vyko 55 savivaldybėse.
Informuojame, kad Europos Komisija atnaujino EURES interneto svetainę. Joje pateikiama nauja gyvenimo aprašymų rengimo ir paieškos priemonė, todėl dabar ji yra daug patrauklesnė ir patogesnė Europos darbdaviams ir darbo ieškantiems asmenims.
Video patarimai
Lietuvos darbo birža parengė trumpą video filmą abiturientams ir mokiniams, kuriame Jaunimo darbo centrų specialistai informuoja ir pataria bei atsako į jaunuolių dažniausiai užduodamus klausimus.
Akcija Planuok karjerą atsakingai
Trečią mėnesį Jaunimo darbo centruose visoje šalyje vyksta renginių ciklas – akcija „Planuok karjerą atsakingai“ bendrojo ugdymo, profesinių ir aukštųjų mokyklų mokiniams ir studentams, švietimo įstaigų vadovams ir karjeros konsultantams. Jau įvyko 328 renginiai, kuriuose dalyvavo beveik 8 tūkst. dalyvių. Daugiausia – per 40 renginių – surengė Panevėžio, Kauno, Alytaus ir Vilniaus teritorinės darbo biržos.
Papildytas profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas
Mažeikiuose balandžio 14 d. vyko ekonomikos forumas „Savivaldybių ekonominiam atgimimui – aktyvių ir kvalifikuotų žmonių teikimas, perspektyvaus verslo idėjos, valstybės parama“, kuriame buvo aptartos Šiaurės Vakarų regiono savivaldybių – Mažeikių, Skuodo, Akmenės ir Joniškio – problemos ir jų sprendimo būdai, kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo klausimai, pristatytos Šiaurės Vakarų regiono savivaldybėms parengtas verslumo ir eksporto skatinimo priemonės bei rekomendacijas, kuo galima sudominti užsienio investuotojus. Renginyje siūlyta aktyviau plėtoti regionus kviečiant grįžtančius iš užsienio gyventojus įsitraukti į darbus ir verslo projektus vietovėse, kur anksčiau gyveno.
Leidinys Lietuvos darbo biržos veikla 2013
Lietuvos darbo birža parengė leidinį „Lietuvos darbo biržos veikla 2013“, kuriame trumpai pateikiami praėjusių metų veiklos prioritetai ir veiksmai, supažindama su darbo biržos teikiamomis paslaugomis ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis, e. dbiržos galimybėmis savarankiškai ieškotis darbo internete. Čia sužinosite, kiek darbo rinkai parengta kvalifikuotų darbuotojų, įsteigta naujų darbo vietų ir kiek įgyvendinta ESF lėšomis vykdomų projektų. Leidinyje pristatoma socialinės partnerystės, tarptautinės komunikacijos, grįžtamojo ryšio temos ir darbo rinkos apžvalga.

 Darbo rinka

Kovo mėnesį nedarbas mažėjo visose savivaldybėse.

2014 m. balandžio 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 198,6 tūkst. bedarbių ir jie sudarė 10,8 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Bedarbių skaičius per kovą sumažėjo 10 tūkst., o registruotas nedarbas 0,6 proc. punkto.

Kovo mėnesį Lietuvos darbo biržos duomenų bazėje buvo registruota 26,8 tūkst. laisvų darbo vietų, iš jų 23 tūkst. neterminuotam darbui. Darbo jėgos paklausa, palyginti su vasariu, augo  28,7 proc., labiausiai (45 proc.) - terminuotam darbui.

Išsami situacijos apžvalga >

Paklausios profesijos, paslaugos pagal gebėjimus ir pasirengimą konkuruoti darbo rinkoje >

 Renginiai