Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Akcija Planuok karjerą atsakingai
Trečią mėnesį Jaunimo darbo centruose visoje šalyje vyksta renginių ciklas – akcija „Planuok karjerą atsakingai“ bendrojo ugdymo, profesinių ir aukštųjų mokyklų mokiniams ir studentams, švietimo įstaigų vadovams ir karjeros konsultantams. Jau įvyko 328 renginiai, kuriuose dalyvavo beveik 8 tūkst. dalyvių. Daugiausia – per 40 renginių – surengė Panevėžio, Kauno, Alytaus ir Vilniaus teritorinės darbo biržos.
Mažeikiuose balandžio 14 d. vyko ekonomikos forumas „Savivaldybių ekonominiam atgimimui – aktyvių ir kvalifikuotų žmonių teikimas, perspektyvaus verslo idėjos, valstybės parama“, kuriame buvo aptartos Šiaurės Vakarų regiono savivaldybių – Mažeikių, Skuodo, Akmenės ir Joniškio – problemos ir jų sprendimo būdai, kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo klausimai, pristatytos Šiaurės Vakarų regiono savivaldybėms parengtas verslumo ir eksporto skatinimo priemonės bei rekomendacijas, kuo galima sudominti užsienio investuotojus. Renginyje siūlyta aktyviau plėtoti regionus kviečiant grįžtančius iš užsienio gyventojus įsitraukti į darbus ir verslo projektus vietovėse, kur anksčiau gyveno.
Papildytas profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas
Video patarimai
Lietuvos darbo birža parengė trumpą video filmą abiturientams ir mokiniams, kuriame Jaunimo darbo centrų specialistai informuoja ir pataria bei atsako į jaunuolių dažniausiai užduodamus klausimus.
Duokit šansą
Balandžio 8 d. Lietuvos darbo biržoje pristatytas televizijos projektas jaunimui ,,Duokit šansą!“ ir aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Leidinys Lietuvos darbo biržos veikla 2013
Lietuvos darbo birža parengė leidinį „Lietuvos darbo biržos veikla 2013“, kuriame trumpai pateikiami praėjusių metų veiklos prioritetai ir veiksmai, supažindama su darbo biržos teikiamomis paslaugomis ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis, e. dbiržos galimybėmis savarankiškai ieškotis darbo internete. Čia sužinosite, kiek darbo rinkai parengta kvalifikuotų darbuotojų, įsteigta naujų darbo vietų ir kiek įgyvendinta ESF lėšomis vykdomų projektų. Leidinyje pristatoma socialinės partnerystės, tarptautinės komunikacijos, grįžtamojo ryšio temos ir darbo rinkos apžvalga.
Darbo rinka
Kovo darbo rinkos ypatumas – išaugusi darbo jėgos paklausa ir visoje šalyje smuktelėjęs oficialių bedarbių skaičius: per mėnesį buvo įregistruota beveik trečdaliu daugiau laisvų darbo vietų, o bedarbių sumažėjo beveik dešimtadaliu, palyginti su vasariu.
Balandžio 3 d. Vilniaus jaunimo darbo centre vyko Lietuvos darbo biržos inicijuotas teritorinių darbo biržų Jaunimo darbo centrų (JDC) skyrių vedėjų ir darbuotojų posėdis. Jame buvo aptarti aktualūs veiklos ir darbo organizavimo klausimai, paslaugų teikimo kokybės reikalavimai ir standartai. Buvo siūloma sukurti JDC Tarybą, kuri padėtų planingai ir kūrybiškai dirbti su jaunimu, keistis gerąja patirtimi ugdant jauno žmogaus gebėjimus, planuojant karjerą ir savarankišką užimtumą, skatinant pozityvias nuostatas ir motyvaciją mokytis visą gyvenimą.
Tapk policijos savanoriu
Lietuvos darbo birža, palaikydama projekto „Savanoriai – žmonių saugumui“ idėją savanoriškai atlikti praktiką policijos įstaigose, skatina jame dalyvauti teritorinėse darbo biržose registruotą nedirbantį ir nesimokantį 18-29 metų jaunimą.
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros ,,Eurostat“ duomenimis, 2014 m. vasarį nedarbo lygis euro zonoje sudarė 11,9 proc. ir buvo stabilus nuo 2013 m. spalio. Visoje ES nedarbas 2014 m. vasarį sudarė 10,6 proc. ir mažėjo, palyginti su 2013 m. vasario mėn., kuomet jis siekė 10,9 proc.

 Darbo rinka

Kovo mėnesį nedarbas mažėjo visose savivaldybėse.

2014 m. balandžio 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 198,6 tūkst. bedarbių ir jie sudarė 10,8 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Bedarbių skaičius per kovą sumažėjo 10 tūkst., o registruotas nedarbas 0,6 proc. punkto.

Kovo mėnesį Lietuvos darbo biržos duomenų bazėje buvo registruota 26,8 tūkst. laisvų darbo vietų, iš jų 23 tūkst. neterminuotam darbui. Darbo jėgos paklausa, palyginti su vasariu, augo  28,7 proc., labiausiai (45 proc.) - terminuotam darbui.

Išsami situacijos apžvalga >

Paklausios profesijos, paslaugos pagal gebėjimus ir pasirengimą konkuruoti darbo rinkoje >

 Renginiai

Renginių nėra.