Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos posėdyje gegužės 19 d. darbdavių, profesinių sąjungų ir valstybės institucijų deleguoti atstovai buvo supažindinti su darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimu Lietuvoje ir apsvarstytos siūlomų 2015 m. finansuoti Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškos.
Gegužės 18 d. Lietuvos darbo biržoje įvyko Jaunimo metodinės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo jaunimo nevyriausybinių organizacijų, valstybės įstaigų, dirbančių su jaunimu, deleguoti atstovai. Posėdyje buvo pristatytos rengiamo Lietuvos darbo biržos ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendro Pirminės intervencijos projekto veiklos, kurios skirtos nedirbančio, nesimokančio ir aktyvioje veikloje nedalyvaujančio jaunimo užimtumui skatinti.
Darbo rinka pasipildė vairuotojais, virėjais, suvirintojais, statybininkais, pjaustytojais elektra ir dujomis, kirpėjais, medkirčiais, siuvėjais, metalų suvirintojais ir kitais kvalifikuotais specialistais. Daugiau nei 1600 bedarbių įgyti profesiją padėjo Lietuvos darbo biržos įgyvendinamas Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“.
Nors nuo 2011 m. Lietuvoje atkurtas tvirtas ekonomikos augimas ir žymiai sumažėjo nedarbas, tačiau šalis susiduria su iššūkiais, kurie galėtų neigiamai paveikti Lietuvos ekonomiką ateityje. Todėl Europos Komisija, remdamasi išsamia šalies ūkio analize, o taip pat įvertinusi Lietuvos nacionalinę reformų bei stabilumo programas, pateikė rekomendacijas Lietuvai.
Šį pavasarį, anksčiau nei įprastai, darbo rinkoje stebimas pagyvėjimas – pastaruosius mėnesius vis daugiau registruojama laisvų darbo vietų. Balandį darbdaviai pateikė 32,2 tūkst. darbo pasiūlymų – beveik 3 tūkst. daugiau nei kovą. Laisvų darbo vietų per mėnesį įregistruota pusantro karto daugiau nei kreipėsi bedarbių: bedarbio statusas suteiktas 19,7 tūkst. darbo ieškančių žmonių.
Lietuvos darbo biržos EURES tarnybos 10 EURES biurų teritorinėse darbo biržose nuolat teikia individualias konsultacijas gyventojams, norintiems įsidarbinti arba vykti į ES ir EEE šalis ieškotis darbo bei asmenims, grįžtantiems į Lietuvą.
Gegužės – birželio mėnesiais Lietuvos darbo birža visoje šalyje rengia akciją „Atvirų durų dienos mokiniams“. Bendrojo lavinimo mokyklų auklėtiniai visose teritorinėse darbo biržose ir 29 jaunimo darbo centruose turi galimybę susipažindinti su situacija darbo rinkoje ir jos aktualijomis, įsidarbinimo ir užimtumo galimybėmis, čia bus skatinami racionaliai rinktis profesiją ir planuoti karjerą, taip pat konsultuojami individualiai.

 Darbo rinka

Situacija darbo rinkoje toliau gerėja.

Balandžio mėnesį toliau augo darbo jėgos paklausa: darbdaviai registravo laisvų darbo vietų 10 proc. daugiau negu kovą - 32,2 tūkst. Darbo pasiūlymų balandį įregistruota per 60 proc. daugiau negu kreipėsi bedarbių - per mėnesį bedarbio statusas suteiktas 19,7 tūkst. asmenų. Labiausiai darbo jėgos poreikis augo paslaugų sektoriuose: meninės, pramoginės ir poilsio organizavimo, administracinės bei aptarnavimo veiklos bei apgyvendinimo ir maitinimo.

Toliau mažėja registruotas nedarbas. Šių metų gegužės 1 d. šalies teritorinėse darbo biržose buvo registruota 155,6 tūkst. bedarbių ir jie sudarė 8,5 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų, tai yra  0,6 proc. punkto mažiau negu prieš mėnesį.


Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 

 Renginiai