Teritorinių darbo biržų svetainės

 Jaunimui

 EURES

 Europos tinklas

 Vieno langelio paslaugos

Darbo paieška Darbuotojų paieška

 Naujienos

Paskelbti Lietuvos darbo biržos (LDB) turimi duomenys apie asmenis, 2017 m. atlikusius savanorišką praktiką Lietuvos įmonėse. Iš viso per praėjusius metus tokių asmenų LDB užfiksavo 207, iš jų – 128 moterys ir 79 vyrai. Pastebima, kad pagal amžiaus grupes daugiausiai savanorišką praktiką atliko jaunų asmenų nuo 25 iki 29 metų – 126 (nuo 15 iki 24 metų – 63). Vidutinė savanoriškos praktikos atlikimo trukmė – 1,5 mėnesio. 3 asmenys praktiką atliko daugiau nei po vieną kartą.
33 proc. vyrų ir 48 proc. moterų tarp 55 ir 64 metų 2016 m. Europos Sąjungoje buvo ekonomiškai neaktyvūs („Eurostat“ duomenimis). Lietuvoje 27,3 proc. vyrų ir 31,6 proc. moterų minėtoje amžiaus grupėje yra ekonomiškai neaktyvūs (Statistikos departamento duomenys). Kita vertus, 2017 m. gruodžio 1 d. Darbo biržoje registruota 8 071 laisva darbo vieta ir 55 817 darbo ieškančių vyresnio amžiaus žmonių.
Šiandien, gruodžio 21 d., Seimas priėmė Užimtumo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pakeitimus, kuriais nuspręsta, kad nuo 2018 m. spalio 1 d. darbą pradės Užimtumo tarnyba – vienas juridinis vienetas. Pertvarkos tikslas yra optimizuoti Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veiklą, siekiant efektyvaus šių įstaigų valdymo bei aukštos teikiamų paslaugų kokybės, bei sutelkti kuo daugiau žmogiškųjų išteklių tiesioginiam darbui su klientais.
VšĮ Valakupių reabilitacijos centras kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizavo apskrito stalo diskusiją „Profesinė reabilitacija – kelias į sėkmingą įsidarbinimą“. Diskusija buvo skirta paminėti Tarptautinę neįgalių žmonių dieną bei pabrėžti neįgaliųjų, baigusių profesinės reabilitacijos programas, integracijos į darbo rinką svarbą.
Lietuvos darbo birža kartu su tarptautinės nevyriausybinės organizacijos „Dress for Success“ atstovybe Lietuvoje inicijuoja bendrą socialinį projektą „Mes rengiame moteris sėkmei“ – kartu planuojama įgalinti ne mažiau kaip 100 moterų siekti ekonominės nepriklausomybės, padedant pasiruošti darbo rinkai ir taip simboliškai prisidedant prie Lietuvos šimtmečio minėjimo 2018 metais. Bendradarbiavimo sutartyje numatoma didinti galimybes darbo ieškančioms moterims integruotis į darbo rinką, o darbdaviams surasti darbuotojų. Socialinio projekto metu 100 moterų bus suteiktos nemokamos įvaizdžio kūrimo ir ugdomojo vadovavimo (koučingo) paslaugos, kurios padės pasirengti darbo pokalbiui ir dalyvauti darbo rinkoje.
portalas
Kelerius metus brandinti Darbo biržos pokyčiai – jau ant įsigalėjimo slenksčio. Jei Seimas pritars pertvarkai dar šiemet, sausį prasidės darbai, o nuo spalio Lietuvoje veiks ne Darbo birža, o Užimtumo tarnyba. Svarbiausia, aišku, – ne pavadinimas, o pačios permainos. Tiek Darbo biržos vadovė Ligita Valalytė, tiek Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Eglė Radišauskienė tikina, kad jos užtikrins kur kas efektyvesnį darbą, nes bus orientuotos į pačios paslaugos suteikimą, į ieškantįjį darbo ir verslą – tą darbą siūlantį.
Šiandien į diskusiją „Kaip galime užtikrinti žmonių su negalia įdarbinimą?“ Seime sukviesti įvairių ministerijų, verslo, žmonių su negalia organizacijų atstovai aptarė priemones, kuriomis pasitelkiant gerąją socialiai atsakingo verslo patirtį ir itin glaudžiai bendradarbiaujant su žmonių su negalia organizacijomis, bus skatinamas žmonių su negalia aktyvus dalyvavimas atviroje darbo rinkoje. Viena iš jų – trejus metus truksiantis projektas, kurį įgyvendins Lietuvos darbo birža. Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė akcentavo , jog neįgaliųjų integracija atviroje darbo rinkoje yra taikoma praktika kai kuriose šalyse. Nuo kitų metų pradžios yra planuojama teikti paslaugas neįgaliems klientams atvejo vadybos principu ir taip pat dešimtyje darbo biržų skyrių įdarbinti asmenis turinčius negalią arba išmanančius įvairius negalios pobūdžius.

 Darbo rinka

Gruodžio mėnesio rodikliai Lietuvoje:

2018.01.01 registruotas nedarbas 8,7 %, registruota darbo ieškančių asmenų - 21114 (178545), iš jų, bedarbių - 19656 (152481), laisvų darbo vietų – 18218

Pagrindinės tendencijos:

· Dėl darbo rinkos sezoniškumo bei darbo rinkos pasiūlos ir paklausos nesuderinamumo, augo registruotas nedarbas.

· Didžiausias registruoto nedarbo pokytis (augimas) – Panevėžio apskrityje.

· Prognozuojamas kvalifikuotų specialistų įsiliejimas į darbo rinką dėl mažėjančio viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiaus, kadangi beveik kas trečias gruodį įspėtas dėl atleidimo darbuotojas priklausė viešajam sektoriui.

· Darbo rinkoje augo betonuotojų, statybos vadovų, dailidžių ir stalių bei mechanikos inžinierių poreikis, labiausiai mažėjo – buhalterių, lengvųjų automobilių ir furgonų vairuotojų, slaugos specialistų, vandentiekininkų ir vamzdynų montuotojų paklausa.

  

Darbo rinkos rodikliai >

 

Išsami situacijos apžvalga >

TOP 10 paklausiausių profesijų >

 Renginiai