Savanorystės galimybės 

   

Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu.

 Iliustracija

Savanoriškos veiklos organizatoriais gali būti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų filialai, atstovybės, politinės partijos, profesinės sąjungos ir kiti juridiniai asmenys, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

Savanorystės reikšmė ypatinga
dėl įnašo kuriant visuomenės gerovę, stiprinant socialinius ryšius, įtraukiant piliečius į aktyvų dalyvavimą visuomenės ar vietos bendruomenės gyvenime.

Savanoriauti gali įvairių amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių žmonės.

 

Savanoriai vykdo veiklą
įvairiose srityse:
sporto, kultūros, socialinių reikalų, sveikatos, švietimo, jaunimo, aplinkos apsaugos, vystomojo bendradarbiavimo ir kt. Jie veikia įvairiais būdais: dalyvauja labdaringoje veikloje, organizuoja tarpusavio pagalbą savipagalbos grupėse, talkina ginant visuomenės interesus ir šalinant stichinių nelaimių padarinius, dalyvauja religinių bendruomenių veikloje.

Savanoriškos veiklos formos:

trumpalaikė savanoriška veikla – kai savanoris prisideda prie į konkretų rezultatą orientuotos akcijos ar uždavinio, nereikalaujančių ilgalaikio įsipareigojimo, vykdymo;

 

 

ilgalaikė savanoriška veikla – kai savanoris ilgesniam laikui (pvz., daugiau nei 3 mėn.) įsitraukia į organizacijos veiklą ir daugiau ar mažiau reguliariai dalyvauja joje;

 

 

savanoriška tarnyba, kurioje iš anksto numatytas savanoriškos veiklos atlikimo laikotarpis, aiškiai apibrėžti veiklos tikslai, turinys, užduotys, organizavimo sąlygos, o taip pat savanorio teisinės bei socialinės apsaugos aspektai. Dažniausiai savanoriškos tarnybos savanoris dirba kiekvieną darbo dieną po kelias valandas, dalyvauja organizacijos vykdomuose pasirengimo savanoriškai veiklai ir saviugdos kursuose, gauna jo savanoriškos veiklos patirtį ir įgytas kompetencijas liudijantį dokumentą.

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE:

www.cv.lt/savanoriskas-darbas

 

http://savanoriaujam.lt

 

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/savanoriauk-lietuvoje

 

www.buk-savanoriu.lt

http://savanoriai.org

www.maltieciai.lt/savanoriupasaulis

http://kulturossavanoriai.lt

http://www.sportosavanoriai.lt

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS UŽSIENYJE:

www.jtba.lt/savanoriauk

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/tarptautine-savanoryste/visos

http://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/volunteering-opportunities_lt

www.saltes.net


Informacija atnaujinta: 2016.02.01 16:38