Lankstus darbo organizavimas 

Lankstus darbo organizavimas 

Darbuotojai turi teisę tartis dėl lanksčių darbo organizavimo formų.

Terminuotas darbas – toks darbas, kuris atliekamas tam tikrą apibrėžtą laiką arba tam tikro darbo atlikimo laiką. Terminuotos darbo sutarties maksimalus terminas negali  būti ilgesnis kaip penkeri metai. Darbo laikotarpis sutartyje gali būti nustatomas iki tam tikros kalendorinės datos, tam tikram dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais skaičiuojamam terminui, iki tam tikros užduoties įvykdymo ar tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo. (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 67, 68, 69, 70, 71 str.)

Sezoninis darbas – sezoninė darbo sutartis sudaroma sezoniniams darbams atlikti. Sezoniniais vadinami darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais (sezonais), ne ilgesniais kaip aštuoni mėnesiai (vienas po kito einančių dvylikos mėnesių laikotarpiu), ir yra įtraukti į sezoninių darbų sąrašą. (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 100 str.).

Pameistrystės darbas – terminuotas darbas, maksimalus jos terminas – šeši mėnesiai, išskyrus pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su teisės aktais reglamentuojama mokymo sutartimi dėl formaliojo ar neformaliojo mokymo, kurioje apibrėžiama ilgesnė mokymo trukmė. (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 81, 82, 83, 84 str.).

Papildomas darbas - darbuotojas, gali susitarti dėl papildomo darbo, kuris tampa darbo sutarties dalimi, gali susitarti dėl darbo sutartyje anksčiau nesulygtos papildomos darbo funkcijos atlikimo. Tokia veikla gali būti atliekama laisvu nuo pagrindinės darbo funkcijos atlikimo laiku (susitarimas dėl darbo funkcijų jungimo) arba atliekama tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija (susitarimas dėl darbo funkcijų gretinimo), arba susitariama dėl projektinio darbo (susitarimas dėl projektinio darbo). (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 35 str.).

Nuotolinis darbas - darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį visą arba dalį darbo laiko su darbdaviu suderinta tvarka reguliariai atlieka nuotoliniu būdu, tai yra sulygtoje darbo sutarties šalims priimtoje kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, taip pat ir naudodamas informacines technologijas (teledarbas) (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 str.).


Papildoma informacija

Teisės aktai: Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Interneto svetainės: www.socmin.lrv.lt , www.vdi.lt

 


Informacija atnaujinta: 2018.09.21 11:09