Kaip įregistruoti laisvą darbo vietą? 

Jeigu Jums reikalingi darbuotojai, informaciją apie Lietuvos Respublikos įmonėje (įstaigoje), ūkininko ūkyje atsiradusią laisvą darbo vietą turite pateikti teritorinėi darbo biržai, užpildydami Laisvos darbo vietos registravimo kortelę.

  • Galite darbo vietą įregistruoti savarankiškai Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje.
    Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad registruojant laisvas darbo vietas Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje, negalima skelbti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatoms prieštaraujančių reikalavimų darbuotojams.
    Primename, jog Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 8 straipsnis nustato, jog skelbimuose priimti į darbą, valstybės tarnybą arba mokytis draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę vienai iš lyčių.
  • Susitikus su teritorinės darbo biržos darbuotojais užpildyti Laisvų darbo vietų registracijos kortelę;
  • Išspausdinus interneto svetainėje skelbiamą Laisvų darbo vietų registracijos kortelės formą, ją užpildyti ranka ir persiųsti į pageidaujamą teritorinę darbo biržą paprastu paštu (faksu) arba, užpildžius ją kompiuteriu, persiųsti ją į darbo biržą elektroniniu paštu;
  • Paskambinti bendru telefono numeriu laisvoms darbo vietoms skelbti – 8 700 55 155 arba trumpuoju numeriu 1883 ir suteikti išsamią informaciją apie Jūsų siūlomą laisvą darbo vietą.

Informacija atnaujinta: 2018.09.19 13:25