Socialinių įmonių administravimas  

Juridiniams asmenims suteiktas ar nesuteiktas socialinės įmonės statusas 2018 m.:

 
 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2015 m. rugsėjo 30 d. priėmus nutarimą Nr. 1029 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą" pakeitimo", nuo 2015 m. lapkričio 1 d. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka atlikti socialinių įmonių veiklos priežiūrą įgaliota Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

 

 

 

 

 

 

 


Informacija atnaujinta: 2018.08.30 11:03