Savanoriška praktika 

 

 

Reikalavimus savanoriškos praktikos atlikimui  nustato Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 10 straipsnis ir  2016 m. spalio 24 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-573 patvirtintas Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas.

Savanorišką praktiką abipusiu susitarimu pasirinktoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje iki 2 mėnesių per kalendorinius metus savanoriškai gali atlikti asmenys iki 29 metų. Savanoriška praktika yra neatlygintina, tačiau praktikos metu asmenys draudžiami sveikatos draudimu ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis, o jei jie yra registruoti teritorinėje darbo biržoje – išsaugo registruojantis įgytas teises ir garantijas.

 

Svarbu žinoti

*    -  Asmuo tuo pačiu metu atlikti savanorišką praktiką gali ne daugiau kaip pagal vieną savanoriškos praktikos sutartį. Savanoriškos praktikos sutartis su ta pačia įmone gali būti sudaroma ne daugiau kaip vieną kartą;

*    -  Asmuo gali sudaryti savanoriškos praktikos sutartį ne daugiau kaip 3 kartus, o bendras jo sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai;

*    -  Savanorišką praktiką atliekančio asmens sudarytos savanoriškos praktikos sutarties terminas arba bendras savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai per kalendorinius metus;

*    -  Savanoriškos praktikos sutarčių skaičius įmonėje negali viršyti 10 procentų visų įmonės darbo vietų (pareigybių) skaičiaus, o jeigu įmonėje yra mažiau kaip 10 darbuotojų, toje įmonėje negali būti sudaryta ir galioti daugiau kaip viena savanoriškos praktikos sutartis.  

 

Savanoriškai praktikai nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę vykdo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai.

Informacija atnaujinta: 2017.09.11 15:19