Profesinis mokymas 

 

Siekiate įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai ir neturite reikiamos profesijos ar kompetencijų? Darbo birža gali Jums padėti, finansuodama profesinį mokymą!

Profesinio mokymo teikėjų pateiktų formaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo  suaugusiųjų švietimo programų sąrašai skelbiami Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje.

Kokias išlaidas finansuoja darbo birža?

  • Profesinio mokymo paslaugų išlaidas
  • Skiriamą mokymo stipendiją (0,6 minimaliosios mėnesinės algos dydžio)
  • Kelionės išlaidas iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo ir atgal (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta)
  • Apgyvendinimo išlaidas (kai asmens gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje kaip mokymo teikėjo mokymo vieta)
  • Privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidas

 

Kokios sutartys sudaromos? 

 

Trišalė sutartis sudaroma tarp:

  • teritorinės darbo biržos, kuri finansuos profesinį mokymą;
  • darbdavio, kuris po mokymo įdarbins asmenį pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius;
  • asmens, kuris pabaigs profesinį mokymą su darbdaviu suderintoje mokymo įstaigoje, įsidarbins pas numatytą darbdavį ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

Dvišalė sutartis sudaroma tarp:

  • teritorinės darbo biržos, kuri finansuos profesinį mokymą;
  • asmens, kuris pabaigs profesinį mokymą pasirinktoje profesinio mokymo įstaigoje, įsidarbins darbo biržos pasiūlytoje ar savo susirastoje darbo vietoje, arba pradės savarankišką veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ir dirbs ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

 

Prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programų, pagal kurias siunčiami mokytis užimti asmenys, sąrašas: ČIA

 

 

Reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 37 str.

Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas

Kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo  sąlygų ir tvarkos aprašas

 

 

 

Su profesiniu mokymu susijusių dokumentų formos:

 

Išsamesnę informaciją teikia teritorinės darbo biržos.

 


Informacija atnaujinta: 2018.04.23 09:15