Rezultatai 

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2018 m. I pusmetį 

Per 2018 m. I pusmetį profesinės reabilitacijos programoje pradėjo dalyvauti 204 darbo ieškan-tys asmenys, iš jų 103 (50,4 proc.) moterys. Per ataskaitinį laikotarpį programoje dalyvavo 276 asme-nys, iš kurių 72 dalyvavimą pradėjo 2017 m. Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu dalyvavimą programoje pradėjo 208 (49,5 proc.) asmenimis mažiau.

Pagal profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, profesinės reabilitacijos programo-je 2018 m. I pusmetį pradėjo dalyvauti: VšĮ „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras“ – 40 asmenų; VšĮ „Vilties žiedas“ – 29 asmenys; VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“ – 23 asme-nys; VšĮ „Palangos reabilitacijos ligoninė“ – 22 asmenys; VšĮ „Profesijų spektras“ – 20 asmenų; VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“ – 18 asmenų, VšĮ „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialas“ – 14 asmenų, VšĮ „Rastis“ – 13 asmenų, Panevėžio darbo rinkos mokymo centre ir VšĮ „Trakų neįgaliųjų užimtumo centras“ po 8 asmenis; Utenos regioniniame profesinio mokymo centre – 5 asmenys; Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre – 4 asmenys.
Neįgalieji pasirinko 76 skirtingas mokymo programas, iš kurių populiariausios: apskaitininko, pagalbinio virtuvės darbuotojo, prekybinės salės darbuotojo, manikiūrininko, slaugytojo padėjėjo, siu-vimo operatoriaus, lankomosios priežiūros darbuotojo, valytojo ir kt.

Ataskaitiniu laikotarpiu profesinės reabilitacijos programą baigė 407 asmenys, dalyvavimą programoje nutraukė 8 asmenys.
Programos efektyvumo rodikliai: programą baigusių dalyvių įsidarbinimo rodiklis – 71,0 proc., išsilaikiusių darbo rinkoje 3 mėn. (baigusių prieš 3 mėn.) – 48,83 proc., išsilaikiusių 6 mėn. (baigusių prieš 6 mėn.) – 43,12 proc., išsilaikiusių 9 mėn. (baigusių prieš 9 mėn.) – 39,88 proc., išsilaikiusių 12 mėn. (baigusių prieš 12 mėn.) – 37,07 proc.

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2018 m. I ketv

Per 2018 m. I ketvirtį profesinės reabilitacijos programoje pradėjo dalyvauti 67 asmenys, iš jų 42 (62,7 proc.) moterys. Per ataskaitinį laikotarpį programoje dalyvavo 139 asmenys, iš kurių 72 dalyvavimą pradėjo 2017 m. Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu dalyvavimą programoje pradėjo 110 (62,1 proc.) asmenų mažiau.

Pagal profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, profesinės reabilitacijos programoje 2018 m. I ketvirtį pradėjo dalyvauti: VšĮ „Vilties žiedas“ ir VšĮ „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras“ – po 11 asmenų; VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“ ir VšĮ „Profesijų spektras“ – po 9 asmenis, VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“ – 7 asmenys, VšĮ „Rastis“ – 6 asmenys, VšĮ „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialas“ – 5 asmenys, VšĮ „Palangos reabilitacijos ligoninė“ – 4 asmenys, Panevėžio darbo rinkos mokymo centre – 3 asmenys, VšĮ „Trakų neįgaliųjų užimtumo centras“ ir Utenos regioniniame profesinio mokymo centre po 1 asmenį.
Neįgalieji pasirinko 37 skirtingas mokymo programas, iš kurių populiariausios: apskaitininko, reklamos maketuotojo, kompiuterio vartojimo pagrindų, slaugytojo padėjėjo, siuvimo operatoriaus, lankomosios priežiūros darbuotojo, manikiūrininko ir kt.

Ataskaitiniu laikotarpiu profesinės reabilitacijos programą baigė 199 asmenys, dalyvavimą programoje nutraukė 8 asmenys.
Programos efektyvumo rodikliai: programą baigusių dalyvių įsidarbinimo rodiklis – 73,89 proc., išsilaikiusių darbo rinkoje 3 mėn. (baigusių prieš 3 mėn.) – 47,64 proc., išsilaikiusių 6 mėn. (baigusių prieš 6 mėn.) – 42,38 proc., išsilaikiusių 9 mėn. (baigusių prieš 9 mėn.) – 38,46 proc., išsilaikiusių 12 mėn. (baigusių prieš 12 mėn.) – 35,78 proc.

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2017 metus

Per 2017 m. profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 1204 asmenys, iš jų 399 asmenys nusiųsti į programą 2016 m. ir 805 asmenys nusiųsti  per 2017 m.

Pagal profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas į profesinės reabilitacijos programą daugiausiai 2017 m. nusiųsta: VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“ – 148 asmenų, VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“ – 123 asmenys, VšĮ „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras“ – 122 asmenys, VšĮ „Vilties žiedas“ – 86 asmenys, VšĮ „Profesijų spektras“ – 63 asmenys, VšĮ „Rastis“ – 59 asmuo, VšĮ „Palangos reabilitacijos ligoninė“ – 41 asmuo, „Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras“ – 35 asmenys, VšĮ „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialas“ – 33 asmenys, VšĮ „Panevėžio darbo rinkos mokymo centras“ – 31 asmuo, VšĮ „Trakų neįgaliųjų užimtumo centras“ – 21 asmenų, ir kt.

Neįgalieji pasirinko 145 skirtingas mokymo programas, iš kurių populiariausios: floristo-gėlių pardavėjo, prekybinės salės darbuotojo, kompiuterio pagrindų vartotojo, apskaitininko, slaugytojo padėjėjo, krautuvų vairuotojo, pynėjo iš vytelių, meninių odos dirbinių gamintojo, smulkaus verslo administratoriaus, staliaus, dekupažo, plytelių klojėjo bei prekybos sandėlio pagalbinio darbuotojo.

Per nusiųstų per 2017 m. 60 asmenų nutraukė dalyvavimą profesinės reabilitacijos programose (20 asmenų – pablogėjus sveikatos būklei, nepajėgė dalyvauti programoje, 16 asmenų – dėl ligos, kuri tęsėsi ilgiau kaip 60 d., 9 – įsidarbino ir profesinė reabilitacija nebereikalinga, 8 – savo iniciatyva, 6 – be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 d. d. nedalyvavo programoje ir 1 – dėl mirties). Ataskaitiniu laikotarpiu profesinės reabilitacijos programą baigė 743 asmenų.

Programos efektyvumo rodikliai: programą baigusių dalyvių įsidarbinimo rodiklis – 77,8 proc., išsilaikiusių darbo rinkoje 3 mėn. (baigusių prieš 3 mėn.) – 62,42 proc., išsilaikiusių 6 mėn. (baigusių prieš 6 mėn.) – 55,03 proc., išsilaikiusių 9 mėn. (baigusių prieš 9 mėn.) – 51,18 proc., išsilaikiusių  12 mėn. (baigusių prieš 12 mėn.) – 48,6 proc.

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2017 m. 9 mėnesius 

Per 2017 m. 9 mėn. profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 1007 asmenys, iš jų 399 asmenys nusiųsti į programą 2016 m. ir 574 asmenys nusiųsti  per 9 mėn.2017 m.

Pagal profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas į profesinės reabilitacijos programą 2017 m. nusiųsta: VšĮ Valakupių reabilitacijos centras – 111 asmenų, Šiaulių darbo rinkos mokymo centras – 95 asmenys, VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras – 82 asmenys, VšĮ „Vilties žiedas“ – 63 asmenys, VšĮ „Profesijų spektras“ – 48 asmenys, VšĮ „Rastis“ – 41 asmuo, VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė – 32 asmenų, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras – 27 asmenys, Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialas – 23 asmenys, VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras – 22 asmenys, VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras – 15 asmenų, Utenos regioninis profesinio mokymo centras – 8 asmenys, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras – 7 asmenys.

Neįgalieji pasirinko 125 skirtingas mokymo programas, iš kurių populiariausios: floristo – gėlių pardavėjo, prekybinės salės darbuotojo, kompiuterio pagrindų vartotojo, apskaitininko, slaugytojo padėjėjo, krautuvų vairuotojo, pynėjo iš vytelių, meninių odos dirbinių gamintojo, smulkaus verslo administratoriaus, staliaus, dekupažo, plytelių klojėjo bei prekybos sandėlio pagalbinio darbuotojo.

Tarp nusiųstų per 2017 m. 9 mėnesius 35 asmenys nutraukė dalyvavimą profesinės reabilitacijos programose ( 12 asmenų – pablogėjus sveikatos būklei, nepajėgė dalyvauti programoje, 7 asmenys, dėl ligos, kuri tęsėsi ilgiau kaip 60 d., 3 – įsidarbino ir profesinė reabilitacija nebereikalinga, 7 – savo iniciatyva, 5 – be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 d. d. nedalyvavo programoje ir 1 – dėl mirties).

Ataskaitiniu laikotarpiu profesinės reabilitacijos programą baigė 600 asmenų.

Programos efektyvumo rodikliai:

profesinės reabilitacijos programą baigusių dalyvių įsidarbinimo rodiklis – 78 proc., išsilaikiusių darbo rinkoje 3 mėn. (baigusių prieš 3 mėn.)  - 61,3 proc., išsilaikiusių 6 mėn. (baigusių prieš 6 mėn.) – 54,2 proc., išsilaikiusių 9 mėn. (baigusių prieš 9 mėn.) – 50,3 proc., išsilaikiusių  12 mėn. (baigusių prieš 12 mėn.) – 47,9 proc.

Profesinės reabilitacijos programos finansavimui viso panaudota 2769,1 tūkst. Eur, iš jų 1564,3 tūkst. Eur VB lėšų ( 705,9 tūkst. Eur profesinės reabilitacijos pašalpoms ir 858,4 tūkst. Eur profesinės reabilitacijos paslaugoms) ir 1204,7 tūkst. Eur  ESF lėšų.

 

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2017 m. I pusmetį 

Per 2017 m. I pusmetį profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 789 asmenys, iš jų 399 asmenys nusiųsti į programą 2016 m. ir 390 asmenys nusiųsti 2017 m. I pusmetį.

Pagal profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas į profesinės reabilitacijos programą 2017 m. nusiųsta: VšĮ Valakupių reabilitacijos centras – 77 asmenys, Šiaulių darbo rinkos mokymo centras – 55 asmenys, VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras – 47 asmenys, VšĮ „Profesijų spektras“ – 39 asmenys, VšĮ „Vilties žiedas“ – 35 asmenys, VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė – 30 asmenų, VšĮ „Rastis“ – 29 asmenys, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras – 22 asmenys, VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras – 15 asmenų, Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialas – 12 asmenų, VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras – 15 asmenų, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras – 3 asmenys, Utenos regioninis profesinio mokymo centras – 8 asmenys.

Neįgalieji pasirinko 102 skirtingas mokymo programas, iš kurių populiariausios: kompiuterio pagrindų vartotojo, prekybinės salės darbuotojo, krautuvų vairuotojo, apskaitininko, smulkaus verslo administratoriaus, slaugytojo padėjėjo, floristo – gėlių pardavėjo, meninių odos dirbinių gamintojo, staliaus, prekybos sandėlio darbuotojo, teksto rinkėjo maketuotojo.

Tarp nusiųstų per 2017 m. I pusmetį 14 asmenų nutraukė profesinės reabilitacijos programas ( asmenys – pablogėjus sveikatos būklei, nepajėgė dalyvauti programoje, 2 asmenys, dėl ligos, kuri tęsėsi ilgiau kaip 60 d., 1 – įsidarbino ir profesinė reabilitacija nebereikalinga, 3 – savo iniciatyva, 3 – be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 d. d. nedalyvavo programoje).

Ataskaitiniu laikotarpiu profesinės reabilitacijos programą baigė 398 asmenys.

Programos efektyvumo rodikliai:

Profesinės reabilitacijos programą baigusių (kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas įgijusių) asmenų įsidarbinimo rodiklis – 73,7 proc., , išsilaikiusių darbo rinkoje 3 mėn. (baigusių prieš 3 mėn.)  - 60,3 proc., išsilaikiusių 6 mėn. (baigusių prieš 6 mėn.) – 53,3 proc., išsilaikiusių 9 mėn. (baigusių prieš 9 mėn.) – 49,5 proc., išsilaikiusių  12 mėn. (baigusių prieš 12 mėn. ) – 46,9 procentai.

Profesinės reabilitacijos programos finansavimui viso panaudota 1813,5 tūkst. Eur, iš jų 1040,9 tūkst. Eur VB lėšų .477,1 tūkst. Eur profesinės reabilitacijos pašalpoms ir 451,5 tūkst. Eur profesinės reabilitacijos paslaugoms) ir 772,7 tūkst. Eur ESF lėšų.

 

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2017 m. I ketv. 

Per 2017 m.  profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 576 asm., iš jų 399 asm. nusiųsti į programą 2016 m. ir 177 asm. nusiųsti per 2017 m. I ketv.

Pagal profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas į profesinės reabilitacijos programą nusiųsta: VšĮ Valakupių reabilitacijos centras – 39 asm., Šiaulių darbo rinkos mokymo centras – 25 asm., VšĮ „Vilties žiedas“ – 21 asm., VšĮ „Profesijų spektras“ - 19 asm., VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras - 15 asm., VšĮ „Rastis“ – 12 asm., Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras - 14 asm., VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė - 13 asm., VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras - 7 asm., Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialas - 5 asm., VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras - 3 asm., Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras - 2 asm., Utenos regioninis profesinio mokymo centras - 2 asm.

Neįgalieji pasirinko 80 skirtingų mokymo programų, iš kurių populiariausios: kompiuterio pagrindų vartotojo, vairuotojo, prekybinės salės darbuotojo, smulkaus verslo administratoriaus, floristo – gėlių pardavėjo, staliaus, manikiūrininko, meninių odos dirbinių gamintojo, apskaitininko, slaugytojo padėjėjo.

Tarp nusiųstų per 2017 m. I ketv., 4 asmenys nutraukė profesinės reabilitacijos programą (1 asm. – pablogėjus sveikatos būklei, nepajėgė dalyvauti programoje, 2 - savo iniciatyva, 1 - be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 d. d. nedalyvavo programoje).

Ataskaitiniu laikotarpiu profesinės reabilitacijos programą sėkmingai baigė 179 asm.

Profesinės reabilitacijos programą baigusių (kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas įgijusių) asmenų įsidarbinimo per 6 mėnesius po baigimo rodiklis – 73,9 proc. (prieš 6 mėnesius sėkmingai baigė 146 asm., iš jų per 6 mėn. įsidarbino arba pradėjo individualią veiklą 108 asm.).

Profesinės reabilitacijos programos finansavimui viso panaudota 839,58 tūkst. Eur, iš jų 452,20 tūkst. Eur VB lėšų (228,00 tūkst. Eur profesinės reabilitacijos pašalpoms ir 224,19 tūkst. Eur profesinės reabilitacijos paslaugoms) ir 387,37 tūkst. Eur ESF lėšų.  

 

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2016 metus

Per 2016 m. profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 1109 asm., iš jų 331 asm. nusiųstas į programą 2015 m. ir 778 asm. nusiųsti 2016 m. sausio – gruodžio mėn.

Pagal profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas į profesinės reabilitacijos programą 2016 m. nusiųsta: VšĮ Valakupių reabilitacijos centras – 179 asm., Šiaulių darbo rinkos mokymo centras – 128 asm., VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras – 109 asm., VšĮ „Profesijų spektras“ – 82 asm., VšĮ „Vilties žiedas“ – 60 asm., VšĮ „Rastis“ – 48 asm., VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė – 46 asm., VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras – 28 asm., VšĮ Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras – 26 asm., VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Druskininkų filialas – 24 asm., Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras – 17 asm., Trakų neįgaliųjų užimtumo centras – 16 asm., Utenos regioninis profesinio mokymo centras – 15 asm.

Neįgalieji pasirinko 120 skirtingų profesinio mokymo programų, iš jų populiariausios buvo: apskaitininko, kompiuterio pagrindų vartotojo, prekybinės salės darbuotojo, floristo – gėlių pardavėjo, staliaus, kompiuterio techniko, slaugytojo padėjėjo, kasininko pardavėjo, meninių odos dirbinių gamintojo, plataus profilio kirpėjo, virėjo, įmonės darbo organizatoriaus, pagalbinio virtuvės darbuotojo, dekupažo, juvelyro, kompiuterinio raštingumo pagrindų, reklamos maketuotojo, internetinio puslapio kūrėjo, santechniko, smulkaus verslo administratoriaus, valytojo, adaptuota asmenims su psichikos negalia, dailiųjų medžio dirbinių gamintojo, teksto rinkėjo ir maketuotojo, floristo, draudimo konsultanto, dailiųjų rankdarbių gamintojo.

Tarp nusiųstų per 2016 m. sausio – gruodžio mėn. nutraukusių profesinės reabilitacijos programą buvo 70 asm. (26 asm. – buvo nedarbingi dėl ligos ar slaugos ilgiau kaip 60 k. d. per dalyvavimą programoje, 23 asm. – pablogėjus sveikatos būklei, nepajėgė dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, 7 asm. – įsidarbino ir tolesnei jų darbinei veiklai profesinė reabilitacija nereikalinga, 6 asm. – be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 d. d. nedalyvavo profesinės reabilitacijos programoje, 4 asm. – savo iniciatyva, 4 asm. – dėl kitų priežasčių).

Profesinės reabilitacijos programą baigusių (kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas įgijusių) asmenų įsidarbinimo per 6 mėnesius po baigimo rodiklis – 67,8 proc.

Per 2016 m. sausio – gruodžio mėn. profesinės reabilitacijos programos finansavimui viso panaudota 3.176.159,84 Eur, jų 1.650.853,61 Eur VB lėšų (773.713,04 Eur profesinės reabilitacijos pašalpoms ir 877.140,57 Eur profesinės reabilitacijos paslaugoms) ir 1.525.306,23 Eur ESF lėšų.

 

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2016 m. 9 mėnesius

Per 2016 m. profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 971 asm., iš jų 380 asm. nusiųsti į programą 2015 m. ir 591 asm. nusiųsti 2016 m. sausio – rugsėjo mėn.

Pagal profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas į profesinės reabilitacijos programą 2016 m. nusiųsta: VšĮ Valakupių reabilitacijos centras – 128 asm., Šiaulių darbo rinkos mokymo centras – 105 asm., VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras – 78 asm., VšĮ „Profesijų spektras“ – 68 asm., VšĮ „Vilties žiedas“ – 45 asm., VšĮ „Rastis“ – 39 asm., VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė – 29 asm., VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras – 26 asm., VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras – 18 asm., VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Druskininkų filialas – 18 asm., Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras – 13 asm., Trakų neįgaliųjų užimtumo centras – 13 asm., Utenos regioninis profesinio mokymo centras – 11 asm.

Neįgalieji pasirinko 114 skirtingų profesinio mokymo programų. Populiariausios buvo: apskaitininko, prekybinės salės darbuotojo, kompiuterio techniko, floristo–gėlių pardavėjo, kompiuterių techniko, slaugytojo padėjėjo, staliaus, santechniko, plataus profilio kirpėjo, dekupažo, kasininko juvelyro, kompiuterinio raštingumo, meninių odos dirbinių gamintojo, reklamos maketuotojo.

Tarp nusiųstų per 2016 m. sausio – rugsėjo mėn. nutraukusių profesinės reabilitacijos programą buvo 45 asm. (15 – pablogėjus sveikatos būklei, nepajėgė dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, 14 asm. – buvo nedarbingi dėl ligos ar slaugos ilgiau kaip 60 k. d. per dalyvavimą programoje, 7 asm. – įsidarbino ir tolesnei jo darbinei veiklai profesinė reabilitacija nereikalinga, 4 asm. – be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 d. d. nedalyvavo profesinės reabilitacijos programoje, 3 asm. – savo iniciatyva, 2 asm. – dėl kitų priežasčių).

Profesinės reabilitacijos programą baigusių (kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas įgijusių) asmenų įsidarbinimo per 6 mėnesius po baigimo rodiklis – 57,6 proc. (prieš 6 mėnesius baigė 370 asm., iš jų per 6 mėn. įsidarbino arba pradėjo individualią veiklą 210 asm.).

Įsidarbinimo per 6 mėn. po baigimo (įskaitant nutraukusius profesinės reabilitacijos programą anksčiau laiko) – 68,6 proc.

Per 2016 m. sausio – rugsėjo mėn. profesinės reabilitacijos programos finansavimui viso panaudota 2.274.376,46 Eur, iš jų 1.231.761,841 Eur VB lėšų (558.422,73 Eur profesinės reabilitacijos pašalpoms ir 1.715.953,73 Eur profesinės reabilitacijos paslaugoms) ir 1.042.614,62 Eur ESF lėšų.

 

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2016 m. I pusmetį

Per 2016 m. profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 712 asm., iš jų 344 asm. nusiųsti į programą 2015 m. ir 368 asm. nusiųsti 2016 m.

Pagal profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas į profesinės reabilitacijos programą 2016 m. nusiųsta: VšĮ Valakupių reabilitacijos centras – 79 asm., Šiaulių darbo rinkos mokymo centras – 63 asm., VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras – 53 asm., VšĮ „Profesijų spektras“ – 42 asm., VšĮ „Vilties žiedas“ – 29 asm., VšĮ „Rastis“ – 23 asm., VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė – 21 asm., VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras - 21 asm., VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras - 13 asm., VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Druskininkų filialas - 11 asm., Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras – 7 asm., Trakų neįgaliųjų užimtumo centras – 4 asm., Utenos regioninis profesinio mokymo centras – 2 asm.

Neįgalieji pasirinko 103 skirtingas mokymo programas. Populiariausios buvo: apskaitininko, prekybinės salės darbuotojo, kompiuterio techniko, slaugytojo padėjėjo, staliaus, santechniko, dekupažo, floristo-gėlių pardavėjo, meninių odos dirbinių gamintojo, reklamos maketuotojo, smulkaus verslo administratoriaus, plataus profilio kirpėjo, juvelyro, manikiūrininko, dailiųjų medžio dirbinių drožėjo, pynėjo iš vytelių, apdailininko, plytelių klojėjo, kasininko pardavėjo, draudimo konsultanto, B kategorijos automobilių vairuotojo, avalynės taisytojo, virėjo.

Tarp nusiųstų per 2016 m. I pusmetį nutraukusių profesinės reabilitacijos programą buvo 19 asm. (9 - pablogėjus sveikatos būklei, nepajėgė dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, 3 - be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 d. d. nedalyvavo profesinės reabilitacijos programoje, 3 - įsidarbino ir tolesnei jo darbinei veiklai profesinė reabilitacija nereikalinga, 2 - savo iniciatyva nutraukė profesinės reabilitacijos programą ir 2 – dėl kitų priežasčių).

Profesinės reabilitacijos programą baigusių (kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas įgijusių) asmenų įsidarbinimo per 6 mėnesius po baigimo rodiklis – 56,11 proc. (prieš 6 mėnesius baigė 221 asm., iš jų per 6 mėn. įsidarbino arba pradėjo individualią veiklą 124 asm.).

Per 2016 m. I pusmetį profesinės reabilitacijos programos finansavimui viso panaudota 1.490.362,76 Eur, iš jų 784.291,21 Eur VB lėšų (358.548,45 Eur profesinės reabilitacijos pašalpoms ir 425.742,76 Eur profesinės reabilitacijos paslaugoms) ir 706.071,55 Eur ESF lėšų.

 

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2016 metų I ketvirtį

2016 m. I ketvirtį profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 525 asm., iš jų 344 asm. nusiųsti į programą 2015 m. ir 181 per 2016 metų I ketv.

Pagal profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas į profesinės reabilitacijos programą nusiųsta: VšĮ Valakupių reabilitacijos centras – 37 asm., VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras – 28 asm., Šiaulių darbo rinkos mokymo centras – 35 asm., VšĮ „Profesijų spektras“ – 16 asm., Utenos regioninis profesinio mokymo centras – 2 asm., VšĮ „Rastis“ – 9 asm., VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras – 8 asm., VšĮ „Vilties žiedas“ – 11 asm., VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras – 11 asm., VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė – 12 asm., VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Druskininkų filialas - 7 asm., VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras – 1 asm., Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras – 4 asm.

Neįgalieji pasirinko 81 skirtingą mokymo programą, iš kurių populiariausios buvo apskaitininko, reklamos maketuotojo, kompiuterio pagrindų vartotojo,  prekybinės salės darbuotojo, santechniko, slaugytojo padėjėjo, apskaitininko, pagalbinio virtuvės darbuotojo, juvelyro, manikiūrininko, meno dirbinių iš odos gamintojo, smulkaus verslo administratoriaus, pynėjo iš vytelių, floristo-gėlių pardavėjo, apdailininko, kasininko-pardavėjo, avalynės taisytojo, dekupažo, plataus profilio kirpėjo, krautuvų vairuotojo, sandėlininko, lankomosios priežiūros darbuotojo, draudimo konsultanto, plytelių klojėjo, adaptuota asmenims su psichikos negalia mokymo programos.

Per 2016 m. I ketv. dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje viso baigė 164 asm., iš jų 15 asm. nutraukė programą (6 – pablogėjus sveikatos būklei nepajėgė dalyvauti programoje, 4 - dėl ligos ar slaugos ilgiau kaip 60 k. d. per dalyvavimo programoje laikotarpį, 1 – įsidarbino ir tolesnei darbinei veiklai programa nereikalinga, 2 – savo iniciatyva nutraukė programą, 1 - be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 d. d. nedalyvavo programoje, 1 – kitos priežastys).

Profesinės reabilitacijos programą baigusių (kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas įgijusių) asmenų įsidarbinimo per 6 mėnesius po baigimo rodiklis – 56 proc. (prieš 6 mėnesius baigė 91 asm., iš jų per 6 mėn. įsidarbino arba pradėjo individualią veiklą 51 asm.).

 

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2015 metus

Per 2015 m. sausio - gruodžio mėn. profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 711 asm., iš jų 188 asm. nusiųsti į programą 2014 m. ir 523 asm. nusiųsti 2015 m.                                                            

Pagal profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas į profesinės reabilitacijos programą 2015 m. nusiųsta: VšĮ Valakupių reabilitacijos centras – 138 asm., VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras – 67 asm., Šiaulių darbo rinkos mokymo centras – 59 asm., VšĮ „Profesijų spektras“ – 54 asm., VšĮ „Vilties žiedas“ - 48asm., VšĮ „Rastis“ – 35 asm., VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė – 34 asm., VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras - 22 asm., VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras - 22 asm., VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Druskininkų filialas - 16 asm., Utenos regioninis profesinio mokymo centras – 16, VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras – 7 asm., Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras – 5 asm.

Neįgalieji pasirinko 104 skirtingas mokymo programas. Populiariausios buvo: apskaitininko, kompiuterio pagrindų vartotojo, floristo-gėlių pardavėjo, dekupažo, prekybinės salės darbuotojo, smulkaus verslo administratoriaus, įmonės darbo organizatoriaus, staliaus, meninių odos dirbinių gamintojo, verslo organizatoriaus, kasininko pardavėjo, virėjo, SPA specialisto-masažuotojo, apskaitininko – buhalterio, dailiųjų rankdarbių gamintojo, internetinio puslapio kūrėjo, fotografo, kelionių vadovo, prekybos sandėlio pagalbinio darbuotojo, juvelyro, dailiųjų medžio dirbinių gamintojo, siuvėjo, teksto rinkėjo ir maketuotojo, sandėlininko, valytojo (adaptuota asmenims su psichikos negalia), individualių drabužių siuvėjo-sukirpėjo mokymo programa (žmonėms su judėjimo negalia).

Tarp nusiųstų į programą per 2015 m. sausio – gruodžio mėn. 34 asm. nutraukė profesinės reabilitacijos programą, iš jų 2 be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 d. d. nedalyvavo programoje, 1 – neaiškios priežastys, 5 asm. dėl to, kad įsidarbino ir tolesnei jų darbinei veiklai profesinė reabilitacija nereikalinga, 3 asm. – savo iniciatyva, 11 asm. – nedarbingi dėl ligos ar slaugos ilgiau kaip 60 k. d. per dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje ir 12 - pablogėjus sveikatos būklei nepajėgia dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje.

Profesinės reabilitacijos programą baigusių (kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas įgijusių) asmenų įsidarbinimo per 6 mėnesius po baigimo rodiklis – 57,09 proc. (prieš 6 mėnesius baigė 275 asm., iš jų per 6 mėn. įsidarbino arba pradėjo individualią veiklą 157 asm.). 

Per 2015 m. sausio – gruodžio mėn. profesinės reabilitacijos programos finansavimui viso panaudota 2.162.767,08 Eur, iš jų 1.420.620,01 Eur VB lėšų (529.338,55 Eur profesinės reabilitacijos pašalpoms ir 891.281,46 Eur profesinės reabilitacijos paslaugoms) ir 742.147,07 Eur ESF lėšų. 

                        

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2014 m.

Per 2014 m. profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 626 asmenys, iš jų 340 nusiųsti į programą 2013 m. ir 286  nusiųsti 2014 m., finansuojant iš valstybės biudžeto.

Pagal profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas į profesinės reabilitacijos programą 2014 m. nusiųsta: VšĮ Valakupių reabilitacijos centras – 67 asmenis, VšĮ „Vilties žiedas“ – 42, VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras – 35, VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras – 31, VšĮ „Profesijų spektras“ - 26, VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė – 19, Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras – 19, VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras - 14, VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Druskininkų filialas – 12, VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras – 10, Utenos regioninis profesinio mokymo centras –5, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras – 3, VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras - 2 ir VšĮ „Profesijų spektras“ Marijampolės filialas – 1 asmenį.

Neįgalieji pasirinko 92 skirtingas mokymo programas, iš kurių populiariausios buvo apskaitininko, floristo-gėlių pardavėjo, kompiuterio pagrindų vartotojo, smulkaus verslo administratoriaus, pardavėjo, meninių odos dirbinių gamintojo, siuvėjo, sandėlininko mokymo programos.

Per ataskaitinį laikotarpį programą baigė ar nutraukė 453 asmenys, iš jų 23 nutraukė dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje. Pagal nutraukimo priežastis: 18 - dėl ligos ar pablogėjus sveikatos būklei, 1 - įsidarbino ir tolesnei jo darbinei veiklai profesinė reabilitacija nereikalinga, 1 – nesilaikė sutartinių įsipareigojimų, 1 - be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 d. d. nedalyvavo profesinės reabilitacijos programoje, 2 asmenys - kitos priežastys.

Profesinės reabilitacijos programą baigusių (kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas įgijusių) asmenų įsidarbinimo per 6 mėnesius po baigimo rodiklis – 65,7 proc. (prieš 6 mėnesius baigė 507 asmenys, iš jų per 6 mėn. įsidarbino arba pradėjo individualią veiklą 333 asmenys).

 

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2013 m.

Per 2013 m. profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 896 asm., iš jų 317 asm. nusiųsti į programą 2012 m. Nusiųsta 2013 m. 579 asmenys, iš jų 228 asmenys finansuojant iš ESF projekto „Parama neįgaliesiems“ ir 351 asm. finansuojant iš valstybės biudžeto.

Pagal profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas į profesinės reabilitacijos programą nusiųsta: VšĮ Valakupių reabilitacijos centras – 152 asm., VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras ir VšĮ „Vilties žiedas“ - po 95 asm., Šiaulių darbo rinkos mokymo centras – 62 asm., VšĮ „Profesijų spektras“ – 40 asm., VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Druskininkų filialas – 31 asm., VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras – 25 asm., Panevėžio darbo rinkos mokymo centras ir VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė - po 19 asm., VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras ir Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras – po 10 asm., Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centras ir Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras - po 9 asm., Utenos regioninis profesinio mokymo centras – 3 asmenis.

Neįgalieji pasirinko 108 skirtingas mokymo programas, iš jų populiariausios buvo apskaitininko, įmonės darbo organizatoriaus, floristo - gėlių pardavėjo, kompiuterio vartojimo pagrindų, apskaitininko - buhalterio, elektroninio verslo, kasininko pardavėjo, prekybinės salės darbuotojo, staliaus, želdynų prižiūrėtojo, juvelyro, pynėjo iš vytelių, dailiųjų rankdarbių, duonos gaminių kepėjo, kompiuterių techniko, meninių odos dirbinių gamintojo, siuvėjo – operatoriaus.

Per ataskaitinį laikotarpį programą baigė ar nutraukė 572 asmenys, iš jų 43 asmenys nutraukė dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje. Pagal nutraukimo priežastis: 28 asm. laikinai nedarbingi ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų, 6 asm. dėl kitų priežasčių, 5 asm. įsidarbino ir tolesnei veiklai profesinė reabilitacija nereikalinga, 3 asm. pablogėjus sveikatos būklei, 1 asm. savo iniciatyva.

Profesinės reabilitacijos programą baigusių asmenų įsidarbinimo per 6 mėnesius po baigimo rodiklis – 61 proc.

 

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2012 m.

Per 2012 m. sausio – gruodžio mėn. profesinės reabilitacijos programoje vykdant ESF projektą „Parama neįgaliesiems“ dalyvavo 920 neįgaliųjų asmenų, iš jų  293 asm. nusiųsti į programą  2011 m. ir 627 asm. - per 2012 metus.

Daugiausia asmenų nusiųsta į VšĮ Valakupių reabilitacijos centras – 116 asm., VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras – 108 asm., VšĮ „Vilties žiedas“ – 94 asm., VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras – 67 asm., VšĮ „Profesijų spektras“ – 58 asm., VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė – 40 asm., VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Druskininkų filialas – 35 asm., Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras – 34 asm., VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras – 28 asm., Panevėžio darbo rinkos mokymo centras – 14 asm., Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras, VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras ir Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centras – po 11 asmenų.

Neįgalieji pasirinko 92 skirtingas mokymo programas, iš jų populiariausios buvo apskaitininko, įmonės darbo organizatoriaus, kompiuterio vartotojų, želdynų prižiūrėtojo, kasininko pardavėjo, įvairių meninių dirbinių gamintojo, siuvėjo-operatoriaus, virėjo, slaugytojo padėjėjo, floristo – gėlių pardavėjo, kasininko - pardavėjo.

Per ataskaitinį laikotarpį programą baigė ar nutraukė 626 asmenys. Nutraukė profesinės reabilitacijos programą 29 asmenys, iš jų 14 asmenų dėl nedarbingumo daugiau kaip 60 dienų, 5 – dėl nesilankymo mokymo įstaigoje, 4 – dėl pablogėjusios sveikatos 2 - dėl sutarties sąlygų nesilaikymo, 4 - kitų priežasčių.

Per ataskaitinį laikotarpį profesinės reabilitacijos programą baigusių, t.y. nutraukusių arba kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas įgijusių asmenų įsidarbinimo per 6 mėnesius po baigimo rodiklis – 57 proc. (prieš 6 mėnesius baigė 594 asmenys, iš jų per 6 mėn. įsidarbino 339 asmenų)

Profesinės reabilitacijos pašalpa buvo mokama 907 asmenims, iš jų 245 asm. pradėta mokėti 2011 m. ir 662 asm. - 2012 m. sausio - lapkričio mėn.

Per 2012 m. sausio – gruodžio mėn. profesinės reabilitacijos programos finansavimui panaudota 12.441,8 tūkst. Lt, iš jų valstybės biudžeto lėšų profesinės reabilitacijos pašalpoms 2.350,1 tūkst. Lt, ES fondo – 10.091,7 tūkst. Lt, iš jų 8.318,8 tūkst. Lt profesinės reabilitacijos paslaugoms, 13,7 tūkst. Lt transporto, 164,2 tūkst. Lt dalyvių kelionės, 571,8 tūkst. Lt apgyvendinimo ir 1.023,2 tūkst. Lt maitinimo išlaidoms. Vidutiniškai vienam asmeniui – 13524 Lt.

 

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2011 m.

Per ataskaitinį laikotarpį į profesinės reabilitacijos programą nusiųsti 575 asmenys. Vilniaus teritorinė darbo birža per šį laikotarpį į profesinės reabilitacijos programą nusiuntė 195 asmenis, Kauno – 142, Šiaulių – 70, Alytaus – 49, Klaipėdos – 53, Plungės ir Panevėžio po 19, Marijampolės – 12, Tauragės – 9 ir Utenos – 7 asmenis.

Daugiausia asmenų nusiųsta į VšĮ Valakupių reabilitacijos centras – 116, VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras ir VšĮ „Vilties žiedas“ po 85, VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras – 83, VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė – 64, „Profesijų spektras“ – 55, VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Druskininkų filialas – 30, VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras – 28, VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras – 16, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras – 8, Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centras – 5 asmenys.

Populiariausios tarp neįgaliųjų asmenų buvo šios mokymo programos: įmonės darbo organizatoriaus, želdynų prižiūrėtojo, apskaitininko, smulkaus verslo administravimo, kasininko pardavėjo, verslo organizatoriaus, dailiųjų medžio dirbinių gamintojo, kompiuterio vartojimo pagrindų, siuvėjo – operatoriaus, meninių dirbinių iš odos, sandėlininko ir virėjo. Iš viso neįgalieji mokėsi pagal 79 skirtingas mokymo programas.

Per 2011 metus profesinės reabilitacijos programą baigė ar nutraukė 513 asmenų. Nutraukė profesinės reabilitacijos programą 51 asmuo, iš jų 19 asmenų dėl nedarbingumo daugiau kaip 60 dienų, 12 – pablogėjusios sveikatos, 8 – savo iniciatyva, 7 – nesilankymo mokymo įstaigoje, 3 – sutarties sąlygų nesilaikymo, 2 - dėl kitų priežasčių.

Per ataskaitinį laikotarpį profesinės reabilitacijos programą baigusių ir kvalifikacijas ar kompetencijas įgijusių asmenų įsidarbinimo per 6 mėnesius po baigimo rodiklis – 47 proc. (prieš 6 mėnesius baigė 467 asmenys, iš jų per 6 mėn. įsidarbino 219 asmenų). Atskirose profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose šis rodiklis: 70 proc. VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, 50 proc. VšĮ Trakų neįgaliųjų reabilitacinis centras, 54 proc. VšĮ Vilniaus psichosocialinis reabilitacijos centras, 59 proc. VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, 60 proc. Radviliškio technologijų ir verslo centras, 35 proc. VšĮ „Profesijų spektras“, 49 proc. VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras, 40 proc. VšĮ „Vilties žiedas“, 21 proc. Tauragės neįgaliųjų reabilitacinis centras, 23 proc. VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė.

Per 2011 metus profesinės reabilitacijos pašalpa buvo mokama 757 asmenims, iš jų 217 asm. nusiųsti į programą 2010 m. ir 540 asm. nusiųsti 2011 metais.

Per ataskaitinį laikotarpį profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 812 asmenų (237 asm. nusiųsti 2010 m. ir 575 asm. – 2011 m.) šių asmenų programos finansavimui panaudota 10.928,9 tūkst. Lt, iš jų valstybės biudžeto lėšų profesinės reabilitacijos pašalpoms 2.055,6 tūkst. Lt, ES fondo – 8.873,3 tūkst. Lt, iš jų 7.355,6 tūkst. Lt profesinės reabilitacijos paslaugoms, 6,0 tūkst. Lt transporto, 128,7 tūkst. Lt dalyvių kelionės, 457,8 tūkst. Lt apgyvendinimo ir 925,2 tūkst. Lt maitinimo išlaidoms.

 

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2010 m.

Per 2010 metus teritorinėse darbo biržose įregistruoti 489 asmenys (56 asm. arba 13 proc. daugiau nei 2009 m.), kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis. Daugiausiai jų įsiregistravo Vilniaus darbo biržoje - 182 asmenys, Kauno - 105, Šiaulių - 61, Klaipėdos - 46 asmenys.

Per ataskaitinį laikotarpį į profesinės reabilitacijos programą nusiųsti 554 asmenys (214 asm. arba 63 proc. daugiau nei 2009 m.) iš jų 252 arba 45 proc. moterys. Vilniaus darbo birža per šį laikotarpį į profesinės reabilitacijos programą nusiuntė 219 asmenų, Kauno – 126, Klaipėdos – 53, Šiaulių – 65, Alytaus – 25, Tauragės – 21, Panevėžio – 16, Marijampolės – 14, Plungės – 12, Utenos 3 asmenis.

Per ataskaitinį laikotarpį daugiausia asmenų nusiųsta į VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“ – 127, VšĮ „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras“ – 96, VšĮ „Vilties žiedas“ – 73, VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“ – 70, VšĮ „Palangos reabilitacijos ligoninė“ - 69, VšĮ „Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras“ – 56, VšĮ „Profesijų spektras“ – 30, Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos centras – 15, Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras – 9, UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“ – 5 ir VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras – 4 asmenys. Daugiausiai neįgaliųjų asmenų pasirinko galimybę įgyti šias profesines kvalifikacijas: apskaitininko, įmonės darbo organizatoriaus, smulkaus verslo administratoriaus ir verslo organizatoriaus, dailiųjų medžio dirbinių bei meninių odos dirbinių gamintojo, sandėlininko, floristo – gėlių pardavėjo, juvelyro, manikiūrininko ir pedikiūrininko. Iš viso neįgalieji mokėsi pagal 100 skirtingų mokymo programų.

Per 2010 metus profesinės reabilitacijos programą baigė 404 asmenys (132 asm. arba 51 proc. daugiau nei 2009 m.). Įsidarbino 151 asmuo arba 37 proc. baigusiųjų. Iš profesinės reabilitacijos programą VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centre“ baigusių asmenų įsidarbino 87 proc., Lietuvos reabilitaciniame profesinio rengimo centre - 58 proc., VšĮ „Profesijų spektre“ - įsidarbino 25 proc., VšĮ „Vilniaus psichosocialiniame reabilitacijos centre“ - 37 proc., VšĮ „Valakupių reabilitacijos centre“ - 38 proc., VšĮ „Vilties žiede“ - 27 proc., VšĮ „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centre“ - 37 proc., „Palangos reabilitacijos ligoninėje“ - 24 proc.

Nutraukė profesinės reabilitacijos programą 52 asmenys, iš jų 17 asmenų nutraukė savo iniciatyva, 10 – dėl sutarties sąlygų nesilaikymo, 9 – dėl ilgesnio kaip 60 dienų trukmės nedarbingumo, 7 – dėl nesilankymo mokymo įstaigoje ir 9 asmenys dėl pablogėjusios sveikatos.

Per 2010 metus profesinės reabilitacijos pašalpa paskirta 579 asmenims (319 asm. arba 123 proc. daugiau nei 2009 m.).

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimui panaudota 11539,3 tūkst. Lt, iš jų 9553,3 tūkst. Lt iš ES socialinio fondo ir 1986,0 tūkst. Lt iš Valstybės biudžeto. Pagal finansavimo išlaidų grupes: pašalpoms sumokėti panaudota 1707,4 tūkst. Lt, paslaugoms – 8010,4 tūkst. Lt, kelionių išlaidoms kompensuoti – 202,8 tūkst. Lt, apgyvendinimo – 507,6 tūkst. Lt, dalyvių maitinimo išlaidoms – 1111,0 tūkst. Lt.

 

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2009 m.

Per 2009 m. teritorinėse darbo biržose įregistruoti 433 asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis. Daugiausiai jų įsiregistravo Vilniaus darbo biržoje - 104 asmenys, Kauno - 101, Šiaulių - 49, Klaipėdos - 38 asmenys.

Per ataskaitinį laikotarpį į profesinės reabilitacijos programą nusiųsti 340 asmenys, iš jų 186 moterys. Kauno darbo birža per šį laikotarpį į profesinės reabilitacijos programą nusiuntė 77 asmenis, Vilniaus - 74, Šiaulių - 44, Klaipėdos - 35, Raseinių - 12, Tauragės - 10, Radviliškio - 9, Druskininkų, Šilutės - po 7, Marijampolės - 6, Alytaus - 5, Jonavos, Panevėžio, Ukmergės - po 4, Palangos, Kretingos, Šilalės, Švenčionių - po 3, Lazdijų, Skuodo, Biržų, Pasvalio, Joniškio, Mažeikių, Telšių, Molėtų, Šalčininkų, Trakų - po 2, Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų, Vilkaviškio, Kupiškio, Kelmės, Pakruojo, Jurbarko, Plungės, Širvintų - po 1 asmenį.

2009 m. daugiausia asmenų nusiųsta į VšĮ „Palangos reabilitacijos ligoninė“ – 74, VšĮ „Vilties žiedas“ - 69, VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“ ir VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“ – po 44, VšĮ „Profesijų spektras“ – 33, VšĮ „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras“ – 30, VšĮ „Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras“- 25 asmenys. Neįgaliųjų asmenų tarpe populiariausios šios profesijos: apskaitininko, floristo – gėlių pardavėjo, smulkaus verslo administratoriaus, naftos produktų degalinės operatoriaus, siuvėjo operatoriaus, siuvėjo operatoriaus ir pardavėjo mokymo programos.

Per ataskaitinį laikotarpį profesinės reabilitacijos programą baigė 272 asmenys, iš jų 113 asmenų arba 42 proc. įsidarbino ( 105 asmenys įsidarbino per 3 mėn., 8 asmenys per 6 mėn.). Daugiausia asmenų įsidarbino per 6 mėnesius baigę VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centrą“ (75 proc.), VšĮ „Žirmūnų darbo rinkos mokymo centrą“ (57 proc.), VšĮ „Vilties žiedą“ (49 proc.), Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centrą (44 proc.), VšĮ „Profesijų spektrą“ (38 proc.), VšĮ „Valakupių reabilitacijos centrą“ (34 proc.), mažiausiai - VšĮ „Palangos reabilitacijos ligoninę“ (29 proc.).

Profesinės reabilitacijos programa nutraukta 27 asmenims arba 8 proc., iš jų 4 asmenims ji buvo nutraukta už pažeidimus, 13 - dėl ilgalaikio nedarbingumo, 5 - pablogėjus sveikatai, 2 - savo iniciatyva, 3 - dėl nesilankymo įstaigoje.

Vidutinė profesinės reabilitacijos programos trukmė – 6,7 mėn. Ataskaitiniu laikotarpiu profesinės reabilitacijos pašalpa paskirta 260 asmenims.

Profesinės reabilitacijos paslaugos finansuojamos iš Europos struktūrinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšų. Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimui panaudota iš viso 9287,8 tūkst. Lt, iš jų vykdant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos darbo biržos 2009 m. vasario 2 d. pasirašytą sutartį Nr. USO9-6/D4-15 „Dėl lėšų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo finansavimui 2009 metais pervedimo“ per ataskaitinį laikotarpį panaudota profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui 3617,3 tūkst. Lt bei pagal sutartį Nr. USO9-6/D4-14 „Dėl lėšų profesinės reabilitacijos pašalpų mokėjimo finansavimui 2009 metais pervedimo“ profesinės reabilitacijos pašalpoms panaudota 1079,7 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų, profesinės reabilitacijos paslaugoms panaudota 4590,8 tūkst. Lt ESF lėšų

 

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2008 m.

2008 m. profesinės reabilitacijos paslaugas teikė 9 profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos: VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“, VšĮ „Palangos reabilitacinė ligoninė, VšĮ „Profesijų spektras„ , Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras, VšĮ „Vilties žiedas“, VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo tarnyba“, VšĮ „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo tarnyba“ ir VšĮ „Vilniaus psichosocialinis reabilitacijos centras“. Šios įstaigos neįgaliems asmenims siūlė įsigyti profesiją pagal 139 mokymo programas.

Per 2008 m. teritorinėse darbo biržose įregistruoti 332 asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis. Daugiausiai jų įsiregistravo Kauno darbo biržoje - 117 asmenų, Vilniaus - 76, Klaipėdos – 21, Šiaulių – 17, Panevėžio – 10 asmenų.

Per ataskaitinį laikotarpį į profesinės reabilitacijos programą nusiųsti 279 asmenys, iš jų 153 moterys. Kauno darbo birža per šį laikotarpį į profesinės reabilitacijos programą nusiuntė 103 asmenis, Vilniaus – 57, Klaipėdos – 18, Šiaulių – 17, Panevėžio – 10, Tauragės – 8, Alytaus, Plungės, Raseinių ir Trakų – po 5, Kaišiadorių ir Druskininkų – po 4, Biržų, Kretingos, Mažeikių, Molėtų, Pasvalio ir Šilutės – po 3, Zarasų, Radviliškio, Jonavos ir Jurbarko – po 2, Palangos, Varėnos, Kėdainių, Kelmės, Lazdijų, Prienų, Skuodo, Utenos, Šalčininkų, Švenčionių, Šilalės ir Marijampolės – po 1 asmenį.

2008 m. daugiausia asmenų nusiųsta į VšĮ „Valakupių reabilitacijos centrą“ - 105, VšĮ „Vilties žiedą“ - 68, VšĮ „Palangos reabilitacijos ligoninę“ - 63. Neįgaliųjų asmenų tarpe populiariausios pasirenkamos profesijos: apskaitininko, juvelyro, kompiuterio vartojimo pagrindų, įmonės darbo organizatoriaus, plytelių klojėjo, pardavėjo, slaugytojo padėjėjo, smulkaus verslo administratoriaus ir apskaitininko mokymo programos.

2008 m. profesinės reabilitacijos programą baigė 173 asmenys, iš jų 63 asmenys arba 36 proc. įsidarbino. Aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse dalyvavo 41 asmuo, iš jų: 12asmenų įdarbinti subsidijuojant, 9 asmenys susikūrė darbo vietas dalyvaudami savarankiško užimtumo rėmimo priemonėje, 15 asmenų nusiųsti į darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę, 3 asmenys - į viešuosius darbus, 1 asmuo įdarbintas vietinių užimtumo iniciatyvų projekto pagalba įsteigus darbo vietą, 1 asmeniui įsteigta subsidijuojama darbo vieta.

Profesinės reabilitacijos programa nutraukta 14 asmenų, iš jų savo noru dalyvauti programoje atsisakė 3 asmenys, 3 asmenims ji buvo nutraukta už pažeidimus, 5 asmenims - pablogėjus sveikatos būklei, 3 asmenims įsidarbinus. Vidutinė profesinės reabilitacijos programos trukmė – 5,4 mėn.

Ataskaitiniu laikotarpiu profesinės reabilitacijos pašalpa paskirta 263 asmenų.

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimui per 2008 m. panaudota 6450,8 tūkst. Lt, iš jų: Valstybės biudžeto – 4270,1 tūkst. Lt, Užimtumo fondo – 2180,7 tūkst. Lt. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui panaudota 5965,2 tūkst. Lt, iš jų: Valstybės biudžeto – 3784,5 tūkst. Lt (10 tūkst. Lt – profesinės reabilitacijos pažymėjimų blankų gamybai), Užimtumo fondo – 2180,7 tūkst. Lt. Profesinės reabilitacijos pašalpoms iš valstybės biudžeto buvo panaudota 485,6 tūkst. Lt.

 

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2007 m.

Per 2007 m. teritorinėse darbo biržose įregistruoti 285 asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis, iš jų daugiausiai įregistravo Vilniaus darbo birža 101 asmenį, Kauno - 59, Šiaulių – 14, Trakų – 11, Klaipėdos – 10, Alytaus – 9 asmenis.

Per ataskaitinį laikotarpį į profesinės reabilitacijos programą nusiųsti 282 asmenys, iš jų 139 moterys. Vilniaus darbo birža per šį laikotarpį į profesinės reabilitacijos programą nusiuntė 97 asmenis, Kauno – 67, Šiaulių – 12, Alytaus ir Klaipėdos – po 10, Panevėžio, Mažeikių ir Trakų – po 8, Kaišiadorių – 7, Raseinių – 5, Druskininkų, Pasvalio ir Švenčionių – po 4, Varėnos, Šilutės, Marijampolės, Biržų ir Šalčininkų – po 3, Kėdainių, Palangos, Kretingos, Telšių ir Jurbarko – po 2, Lazdijų, Jonavos, Prienų, Skuodo, Šakių, Vilkaviškio, Rokiškio, Radviliškio, Šilalės, Tauragės, Plungės, Utenos ir Širvintų – po 1 asmenį.

Dažniausiai profesinės reabilitacijos programos dalyviai renkasi įmonės darbo organizatoriaus, apskaitininko, kompiuterio vartojimo pagrindų, smulkaus verslo administratoriaus mokymo programas.

2007 m. profesinės reabilitacijos programą baigė 335 asmenys, iš jų 157 asmenys arba 46,8 proc. įsidarbino, į įdarbinimo subsidijuojant priemonę nusiųsti 27 asmenys, į viešuosius darbus – 15, į darbo įgūdžių įgijimo rėmimą – 9, į profesinį mokymą – 8, įdarbinta į įsteigtas subsidijuojamas darbo vietas – 5, į neformalų švietimą – 5, du asmenys dalyvavo savarankiško užimtumo rėmimo priemonėje.

Vidutinė profesinės reabilitacijos programos trukmė – 5,0 mėn.

Ataskaitiniu laikotarpių profesinės reabilitacijos pašalpa paskirta 267 asmenims.

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimui per 2007 m. iš valstybės biudžeto panaudota 4745,7 tūkst. Lt arba 98,3 proc. nuo 2007 m. programos sąmatos, iš jų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui – 3988,0 tūkst. Lt (kelionės išlaidoms panaudota 95,8 tūkst. Lt, apgyvendinimui – 396,24 tūkst. Lt, maitinimui – 233,8 tūkst. Lt), profesinės reabilitacijos pašalpų mokėjimui – 745,7 tūkst. Lt, profesinės reabilitacijos pažymėjimų blankų įsigijimui – 12,0 tūkst. Lt.

Siekiant informuoti visuomenę bei darbo biržos klientus apie profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatus, Lietuvos darbo birža ir teritorinės darbo biržos kas ketvirtį atnaujino internetinės svetainės rubriką „Profesinė reabilitacija“.

Supažindinant asmenis su profesinės reabilitacijos teikiamais privalumais ir nauda, teritorinės darbo biržos publikavo 40 straipsnių vietos spaudoje, kas ketvirtį organizavo apskritus stalus-diskusijas su Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritoriniais skyriais, neįgaliųjų organizacijomis, aptariant profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo eigą bei pasiektus rezultatus.

Lietuvos darbo birža, įgyvendindama ESF projektą „Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas“ dešimtyje apskričių organizavo konferencijas tema: „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimas ir plėtra Lietuvoje“, kuriose dalyvavo teritorinių darbo biržų, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinių skyrių, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų, neįgaliųjų organizacijų atstovai bei neįgalieji. Renginio metu pristatyta profesinės reabilitacijos programos teikiama nauda, įsidarbinimo galimybės po šios programos baigimo bei profesinės reabilitacijos įstaigų teikiamos paslaugos.

Vykdant profesinės reabilitacijos programos sklaidą, Lietuvos darbo birža 2007 m. vasario 28 d. organizavo vaizdo konferenciją „Profesinės reabilitacijos paslaugų tobulinimo bei plėtros galimybės“, kurioje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos darbo biržos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų bei neįgaliųjų organizacijų atstovai. Renginio dalyviai buvo supažindinti su profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo eiga ir rezultatais, profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 metų strategijos metmenimis, profesinės reabilitacijos poreikio planavimo ir prognozavimo tobulinimo galimybėmis, ES struktūrinių fondų parama neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros stiprinimui bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo kokybės gerinimu.

 

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2006 m.

Per 2006 m. teritorinėse darbo biržose įregistruoti 252 asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis. Iš jų 206 asmenys nusiųsti į profesinės reabilitacijos programą. Daugiausiai į šią programą nusiuntė Vilniaus darbo birža – 70 asmenų, Kauno – 40 asmenų, Alytaus ir Trakų – po 10 asmenų.

Profesinės reabilitacijos programą baigė 69 asmenys, iš jų kas trečias įsidarbino. Šios programos įgyvendinimui panaudota 1617,4 tūkst. Lt. lėšų, iš jų: profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimui – 1443,6, profesinės reabilitacijos pažymėjimų blankų gamybai – 2,9 tūkst. Lt, profesinės reabilitacijos pašalpų mokėjimui – 170,9 tūkst. Lt.

Profesinės reabilitacijos paslaugas šiuo metu teikia penkios įstaigos, laimėjusios profesinės reabilitacijos paslaugų pirkimo konkursą. Į VšĮ Valakupių reabilitacijos centrą Vilniuje nusiųsta 140 asmenų, VšĮ „Profesijos spektras“ Druskininkuose – 24, VšĮ „Vilties žiedas“ Kaune – 21, VšĮ „Palangos reabilitacinė ligoninė“ Palangoje – 18 bei Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centrą Radviliškyje – 3.

 

Profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo rezultatai per 2005 m.

2005 m. profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo 12 asmenų, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis. Vilniaus darbo birža į profesinės reabilitacijos programą nusiuntė 7 asmenis, Kauno, Panevėžio, Lazdijų, Raseinių ir Trakų darbo biržos – po 1 asmenį. Vidutinė profesinės reabilitacijos programos trukmė – 7,9 mėn.

 


Informacija atnaujinta: 2018.08.16 16:24