Individualūs užimtumo veiklos planai 

Teritorinės darbo biržos specialistas, padėdamas Jums siekti užimtumo ir kryptingai planuoti profesinę karjerą, kartu su Jumis sudarys individualų užimtumo veiklos planą.

Individualus užimtumo veiklos planas sudaromas:

  • bedarbiams, neturintiems 29 metų, ir bedarbiams, gaunantiems socialinę pašalpą, – per vieną mėnesį nuo įregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos,
  • bedarbiams, vyresniems kaip 29 metai, išskyrus bedarbius, gaunančius socialinę pašalpą, – per tris mėnesius nuo įregistravimo dienos,
  • nepasirengusiems darbo rinkai motyvuotiems - ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo įsiregistravimo TDB dienos.

Šiame plane numatomi bedarbio ir teritorinės darbo biržos įsipareigojimai dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir darbo rinkos paslaugų bedarbiui taikymo.

Atsižvelgdamas į galimybes konkuruoti darbo rinkoje bei darbo rinkos poreikius, teritorinės darbo biržos specialistas Jums pasiūlys darbo rinkos paslaugas bei aktyvios darbo rinkos politikos priemones.

Išsamesnę informaciją apie individualaus užimtumo veiklos plano sudarymo sąlygas ir tvarką, reglamentuojančius teisės aktus Jums suteiks teritorinės darbo biržos specialistai.


Informacija atnaujinta: 2016.04.28 13:55