Pareigūnai ir kariai darbo rinkoje 

 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 730 „Dėl pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“, vadovaujantis Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 8 punktu, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą ir pareigūnų ir karių valstybinės netekto darbingumo pensijos gavėjams (toliau – buvę pareigūnai ir kariai) teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant ir individualios užimtumo veiklos planavimo paslaugos, o Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 1 straipsnyje nurodytiems asmenims, kuriems iki minėtame įstatyme nustatytos teisės gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją liko ne daugiau kaip 12 mėnesių (toliau – tarnybą baigiantys pareigūnai ir kariai), – informavimo ir konsultavimo paslaugos.

Darbo rinkos paslaugas tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams bei buvusiems pareigūnams ir kariams teikia teritorinės darbo biržos specialistas, atsakingas už pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimą teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje.

Atkreipiame dėmesį

Siekiant sudaryti specialias sąlygas šiems asmenims integruotis ir išlikti darbo rinkoje, jiems gali būti taikomos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, tai:parama mokymuisi, remiamasis įdarbinimas, parama darbo vietoms steigtiparama judumui

Svarbu

Darbo rinkos paslaugos teikiamos darbingo amžiaus buvusiems pareigūnams ir kariams ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų išleidimo į pensiją ar atsargą dienos, taip pat tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams, išskyrus tuos, kurie išeidami iš tarnybos sukaks Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių.

 

  Pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimas 2017 metų I pusmetį

 

Išleistiems į pensiją 65 pareigūnams ir kariams, įsiregistravusiems darbo biržoje, taikytos šios integracijos į darbo rinką priemonės.

Darbo rinkos paslaugos suteiktos (asmenų sk.):

 • •     informavimo paslaugos 65
 •      tarpininkavimas įdarbinant – 35

 

Darbo rinkos informavimo paslaugos:

 •       apie galimybes dalyvauti aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse;
 •       apie galimybes dalyvauti profesinio mokymo programoje;
 •       konsultacijos, susijusios su gyvenimo aprašymo, motyvacinio laiško rengimu;
 •       informacija apie EURES teikiamas paslaugas ir darbo paiešką užsienyje;
 •       konkrečių potencialių darbdavių, internetinių darbo paieškos portalų kontaktų pateikimas.

 

Išleistiems į pensiją pareigūnams ir kariams, įsiregistravusiais darbo biržoje bedarbiais, taikytos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės (asm. sk.):

 •       Profesinis mokymas 17
 •       Įdarbinimas subsidijuojant 8
 •       darbo įgūdžių įgijimo rėmimas – 1

 

Darbo paieškos klubų užsiėmimuose dalyvavo  32 išleidžiami į pensiją pareigūnai ir kariai, kurie nebuvo registruoti teritorinėse darbo biržose (asm. sk.).

Pareigūnai

 •          Lietuvos policija – 8
 •          Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos  –  7
 •          Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba – 5
 •          Kitos įstaigos – 1

 

Kariai

 •          Lietuvos kariuomenė – 9
 •          Lietuvos kariuomenės kanceliarija – 1
 •          Lietuvos kariuomenės karo medicinos tarnyba – 1

 


Informacija atnaujinta: 2017.08.23 09:46